zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba in sklep Psp 465/2005VDS0392115.11.2006Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeIz določb 1. in 3. odst. 82. člena ZZVZZ, v zvezi s 1. odst. 236., 237., 2. odst. 240. in 241. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja izhaja, da so zdravniške komisije dolžne odločati na podlagi razpoložljive dokumentacije. Zdravniška komisija II. stopnje, ki ni obravnavala izvida specialista ortopeda, čeprav je z njim razpolagala, je ravnala protipravno. Ker zaradi nepriznanega...odškodninska odgovornost ZZZS - protipravnost
VDS sodba Psp 205/2006VDS0392224.08.2006Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeČe delavec zoper nezakoniti sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi neopravičenih izostankov z dela ni ugovarjal, niti sprožil individualnega delovnega spora zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, ZZZS ni odškodninsko odgovoren delavcu za škodo, ki jo je utrpel zaradi izgube plače v posledici prenehanja delovnega razmerja, tudi če je bilo kasneje, z dokončno odločbo ZZZS...odškodninska odgovornost ZZZS - prenehanje delovnega razmerja - vzročna zveza
VDS sklep Psp 832/2006VDS0392308.11.2006Oddelek za socialne sporeDRUŽINSKO PRAVOZa sojenje v sporih zaradi vračila republiške štipendije je stvarno pristojno socialno sodišče in ne okrajno sodišče oz. sodišče splošne pristojnosti.   štipendija - stvarna pristojnost
VDS sodba Psp 80/2006VDS0392411.10.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOV socialnem sporu ni mogoče odločati o stalnem prebivališču in delovnem dovoljenju kot o predhodnem vprašanju, čeprav zavarovancu pristojno ministrstvo ni izdalo odločbe o stalnem prebivališču podlagi 8. tč. odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-246/02-28 z dne 3. aprila 2003 (Ur. l. RS, št. 36/2003) oz. zavod za zaposlovanje delovno dovoljenje.   predhodno vprašanje - socialni spor - delovno dovoljenje - stalno prebivališče v RS
VDS sodba Psp 698/2004VDS0384621.06.2006Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer tožnik - zavarovanec z opravljanjem svoje dejavnosti ni dosegal vsaj minimalne plače v RS, poleg tega je dejavnost opravljal le sezonsko (čiščenje snega), takšne dejavnosti ni mogoče šteti za njegov edini ali glavni poklic v smislu 17. člena ZPIZ-1. Zato niso bili izpolnjeni pogoji za spremembo naslova zavarovanja in njegovo vključenost v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje...pokojninsko in invalidsko zavarovanje - samostojni podjetnik
VDS sodba Psp 286/2006VDS0384708.06.2006Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEKljub temu, da je bil tožnik z odločbo slovenskega nosilca zavarovanja razvrščen v I. kategorijo invalidnosti, mu zakonito v skladu z 67. in 187. členom ZPIZ-1 ni bila priznana invalidska pokojnina oziroma sorazmerni del te pokojnine v RS, saj ne izpolnjuje zakonskega pogoja glede dopolnjene pokojninske dobe v RS. Ni mogoče upoštevati pokojninske dobe, ki jo je dopolnil v Bosni in Hercegovini,...sorazmerni del - invalidska pokojnina - pokojninska doba
VDS sodba Psp 548/2004VDS0384802.03.2006Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer je bilo o zahtevi za priznanje pravice do starostne pokojnine že odločeno z odločbo, ki je postala dokončna in pravnomočna, za ponovno odločanje na podlagi iste zahteve ni nobene pravne podlage ne glede na to, da je s 1.1.2000 začel veljati nov zakon, po katerem se obvezno zavarovanje za direktorje zasebnih družb in drugih poslovodnih delavcev zaključi z dnem izbrisa iz registra....starostna pokojnina - pogoji za pridobitev pravice - pokojninsko in invalidsko zavarovanje
VDS sodba Psp 277/2005VDS0384918.10.2006Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer je v pravno razmerje, urejeno s pravnomočnimi upravnimi akti mogoče zakonito poseči le z izrednimi pravnimi sredstvi, če so za to izpolnjene predpisane predpostavke, spremembe lastnosti zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja od 16.9.1998 do 25.2.2003 za nazaj, v novem upravnem postopku, uvedenem po uradni dolžnosti s prvostopenjskim upravnim aktom z dne 25.2.2003 ni zakonito. V...upravni postopek - postopek
VDS sodba Psp 931/2005VDS0385020.04.2006Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEInvalidnost ni pravica, temveč pravno dejstvo, ki se ugotavlja po postopku, določenem v zakonu. Pri delovnem invalidu III. kategorije invalidnosti se od 1.1.2003 ugotavlja izpolnjevanje pogojev za delno invalidsko pokojnino in ne nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom.   invalid III. kategorije - krajši delovni čas - invalidska pokojnina
VDS sodba Psp 241/2005VDS0385131.03.2006Oddelek za socialne sporepokojninsko zavarovanjeKer tožnik ni državljan RS in stalno prebiva v tujini, je potrebno za priznanje pravice do pokojnine upoštevati Sporazum o socialnem zavarovanju med R Slovenijo in R Hrvaško (Ur. l. RS, Mednarodne pogodbe, št. 21/97), ki je po Obvestilu o začetku veljavnosti nekaterih sporazumov med R Slovenijo in R Hrvaško (Ur. l. RS - Mednarodne pogodbe, št. 7/98) pričel veljati 1.2.1998. Tožnik je bil...starostna pokojnina - sorazmerni del
