zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sklep Psp 63/2006VDS0400204.10.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEKKer je subsidiarni prevzemnik obveznosti, ki bodo nastale za izplačilo odškodnin po ZPPPAI Republika Slovenija, ki je subjekt javnega prava, gre v primeru odškodnin za poklicno bolezen po ZPPPAI zaradi varstva javnega interesa po naravi stvari za upravno stvar po določbi 2. odstavka 2. člena ZUP in s tem v zvezi za pristojnost upravnega, ne pa socialnega sodišča, saj ni podana nobena izmed...stvarna pristojnost sodišča
VDS sodba Psp 200/2005VDS0400307.12.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEKKer naslovnik pisanja na pošti ni dvignil, se je vročitev na podlagi določb ZUP/86 štela za fiktivno opravljeno z dnem, ko je vročevalec na vrata stanovanja namestil drugo pisno sporočilo, naj pisanje dvigne na pošti. Fikcija je dejstvo, za katerega se ve, da ni resnično, vendar ga pravo določa kot resnično. Nasprotni dokaz glede fiktivnega dejstva ni možen. Zato v konkretnem primeru ni...fikcija vročitve - obnova
VDS sodba Psp 745/2006VDS0400401.03.2007Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanje - civilno procesno pravoKer za izdajo upravnega organa drugostopenjskega organa nova zahteva ni bila podana, do molka organa sploh ni prišlo in tožnik tudi ni pridobil pravice vložiti tožbo na podlagi 2. odstavka 72. člena ZDSS-1, t.j. zaradi molka organa. Sodišče prve stopnje je zato pravilno postopalo, ko je tožbo zavrglo. Razširitev tožbe tudi na drugostopno odločbo toženca je možna le pod pogoji iz 80....molk drugostopenjskega upravnega organa - dopustnost tožbe zaradi molka organa - razširitev tožbe na upravni akt drugostopenjskega upravnega organa
VDS sklep Psp 715/2006VDS0400501.03.2007Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOPravna podlaga za izrek denarne kazni je v določbi 2. in 3. odstavka 11. člena ZPP, ki določata materialnopravne pogoje, v katerih lahko sodišče strankam, intervenientom, njihovim zakonitim zastopnikom in pooblaščencem izreče denarno kazen in višino le-te. Denarno kazen je mogoče izreči, če imajo osebe namen škodovati drugemu ali če zasledujejo cilj, ki je v nasprotju z dobrimi običaji,...zloraba pravic - denarna kazen
VDS sodba Psp 874/2006VDS0400607.03.2007Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeDejansko podlago sodbe predstavlja dejansko stanje, kot ga je ugotovilo sodišče prve stopnje do zaključka glavne obravnave. Sodišče lahko odloča o zahtevku, t.j. začasni nezmožnosti za delo največ do dneva zaključka glavne obravnave. Čeprav datum zaključka začasne nezmožnosti za delo v tožbenem zahtevku ni bil izrecno določen, je sodišče odločalo o določljivem tožbenem zahtevku.   določenost - določljivost tožbenega zahtevka - časovne meje odločanja v socialnem sporu
VDS sodba Psp 515/2006VDS0400701.03.2007Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeToženec je s tem, ko je dne 9.12.2002 izdal odločbo, po kateri ima tožnik od 8.3.2000 (t.j. za nazaj) pravico do nadomestila plače zaradi začasne nezmožnosti za delo le za skrajšan in ne za poln delovni čas (kot do tedaj), nedopustno posegel v dokončno urejeno pravno razmerje (pravico do nadomestila plače zaradi začasne nezmožnosti za delo), posredno pa tudi v lastne dokončne odločbe,...nadomestilo plače - začasna nezmožnost za opravljanje dela
VDS sodba Psp 303/2006VDS0399706.02.2007Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEMožnost vštetja zavarovalne dobe, pridobljene v tretjih državah, mora biti, upoštevajoč naravo dvostranskih sporazumov, izrecno določena, pogoji zanjo pa tudi določeni, sicer jo za državljane držav nepodpisnic ni mogoče upoštevati. Na podlagi konkretnega meddržavnega sporazuma se lahko doba, dosežena v državah pogodbenicah, sešteva. Pokojninske dobe, ugotovljene na podlagi posameznih...seštevanje pokojninske dobe po meddržavnih sporazumih - invalidska pokojnina - sorazmerni del
