zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba Psp 723/2005VDS0386308.06.2006Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEPravna oseba, ki zaposluje delavce, mora prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje obračunati in plačati ZPIZ-u obenem z obračunom plač oz. z vplačilom akontacije davka od dobička pravnih oseb. Poseben davčni ugotovitveni postopek oz. izdaja odločbe o obveznosti plačila prispevkov ni potreben, zato v primeru neplačila zavezanec že takrat pride v zamudo s plačilom. Ker...pokojninsko in invalidsko zavarovanje - zastaranje - prijava terjatve v stečajnem postopku
VDS sklep Psp 573/2005VDS0386412.07.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOČe v socialnem sporu razsodi sodnik posameznik, čeprav gre za spor, v katerem sodi senat treh sodnikov, pri čemer sta dva izvoljena iz vrst zavoda in zavarovancev, pritožbeno sodišče takšne nepravilnosti ne more sanirati s pritožbeno obravnavo v smislu 30. člena ZDSS-1, temveč mora zadevo vrniti sodišču prve stopnje, da to ponovno odloči v pravilni sestavi.   sestava senata - socialni spor - absolutna bistvena kršitev določb postopka
VDS sodba in sklep Psp 314/2006VDS0386514.06.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOOdgovor na tožbo je pisna vloga v smislu 105. člena ZPP, ki jo mora tožena stranka izročiti neposredno sodišču v zadostnem številu izvodov za sodišče in nasprotno stranko, ne pa neposredno tožniku. Ker je toženec odgovor na tožbo nepravilno vročil direktno tožniku, ne pa tudi sodišču, se šteje, da ni odgovoril na tožbo, zato je bila, ob siceršnjem izpolnjevanju ostalih pogojev iz...zamudna sodba - odgovor na tožbo
VDS sklep Psp 540/2006VDS0386621.06.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVODoločbo 3. odst. 3. člena ZDSS-1, ki določa, da o pritožbah zoper odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča odloča Vrhovno sodišče RS, je mogoče uporabljati izključno v povezavi z določbami o pritožbi iz 2. odst. 30. člena ZDSS-1 in o pritožbi iz 3. odst. 32. člena ZDSS-1, torej glede na z ZDSS-1 na novo uvedenima procesnima institutoma popolne pritožbene obravnave ter...nedovoljena pritožba - pritožba - socialni spor
VDS sklep Psp 369/2006VDS0386726.04.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOPravica tožnika do povrnitve stroškov postopka ob umiku tožbe se presoja po določbah 1. odst. 154. čl. ZPP, ki določa, da mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki povrniti stroške. V konkretni zadevi je bila tožba vložena zoper dokončno odločbo toženca, s katero je bilo odločeno o stopnji telesne okvare ter odmerjena invalidnina zanjo od 20.9.2002 dalje. Ker je bil pri...umik tožbe - invalidnina za telesno okvaro - stroški postopka
VDS sklep Psp 305/2006VDS0386819.04.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOTožnik bi glede na določbe 4. odst. 117. čl. ZPP moral vložiti predlog za vrnitev v prejšnje stanje skupaj s prepozno pritožbo zoper sodbo, ne pa šele v pritožbi zoper sklep o zavrženju pritožbe zoper sodbo. Že tedaj, ko je vložil prepozno pritožbo zoper sodbo, je tožnik zvedel za zamudo roka za vložitev pritožbe zoper sodbo, zato je tedaj začel teči petnajstdnevni rok za vložitev...prepozna pritožba - predlog za vrnitev v prejšnje stanje
VDS sodba Psp 268/2005VDS0386907.04.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOČe stranka nima pravic po materialnem pravu, v socialnem sporu ni aktivno legitimirana in se tožbeni zahtevek zavrne (ne pa zavrže tožba). Ker je delovnemu invalidu med zaposlitvijo zagotovljeno posebno varstvo, ki zadeva tudi delodajalca, pravna oseba - delodajalec, pri katerem je zavarovanec zaposlen v času izdaje in vročitve dokončne odločbe o ugotovitvi invalidnosti in priznanju pravic,...aktivna legitimacija - socialni spor