VDS sklep Psp 329/2006VDS0385319.04.2006Oddelek za socialne sporepokojninsko zavarovanjeDoločbe 250. čl. ZPIZ-1 ne izključujejo uporabe določb 177. čl. tega zakona, saj gre za dva povsem različna pravna instituta. V 250. čl. je določena stvarna pristojnost toženca za odločanje o pravicah iz obveznega zavarovanja, ki se navezuje na različne čase zavarovanja za različne zavarovalne primere, 177. čl. pa obravnava izbiro med pokojninami iz obveznega zavarovanja. Zato je...starostna pokojnina - sorazmerni del - izbirna pravica - stek - zavarovanje
VDS sodba Psp 107/2006VDS0385405.07.2006Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeKer je tožnik kot bivši družbenik izbrisane gospodarske družbe po ZFPPod solidarno odgovoren za morebitne preostale obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem, pogoji iz Meril za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, niti iz Zakona o davčnem postopku pa niso izpolnjeni, je njegov tožbeni zahtevek na oprostitev plačila neplačanih prispevkov za obvezno...prispevki - odgovornost družbenika za dolg družbe
VDS sodba Psp 272/2005VDS0385507.04.2006Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeMerila za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje določenim zavarovancem v 2. čl. določajo uporabo ZDavP. ZDavP, ki je veljal do 20.5.2004, je določal, da se zapadli davčni dolg v primeru neplačila obrestuje z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Po 89. čl. ZDavP davčni organ lahko dovoli odlog plačila davčnega dolga s pripadajočimi obrestmi oz. odloči, da...prispevki - zdravstveno zavarovanje
VDS sodba Psp 203/2006VDS0385605.05.2006Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeKer v obravnavani zadevi ni izkazano, da bi bil tožnik v času bivanja v t.i. "komuni" nezmožen za delo, je bil njegov zahtevek za priznanje bolniškega staleža za to obdobje utemeljeno zavrnjen.   bolniška odsotnost - mamila
VDS sodba Psp 837/2005VDS0385705.07.2006Oddelek za socialne sporezaposlovanjeDoločbo o 30-dnevnem roku po prenehanju delovnega razmerja iz 31. člena ZZZPB za prijavo pri zavodu, je glede pričetka teka roka potrebno interpretirati tako, da prične teči od takrat, ko je bil zavarovanec pravilno obveščen o prenehanju delovnega razmerja. Ker toženec ni ugotovil, kdaj je bil tožnik sploh obveščen o prenehanju delovnega razmerja, sta bili izpodbijani odločbi toženca...evidenca brezposelnih - rok
VDS sodba in sklep Psp 640/2004VDS0385817.05.2006Oddelek za socialne sporezaposlovanjeUstavno sodišče je v odločbi št. U-I-246/02-28 z dne 3.4.2003 (Ur. l. RS št. 36/03) presojalo skladnost Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS (Ur. l. RS, št. 61/99 in 64/2002) z Ustavo. Ugotovilo je, da je zakon v neskladju z ustavo, ker državljanom drugih republik nekdanjih SFRJ, ki so bili 26.2.1992 izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, od...denarno nadomestilo - tuj državljan
VDS sklep Psp 573/2004VDS0385916.02.2006Oddelek za socialne sporeSOCIALNO VARSTVOPri ugotavljanju pogojev za priznanje nadomestila za preostali čas upravičenosti do denarnega nadomestila je primarnega pomena ugotovitev, kdaj je prenehal razlog za mirovanje. Šele po ugotovitvi, kdaj je prenehal razlog za mirovanje pravice do denarnega nadomestila, se lahko ugotavlja, ali se je upravičenec pravočasno, v roku 8 dni, javil zavodu in ali je upravičen do denarnega nadomestila...denarno nadomestilo - zavarovanje za primer brezposelnosti - denarno nadomestilo za čas brezposelnosti
VDS sklep Psp 1260/2002VDS0386021.06.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOČe bi se izkazalo, da je bila pošiljka na pošti dejansko oddana še pred iztekom pritožbenega roka, in je bilo le zaradi poštne elektronske tehnologije potrdilo o oddaji izstavljeno potem, ko se je zadnji dan roka s potekom 24. ure že iztekel, bi to lahko bil upravičen razlog za zamudo, saj bi bil izven vlagateljeve sfere. Samo zato, ker je bila pošiljka oddana zadnji dan pritožbenega roka,...predlog za vrnitev v prejšnje stanje - zamuda - zavrženje predloga
VDS sklep Psp 526/2005VDS0386121.06.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVOKlavzula o umiku tožbe v sodni poravnavi v individualnem delovnem sporu zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi nima enakih pravnih posledic kot umik tožbe po 188. členu ZPP-UPB2. Sodna poravnava ima iste pravne učinke kot pravnomočna sodna odločba in je na njeni podlagi postopek zaključen. Zato ni mogoče šteti, da bi zaradi takšne klavzule v sodni poravnavi prišlo do primera iz...obnova postopka - sodna poravnava - denarno nadomestilo za čas brezposelnosti
VDS sklep Psp 698/2005VDS0386222.06.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSEKer po izrecni določbi 2. odst. 12. člena ZST zapade taksa v socialnih sporih v plačilo z dnem, ko zapadejo v plačilo stroški postopka, je zastaranje plačila začelo teči šele prvi dan po pravnomočen odločitve o stroških, in ne, ko je bilo opravljeno posamezno procesno dejanje v smislu 4. člena ZST. V socialnih sporih gre za posebno ureditev nastanka taksne obveznosti. Ker od pravnomočnosti...socialni spor - sodna taksa - zapadlost plačila sodne takse
 izberi vse

izbrane: izvozi

Močnejši je položaj toženca.
Potior est condicio defendetis.