VDS sodba Psp 325/2006VDS0410006.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoTako določba 1. odstavka 23. člena kot tudi določba 1. alinee 189. člena ZPIZ-1 urejata pogoje za vštevanje obdobja, ko je eden izmed staršev, ki ni zavarovan na drugi podlagi, skrbel za otroka v prvem letu njegovega življenja. Določba 1. odstavka 23. člena ZPIZ-1 to materijo ureja za obdobje od uveljavitve ZPIZ-1 dalje, določba 1. alinee 189. člena ZPIZ-1 pa za obdobje pred uveljavitvijo...vštevanje skrbi za otroka v prvem letu otrokove starosti v zavarovalno dobo - obvezno zavarovanje staršev, prejemnikov starševskega dodatka - enako obravnavanje
VDS sodba Psp 557/2006VDS0410125.04.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoZa tožnico, zavarovano pri tožencu od leta 1974 do leta 1995, so veljali pravni predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju RS. Po določbi a) odstavka 3. člena pa se Sporazum uporablja tako za osebe, za katere veljajo ali so veljali predpisi obeh držav pogodbenic, kot tudi za osebe, za katere veljajo ali so veljali predpisi le ene države pogodbenice. Za odločitev v zadevi je zato...uporaba materialnega prava
VDS sodba Psp 276/2006VDS0410227.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoTudi zavarovanec, ki v času poškodbe pri delu ni bil zavarovan pri tožencu, lahko pri zavodu uveljavi pravice iz obveznega zavarovanja zaradi poškodbe pri delu, in sicer na podlagi splošne določbe 1. odstavka 250. člena ZPIZ-1. Pravica se v takem primeru ob izpolnjevanju predpisanih pogojev prizna in dajatev odmeri, vendar v (nižji) višini, kot da je invalidnost ali smrt posledica poškodbe...uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja - vzrok zavarovalnega primera
VDS sodba Psp 448/2006VDS0410327.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoGlede na določbo 2. odstavka 177. člena ZPIZ-1 na (ne)obstoj izbirne pravice vpliva izpolnjevanje pogojev za pridobitev pokojnin in s tem v zvezi morebitno prekrivanje pokojninske dobe, ne pa pokojninske osnove, od katere se odmeri višina pokojnine. Obstoj oziroma neobstoj izbirne pravice je odvisen zgolj od dejstva, ali je zavarovanec v tujini in RS izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine na...izbirna pravica - izpolnjevanje pogojev za priznanje pokojnin
VDS sodba Psp 403/2006VDS0410427.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoDejstvo, da tožnik več kot dve leti in pol ni mogel razpolagati s premoženjem - t.j. z razliko med starostno pokojnino, priznano z odločbo ZPIZ in akontacijo starostne pokojnine, ki jo je prejemal - predstavlja zmanjšanje premoženja v smislu 155. člena ZOR. V določbi 2. odstavka 276. člena ZPIZ-1 je urejena odškodninska odgovornost zavoda za posledico - t.j. za izdajo neustrezne odločbe....škoda - odškodninska odgovornost zpiz - izključitev odgovornosti - upravna stvar - pristojnost zpiz
VDS sodba Psp 72/2007VDS0410504.07.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoSodni izvedenec je mnenje podal pisno (in ne ustno), zaradi česar gre za posredno izveden dokaz, ki pa ga je sodišče prve stopnje presojalo zmotno in na njegovi podlagi napravilo napačen materialnopravni sklep, da je pri tožniku podana II. kategorija invalidnosti. Zato je pritožbeno sodišče sodbo sodišča prve stopnje na podlagi 2. točke 358. člena ZPP spremenilo. Določba 1. odstavka 93....pravica do dela s krajšim delovnim časom - pravica do delne invalidske pokojnine - posredno izveden dokaz - pisno izvedensko mnenje - sprememba sodbe
