zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDSS sodba Psp 210/2010VDS000545503.06.2010Delovno-socialni oddelekINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer se invalidnost v socialnem sporu presoja glede na stanje, kot je obstajalo v času do izdaje izpodbijane dokončne odločbe, je odločitev toženca, da se tožnica razvrsti v I. kategorijo invalidnosti, ker je popolnoma nezmožna za delo, pravilna, kljub tem, da se je njeno stanje oziroma delazmožnost po dokončnosti odločbe lahko spremenila oziroma izboljšala.invalidnost - stanje do dokončne odločbe
VDSS sklep Psp 212/2010VDS000545626.05.2010Delovno-socialni oddelekSOCIALNO VARSTVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOKer toženčev oče, kateremu je bila vročena tožba, ni član toženčevega gospodinjstva, vročitev tožbe v odgovor, ki mora biti tožencu vročena osebno, ni pravilna, zato pogoji za izdajo zamudne sodbe niso izpolnjeni.zamudna sodba – vročitev – osebna vročitev – član gospodinjstva
VDSS sodba Psp 216/2010VDS000545722.06.2010Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer je tožnik delo na kmetiji v obdobju od septembra 1967 do januarja 1970 opravljal nepretrgano in več kot poln delovni čas ter po navodilih in pod nadzorom lastnika kmetije, plačilo za delo pa je pretežno prejemal v naravi (hrana, stanovanje, občasno obleka, potni stroški), ima to delo značilnosti delovnega razmerja in se všteje v pokojninsko dobo kot zavarovalna doba, kljub temu da...pokojninska doba – delo na kmetiji – delovno razmerje
VDSS sodba Psp 219/2010VDS000545803.06.2010Delovno-socialni oddelekZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEOdločitev imenovanega zdravnika skladno s 1. odstavkom 234. členom Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen v primerih iz 232. člena pravil (bolnišnično zdravljenje, bolezen v tujini in drugi utemeljeni razlog), lahko velja le za naprej. Iz tega razloga je nezakonita odločitev imenovanega zdravnika, sprejeta na predlog zavarovančevega delodajalca, da za nazaj odpravi s strani osebnega...bolniški stalež – odločitev imenovanega zdravnika
VDSS sodba Psp 226/2010VDS000545903.06.2010Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer tožnica, ki je bila ob hčerini smrti starejša od 52 let, ni dokazala, da ji je pokojna hči, po kateri tožnica uveljavlja družinsko pokojnino, v koledarskem letu pred svojo smrtjo redno mesečno dajala sredstva najmanj v višini polovice povprečnega zneska osnove za odmero dodatnih pravic (37.387,04 SIT oziroma 156,00 EUR), ni izpolnjen pogoj preživljanja družinskega člana ob smrti...družinska pokojnina – starši – pogoj preživljanja
VDSS sklep Psp 230/2010VDS000546008.07.2010Delovno-socialni oddelekINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEPri pravici do nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki ga tožnica kot invalid III. kategorije invalidnosti po določbah prej veljavnega ZPIZ uveljavlja za čas od 1. 10. 2005 do 23. 4. 2007, je treba upoštevati delo, ki ga je tožnica opravljala, preden ji je dne 31. 12. 2004 prenehalo delovno razmerje (do 30. 9. 2005 je prejemala denarno nadomestilo med brezposelnostjo), in za to delo...drugo ustrezno delo - nadomestilo za invalidnost - pravice na podlagi invalidnosti - nadomestilo za čas čakanja na drugo ustrezno delo
VDSS sodba Psp 232/2010VDS000546113.05.2010Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJEOdvetnik, ki dejavnost opravlja z največ polovico delovnega časa in izpolnjuje pogoja starosti in pokojninske dobe za priznanje pravice do starostne pokojnine, ima pravico do delne (starostne) pokojnine. Ker tožnica v času do izdaje dokončne odločbe odvetniške dejavnosti ni opravljala v skrajšanem delovnem času in ni zahtevala spremembe zavarovanja iz polnega v krajši delovni čas, ne...delna pokojnina – odvetniška dejavnost
VDSS sklep Psp 236/2010VDS000546220.05.2010Delovno-socialni oddelekZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE - CIVILNO PROCESNO PRAVODokazni predlog za odreditev hrambe SMS in MMS sporočil mobilne telefonije ni pravno pomemben za ugotovitev začasne nezmožnosti za delo, temveč je lahko pomemben le za ugotovitev vzroka začasne nezmožnosti za delo. Iz tega razloga je v sporu, v katerem delodajalec (tožnik) uveljavlja le ugotovitev začasne nezmožnosti za delo, predlog za zavarovanje tega dokaza, podan s strani zavarovanke...zavarovanje dokazov
VDSS sodba Psp 239/2010VDS000546309.06.2010Delovno-socialni oddelekINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer se je postopek za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja za tožnika začel po uveljaviti ZPIZ-1 (1. 1. 2003), predstavljajo pravno podlago za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja določbe ZPIZ-1 in ne določbe prej veljavnega ZPIZ, kljub temu da je invalidnost pri tožniku nastala v času veljavnosti ZPIZ (9. 10. 2002). Tožnik ima zato kot invalid III. kategorije, ki ni več...pravna podlaga - pravice iz invalidskega zavarovanja - nadomestilo za invalidnost - nadomestilo zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu
VDSS sodba Psp 242/2010VDS000546424.06.2010Delovno-socialni oddelekINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEČeprav je imel tožnik z izvršljivo odločbo priznano pravico do dela s skrajšanim delovnim časom in do delne invalidske pokojnine, pogoj za izplačevanje delne invalidske pokojnine ni bil izpolnjen, ker na delu s skrajšanim delovnim časom zaradi ugotovljene začasne nezmožnosti za delo niti ni mogel niti ni bil dolžan pričeti delati. Delna invalidska pokojnina se izplačuje od dneva pričetka...delna invalidska pokojnina - izplačevanje - pogoj pričetka dela
VDSS sodba Psp 245/2010VDS000546524.06.2010Delovno-socialni oddelekINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJETožnik, čeprav je uživalec invalidske pokojnine (v Sloveniji), ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, ker v Sloveniji nima stalnega prebivališča, oziroma nima dovoljenja za stalno prebivanje.stalno prebivališče - dodatek za pomoč in postrežbo
VDSS sodba Psp 246/2010VDS000546601.07.2010Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - INVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer je tožbo zoper dokončno odločbo toženca o pravicah iz invalidskega zavarovanja vložil zavarovanec, na katerega se je odločba nanašala in ki je bil aktivno legitimiran za vložitev tožbe, lahko postopek po zavarovančevi smrti nadaljujejo njegovi dediči.smrt stranke - dediči - pravice iz invalidskega zavarovanja
VDSS sodba Psp 249/2010VDS000546703.06.2010Delovno-socialni oddelekZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEKer se postopek za ugotovitev začasne nezmožnosti za delo ni pričel po uradni dolžnosti, temveč na tožnikovo zahtevo, tožnik ni upravičen do povračila stroškov upravnega postopka (stroški pravnega zastopanja), čeprav je uspel s pritožbo zoper prvostopenjsko odločbo toženca.ugotovitev začasne nezmožnosti za delo – stroški upravnega postopka
VDSS sklep Psp 254/2010VDS000546826.05.2010Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJE-CIVILNO PROCESNO PRAVOKer pritožba zoper sodbo sodišča druge stopnje ni dovoljena, je sodišče prve stopnje tožnikovo vlogo, naslovljeno kot pritožba zoper sodbo sodišča druge stopnje, pravilno zavrglo. Tudi če bi se takšna vloga štela za izredno pravno sredstvo (revizijo), je nedovoljena, ker tožnik ni dokazal, da ima opravljen pravniški državni izpit.pritožba zoper sodbo sodišča druge stopnje
VDSS sklep Psp 263/2010VDS000546909.06.2010Delovno-socialni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer iz dohodnega žiga na reviziji, vloženi v sodni spis, izhaja, da je sodišče prejelo le po pošti poslano revizijo v treh izvodih, ne pa tudi prilog, ni mogoče slediti tožnikovemu zatrjevanju, da je bilo novo pooblastilo za zastopanje po odvetniku priloženo k reviziji, zato je sodišče prve stopnje revizijo utemeljeno zavrglo zaradi nepredložitve novega pooblastila za vložitev izrednega...zavrženje revizije – novo pooblastilo
VDSS sodba Psp 397/2007VDS000575506.03.2008Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer je tožnik z upoštevanjem slovenske pokojninske dobe že uveljavil pravico do pokojnine v Srbiji, ne glede na to, ali se mu v Srbiji pokojnina izplačuje ali pa mu je pravica prenehala, ne more na podlagi te iste pokojninske dobe pridobiti pravice do pokojnine še v Sloveniji,izbirna pravica – pravica do pokojnine – tuj pokojninski sistem
VDSS sodba in sklep Psp 480/2007VDS000575607.02.2008Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer je tožnica vložila tožbo neposredno na sodišče in ni najprej uveljavljala pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri toženi stranki, je treba tožbo zavreči. Sodno varstvo bi bilo možno šele po zaključenem upravnem postopku.socialni spor – upravni postopek – procesna predpostavka
VDSS sodba Psp 694/2007VDS000575717.10.2007Delovno-socialni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVOOdškodninska odgovornost toženke za škodo, ki jo je tožnik utrpel, ker naj bi zaradi nepravilne upravne odločbe plačeval višje prispevke, ni podana, kljub temu da je bila upravna odločba odpravljena, saj ni podano protipravno ravnanje, ker toženka ni očitno oziroma zlonamerno uporabila materialnega prava.odškodninska odgovornost - protipravno ravnanje
VDSS sodba Psp 751/2007VDS000575813.12.2007Delovno-socialni oddelekZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEnujno zdravljenje v tujini – povračilo stroškov – prekluzija – načelo materialne resnice
VDSS sodba Psp 826/2007VDS000575913.12.2007Delovno-socialni oddelekPOKOJNINSKO ZAVAROVANJETožnik je v sodnem postopku tožbeni zahtevek za priznanje pravice do predčasne pokojnine umaknil, tako da je zavod ni bil dolžan izplačati za nazaj in ni mogoče govoriti o prikrajšanju in o škodi, ki bi tožnika upravičevala do odškodnine v višini obračunanih zakonskih zamudnih obresti.odškodnina – zakonske zamudne obresti – priznanje pravice za nazaj – pravica do predčasne pokojnine
 izberi vse

izbrane: izvozi

Šteje se, da podpisnik soglaša s podpisanim.
Subscribens consentire subscriptis censetur.