VDS sodba Psp 908/2005VDS0387012.07.2006Oddelek za socialne sporesocialno varstvoV primeru, ko eden od staršev ne more predložiti podatkov o dohodkih drugega, mora center za socialno delo v postopku odločanja o otroškem dodatku te podatke, v skladu z 5. odst. 139. člena ZUP, pridobiti po uradni dolžnosti od pristojnega davčnega organa, ki je dolžan te podatke, ki so davčna tajnost, razkriti centru za socialno delo v skladu z 82. členom ZDavP-1. Zato center za socialno...otroški dodatek - pridobitev podatkov po uradni dolžnosti - davčna tajnost
VDS sodba Psp 385/2006VDS0385211.10.2006Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEZ uveljavitvijo novega ZPIZ-1, ko je s 1.1.2001 uvedeno obvezno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela oz. dela, ki jih po določeni starosti ni več mogoče uspešno opravljati, so se po prehodni zakonski določbi 1. odst. 430. člena sicer prenehali uporabljati predpisi o štetju zavarovalne dobe s povečanjem, razen...zavarovanje - zavarovalna doba
VDS sklep Psp 596/2005VDS0399013.09.2006Oddelek za socialne sporepokojninsko zavarovanjeOseba, ki sicer izpolnjuje ostale pogoje iz 59. člena ZPIZ-1, ima pa tudi pravico do starostne pokojnine iz tujega javnega pokojninskega sistema, ni upravičena do državne pokojnine, ne glede na to, da že uveljavljene pravice iz tujega javnega pokojninskega sistema po lastni volji začasno ali trajno ne izvršuje.  
VDS sodba Psp 556/2005VDS0399120.12.2006Oddelek za socialne sporepokojninsko zavarovanjeKer gre za prostovoljno obveznost države, ki se financira iz državnega proračuna in ne iz prispevkov delodajalcev in zavarovancev toženca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za upravičence po Odloku o izplačevanju vojaških pokojnin ne veljajo ostala načela pokojninskega in invalidskega zavarovanja, med drugim tudi ne načelo enako delo - enaka pokojnina. Ureditev kroga upravičencev -...akontacija odškodnine - vojaška pokojnina - pravna praznina
VDS sodba Psp 601/2005VDS0399207.12.2006Oddelek za socialne sporeODŠKODNINSKO PRAVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - UPRAVNI POSTOPEKČe se odločba razveljavi, se ne odpravijo pravne posledice, ki so iz nje že nastale, ne morejo pa nastati iz nje nobene nadaljnje pravne posledice (2. odstavek 269. člena ZUP/86). Sprememba odločbe pa ima učinek samo za naprej (3. odstavek 265. člena ZUP/86). Toženec zato tudi v primeru, da bi ugotovil, da je bilo ob izdaji odločbe z dne 18.11.1999 zmotno uporabljeno materialno pravo, v...odškodnina - izredno pravno sredstvo - razveljavitev
VDS sodba in sklep Psp 736/2005VDS0399318.01.2007Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEDo invalidnine za telesno okvaro so upravičeni zavarovanci, ki so bili za ta zavarovalni primer zavarovani in pri katerih je podana telesna okvara ter, v primeru, da je telesna okvara posledica poškodbe izven dela oz. bolezni, tudi pokojninska doba, določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine - delovna leta. Vsi pogoji morajo biti podani kumulativno. Do invalidnine za telesno okvaro...Invalidnina - telesna okvara - zavarovanje za ožji obseg pravic
