zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba Psp 546/2005VDS0370414.12.2005Oddelek za socialne sporeSOCIALNO VARSTVOKer tožnica ni bila dosegljiva na nadzorih, opravljenih v času in kraju, določenem z zaposlitvenim načrtom, je bil skladno s 70. členom ZZZPB izpolnjen pogoj, da se jo preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb. Pri tem ni odločilno, ali je imel toženec v času nazdora za tožnico prosto delovno mesto ali ne, saj zakon ne določa tega pogoja.   izbris - brezposelna oseba - nadzor - evidenca brezposelnih
VDS sklep Psp 552/2005VDS0370528.09.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče lahko odloči brez obravnave, če po prejemu odgovora na tožbo ugotovi, da dejansko stanje med strankama ni sporno in sta se stranki obravnavi pisno odpovedali. Če niso podani pogji za odločitev brez naroka, sodišče določi narok, na katerega povabi stranke in jih posebej opozori na zakonske posledice izostanka. Če se tožeča stranka kljub opozorilu na posledice izostanka z...izdaja odločbe brez razpisa naroka - fikcija umika tožbe zaradi neplačila takse - stroški priče
VDS sklep Psp 920/2005VDS0370716.02.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOV sporu o pravici do predčasne pokojnine ni podlage za izdajo bodisi ugoditvene bodisi zavrnilne zamudne sodbe, saj gre v tem primeru za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati.   zamudna sodba - socialni spori - nedopustno razpolaganje s tožbenim zahtevkom
VDS sodba Psp 625/2004VDS0370822.09.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEUživalcu starostne pokojnine, priznane s strani hrvaškega nosilca zavarovanja pred 8.10.1991 po predpisih bivše SFRJ, na podlagi pokojninske dobe, dopolnjene pri slovenskem nosilcu zavarovanja, ne more uveljaviti samostojnega, niti sorazmernega dela pokojnine, ne uveljavljati ponovne odmere pokojnine, saj je v 36. členu Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko...pokojninsko in invalidsko zavarovanje - sorazmerni del slovenske pokojnine
VDS sklep Psp 106/2004VDS0370905.03.2004Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOČe tožba ni vložena v rokih iz 30. in 31. členom ZDSS v zvezi z 252. členom ZPIZ, je prepozna. Pritožbene navedbe, ki se nanašajo na višino odmerjenega nadomestila plače za čas čakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu, niso upoštevne, ker zaradi zamude roka za vložitev tožbe meritorno sojenje ni dopustno.   rok - zavrženje tožbe - zamuda roka
VDS sodba Psp 199/2004VDS0371031.08.2005Oddelek za socialne sporeZAPOSLOVANJEKadar je na trgu dela v določenem času in določenem okolju dovolj potreb po delu s poklicno izobrazbo, ki jo ima brezposelna oseba, ni upoštevna njena želja za prekvalifikacijo iz enega v drug poklic, saj je primarna naloga aktivne politike zaposlovanja v zagotovitvi ustrezne ali primerne zaposlitve s posredovanjem dela.   zavarovanje za primer brezposelnosti - aktivna politika zaposlovanja - prekvalifikacija
VDS sodba Psp 235/2004VDS0371209.09.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEPri odmeri samostojne, izjemne pokojninske dajatve, priznane po Zakonu o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce v premogovnikih, je mogoče upoštevati le pokojninsko dobo, dopolnjeno pri slovenskem nosilcu zavarovanja, ne pa tudi pokojninske dobe, dopolnjene pri hrvaškem nosilcu zavarovanja.   odmera - izjemna pokojnina
VDS sodba Psp 512/2004VDS0371314.07.2005Oddelek za socialne sporeDRUŽINSKO PRAVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEČeprav je bila le nekaj dni pred smrtjo zavarovanca sklenjena zakonska zveza in zato niso izpolnjeni pogoji iz 110. člena ZPIZ-1 za priznanje pravice do vdovske pokojnine, lahko preživeli zakonec isto pravico uveljavi na temelju izvenzakonske skupnosti po 114. členu ZPIZ-1, če uspe dokazati, da je takšna skupnost dejansko obstajala najmanj 3 leta pred zavarovančevo smrtjo.   izvenzakonska skupnost - vdovska pokojnina
VDS sodba Psp 242/2004VDS0371409.09.2005Oddelek za socialne sporeINVALIDIDelovni invalid III. kategorije s priznano pravico do zaposlitve na drugem ustreznem delu, ki kot tuj državljan brez osebnega delovnega dovoljenja ni mogel biti prijavljen na zavodu za zaposlovanje, ne more pridobiti pravice do nadomestila plače za čas čakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu, ker se ne more v 30-ih dneh po dokončnosti odločbe prijaviti na zavodu za zaposlovanje,...osebno delovno dovoljenje - tujec - invalid III. kategorije - nadomestilo plače za čas čakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu - prijava delavca v zavarovanje
VDS sklep Psp 319/2005VDS0371506.07.2005Oddelek za socialne sporeUPRAVNI SPORV sporu v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna je odločilno, ali upravičenec izpolnjuje pogoje iz 7. in 9. čl. Uredbe, da je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi in da njegovo delo pomeni izjemen kulturini prispevek ali da opravlja deficitarni poklic. Obveznost plačila prispevkov ne temelji na zavarovalnem razmeru iz 7. čl. ZDSS-1, niti ne gre...pristojnost - socialni spor - samozaposleni v kulturi - plačilo prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna
VDS sodba Psp 300/2004VDS0371603.11.2005Oddelek za socialne sporeDELOVNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVOKer je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas nezakonito sklenjena, saj ni šlo za začasno ampak za trajno povečan obseg dela, je tožniku s potekom časa nezakonito prenehalo delovno razmerje. Ker s tem v zvezi ni uveljavljal varstva pravic pri delodajalcu oz. sodnega varstva, ni ravnal skladno z 15. alineo 1. odst. 11. čl. ZZZPB in mu ni mogoče priznati pravice do denarnega nadomestila...zavarovanje za primer brezposelnosti - varstvo pravic - delovno razmerje za določen čas
VDS sodba Psp 17/2005VDS0371701.02.2006Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJETožničin mož je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja, tožnica pa kot družinski član oz. po možu, ki je bil v delovnem razmerju. Zato ne izpolnjuje pogojev za vštetje obdobja, ko je delala na kmetiji, last njenega tasta oz. njenega svaka, v pokojninsko dobo, saj ni bila lastnica, solastnica, zakupnica ali uživalka kmetijskega zemljišča in tudi ni bila zavezanka davka od osebnega...pokojninska doba - pokojninsko zavarovanje - vštetje
VDS sodba Psp 46/2005VDS0371810.02.2006Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJETožnica se je z dnem prenehanja delovnega razmerja odjavila iz obveznega zavarovanja. Ker je bila šele po prenehanju delvnega razmerja tudi razrešena s funkcije direktorja družbe, ji je bila starostna pokojnina pravilno priznana šele od razrešitve dalje, saj je status družbenika, združen s poslovodenjem podlaga za obvezno zavarovanje. ZPIZ je ravnal zakonito, ko je kot pogoj za pridobitev...prenehanje delovnega razmerja - pokojninsko zavarovanje - družbenik - prenehanje zavarovalne pogodbe
VDS sklep Psp 409/2005VDS0371902.02.2006Oddelek za socialne sporeBREZPLAČNA PRAVNA POMOČVlagateljica je za dodelitev brezplačne pravne pomoči zaprosila pri pristojnem sodišču. Organ za BPP deluje pri krajevno pristojnem delovnem oziroma socialnem sodišču kot enoten in skupen organ. V primeru pravočasne vložitve prošnje pri strokovni službi za brezplačno pravno pomoč enotnega organa, ni potrebno še posebno obvestilo organizacijski enoti, pred katero se vodi spor. Ker tožnica...brezplačna pravna pomoč - rok
VDS sodba Psp 473/2005VDS0372001.02.2006Oddelek za socialne sporeSOCIALNO VARSTVOPo 5. alinei 1. odst. 42. čl. pravilnika o štipendiranju štipendija za tekoče študijsko leto miruje in se ne izplačuje štipendistu, pri katerem dohodek na družinskega člana, dosežen v preteklem koledarskem letu, presega materialne pogoje iz 56. čl. ZZZPB, to je dohodek na družinskega člana v znesku 130 % zajamčene plače, za več kot 10 %. Pri opredelitvi vštevnih dohodkov se...štipendija - mirovanje pravic
VDS sklep Psp 746/2005VDS0372102.02.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOPo 362. členu ZPP mora sodišče prve stopnje opraviti vsa pravdna dejanja in obravnavati vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo sodišče druge stopnje v svojem sklepu. Zato bi moralo po zaslišanju tožnika glede fizičnih obremenitev, povezanih z njegovim delom zahtevati dopolnilno mnenje zdravstvene komisije oziroma izvesti predlagano zaslišanje predsednika komisije, ki bi pojasnil,...dokazni postopek - procesno vprašanje
VDS sodba Psp 5/2004VDS0372223.02.2006Oddelek za socialne sporesocialno varstvoDolžnik, ki zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, dolguje poleg glavnice še obresti. Ker je v spornem obdobju veljavni Zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Ur.l. SRS št. 48/90), v 15. čl. glede obresti napotoval na Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Ur.l. SRS št. 48/90), ta pa je v 32. čl. določal, da mora davčni zavezanec,...prispevki - vrnitev sredstev ZPIZ
VDS sodba in sklep Psp 807/2005VDS0372308.12.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOSocialni spor je spor polne jurisdikcije, zato je primarno načelo meritornega sojenja, kasatorno sojenje pa pride v poštev v primeru, ko izpodbijane dokončne odločbe ni moč preizkusiti, ker bistveni razlogi niso navedeni. Ker toženec (ZZZ) ni navedel, zakaj niso izpolnjeni pogoji iz II. odst. 44. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, je to v nasprotju z 214. členom ZUP, ki...pritožba - obrazložitev sodbe
VDS sodba Psp 305/2004VDS0372401.12.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE - ZAVAROVALNIŠTVOPo zavarovalni pogodbi o prostovoljnem zdravsvenem zavarovanju, sklenjeni s pravnim prednikom tožeče stranke, je bila tožena stranka upravičena do popusta zaradi sklenitve pogodbe za petletno obdobje ter do popusta po krovni pogodbi. Tako po 2. alinei 2. odst. 62. b čl. ZZVZZ, kot po 3. odst. 19. čl. Zakona o zavarovalnicah, je bila obveznost novoustanovljene družbe za vzajemno zavarovanje,...odškodnina - prenehanje pogodbe - zdravstveno zavarovanje
VDS sklep Psp 798/2005VDS0372516.02.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEPritožbeno sodišče razveljavi sodbo in zadevo vrne sodišču prve stopnje, če nepravilnosti oz. postopkovnih kršitev pred sodiščem prve stopnje ni mogoče popraviti z dopolnjeno ali ponovljeno izvedbo dokazov oz. z izvedbo drugih procesnih dejanj na obranavi pred sodiščem druge stopnje (1. odst. 30. čl. ZDSS-1). Namen navedene določbe ni, da se pred pritožbenim sodiščem ponovi celoten...razveljavitev
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zakon je najvarnejši vodja pri delu sodnikov.
Lex est exercitus iudicum tutissimus ductor.