VDS sodba Psp 783/2006VDS0410606.03.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoZ izvedenskim mnenjem ortopeda in specialista medicine dela, prometa in športa je prepričljivo dokazano, da gre v obravnavani zadevi za kombiniran vzrok invalidnosti, delno zaradi spremembe na hrbtenici, delno zaradi posledic poklicne izpostavljenosti splošnim vibracijam na delovnem mestu prvega častnika krova na ladji dolge plovbe. Pri odstotni razmejitvi navedenih vzrokov invalidnosti gre za...vzrok invalidnosti - bolezen - poklicna bolezen
VDS sodba in sklep Psp 695/2006VDS0410720.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoPrenehanje teka zakonskih zamudnih obresti, ko le-te dosežejo glavnico, predstavlja kogentne določbe materialnega prava. Namenjene so zaščiti ene pogodbene stranke - dolžnika. Ker je ob preizkusu pravilne uporabe materialnega prava po uradni dolžnosti pritožbeno sodišče ugotovilo, da so zapadle, pa do konca glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje neplačane obresti, že dosegle...prenehanje teka zakonskih zamudnih obresti - ne ultra alterum tantum
VDS sodba Psp 535/2006VDS0410820.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoS tem, ko je sodišče prve stopnje v celoti odpravilo odločbo prve stopnje, s katero je toženec tožniku bolniški stalež za določeno obdobje priznal - v konkretni zadevi pa je sporen samo datum zaključka bolniškega staleža -, je poseglo tudi v nesporni del odločbe, zaradi česar je zmotno uporabilo materialno pravo.   začasna nezmožnost za delo
VDS sklep Psp 359/2006VDS0410927.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoJavno delo sicer predstavlja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja, vendar je odklonitev vključitve v program javnih del potrebno presojati v okviru 4. alinee in ne 3. alinee 1. odstavka 70. člena ZZZPB. Zaposlitev v okviru programa javnih del je v prvi vrsti zaposlitev in jo je zato potrebno presojati tudi v smislu ustreznosti oziroma primernosti. Posledično je zato potrebno tudi...ustreznost dela - javna dela
VDS sklep Psp 683/2006VDS0411020.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoZoper sklep sodišča prve stopnje je dovoljena pritožba, če ni v ZPP določeno, da ni pritožbe (1. odstavek 363. člena ZPP). Po splošnem pravnem pravilu, da specialni zakon določeno področje oz. institut lahko uredi drugače kot splošni zakon, pa je ZDSS-1 med drugim določil, da je pritožba zoper sklep, s katerim pritožbeno sodišče ni dopustilo revizije (3. odstavek 32. člena ZDSS-1),...sklep pritožbenega sodišča o nedopustitvi revizije - dovoljena pritožba
VDS sklep Psp 779/2006VDS0411120.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoDoločba 3. odstavka 3. člena ZDSS-1 določa pristojnost VS RS za odločanje o pritožbah (in revizijah) zoper odločbe pritožbenega sodišča. Dovoljenost pritožbe predstavlja - poleg pravočasnosti in popolnosti - procesno predpostavko, ki mora biti podana, da lahko VS RS o pritožbi po vsebini sploh odloča. Pravno zmotno je zato pritožbeno naziranje, da določba 3. odstavka 3. člena ZDSS-1,...dovoljenost pritožbe - odločba sodišča druge stopnje
VDS sodba Psp 115/2006VDS0411230.05.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoZgolj zato, ker iz dokaza, ki ga je predlagala sama tožnica, izhaja zanjo neugodno dejansko stanje, sodišče ni dolžno izvajati nadaljnjih dokazov. Tožnici zato ni bila kršena pravica do kontradiktornega obravnavanja - in s tem tudi ne pravica do učinkovitega sodnega varstva - ko sodišče ni dopustilo izvedbe novih dokazov.   načelo kontradiktornosti - pravica do sodnega varstva - zavrnitev dokaznega predloga - trditveno in dokazno breme
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zvijačnež se giblje v splošnih besedah.
Dolosus versatur in generalibus.