VDS sodba Psp 737/2006VDS0399401.03.2007Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEDelovni invalid istočasno ne more imeti pravice do poklicne rehabilitacije in pravice do premestitve oz. zaposlitve na drugem ustreznem delu.   razporeditev na drugo delo - poklicna rehabilitacija - izključevanje pravic v istem časovnem obdobju
VDS sodba Psp 415/2006VDS0399514.03.2007Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEDoločba 275. člena ZPIZ-1 zavodu daje podlago za izdajo dajatvenih odločb. Dajatev - in posledično narava odločbe - se namreč kaže že v obveznosti vrnitve preplačila. Če bi zavod moral najprej izdati odločbo, s katero bi ugotovil (le) obstoj in višino preplačila in določil rok za povrnitev le-tega ter šele nato, če tudi po izteku roka preplačilo ne bi bilo vrnjeno, vložiti še...pristojnost - ugotovitvene odločbe - pobotanje - povrnitev koristi
VDS sodba Psp 627/2005VDS0399620.09.2006Oddelek za socialne sporepokojninsko zavarovanjeKer tožnik v socialnem sporu ni izkazal, da bi bila pravnomočna sodba, s katero je socialno sodišče presojalo pravilnost in zakonitost odločanja o pravici do pokojnine na podlagi 2. odstavka 108. člena ZObr, razveljavljena - da o tem torej ne bi bilo pravnomočno odločeno pred pričetkom učinkovanja odločbe US RS o neskladnosti določbe 108. člena ZObr z URS - je sodišče prve stopnje in...učinkovanje odločbe ustavnega sodišča na dokončne in pravnomočne odločbe
VDS sklep Psp 219/2005VDS0399813.12.2006Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeOb ugotavljanju začasne nezmožnosti za delo je pravno relevantno vse delo, ki ga zavarovanec opravlja. Če je zavarovanec glede na zdravstveno stanje začasno nezmožen le za nekatere naloge iz svojega dela, se mu prizna začasna nezmožnost za delo, četudi te naloge ne bi predstavljale pretežnega delokroga delovnega procesa.   nezmožnost za delo zaradi poškodbe - delo
VDS sodba Psp 513/2005VDS0399917.01.2007Oddelek za socialne sporeDAVKI - SOCIALNO VARSTVOVprašanje, ali je dohodek podvržen obdavčitvi ali ne, za presojo vprašanja, ali so podani zakonski razlogi za prenehanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ni bistveno, saj mora prejemnik nadomestila o kakršnemkoli dodatnem dohodku pravočasno obveščati toženca. Davčni predpisi urejajo obveznost plačila davka od dohodka oz. premoženja, ne pa obveznost obveščanja...nadomestilo za primer brezposelnosti - prenehanje pravice - pravna zmota
VDS sodba Psp 577/2005VDS0400018.01.2007Oddelek za socialne sporezaposlovanjeZa brezposelno osebo se ne šteje oseba, ki ji je prenehalo delovno razmerje zaradi poteka ali prekinitve individualne pogodbe o zaposlitvi in je prejela ali bo prejela odškodnino oz. odpravnino zaradi prenehanja oziroma prekinitve pogodbe o zaposlitvi. Take osebe nimajo statusa brezposelne osebe toliko mesecev, kolikor mesečnih plač odškodnine ali odpravnine so prejele zaradi prenehanja delovnega...brezposelna oseba - denarno nadomestilo
VDS sodba in sklep Psp 294/2005VDS0400113.12.2006Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEO pravicah iz ZPIZVZ odloča toženec po postopku, določenem v splošnih predpisih, kar pomeni, da se v zvezi z 249. členom ZPIZ-1 za odločanje o pravicah iz ZPIZVZ uporabljajo določbe ZUP. Tožnik v predsodnem postopku ni vložil pritožbe zaradi molka prvostopnega organa, zaradi česar ni podana procesna predpostavka za sojenje o zahtevku za priznanje prištete dobe za pridobitev in odmero...dokončnost odločitve - procesna predpostavka - molk organa
 izberi vse

izbrane: izvozi

Interes ne obstaja le iz povzročene škode, temveč tudi iz izgubljenega dobička. Justinijan.
Id, quod interest, non solum ex damno dato constat, sed etiam ex lucro cessante.