zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 1091naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sklep Pdp 1027/2002VDS186112.07.2002Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVO1. Po določbi 1. odst. 99. člena ZSDU razrešuje spore med svetom delavcev in delodajalcem arbitraža, ki jo sestavlja enako število članov, imenovanih s strani sveta delavcev in delodajalcev ter enega nevtralnega predsedujočega. Gre za arbitražo, ustanovljeno na podlagi zakona, zato drugače kot pri stalni arbitraži, ki se lahko ustanovi v družbi le z dogovorom med svetom delavcev in...arbitraža - soglasje delavca - presežni delavec
VDS sklep Pdp 375/2003VDS182124.02.2003Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVOPo 19. členu ZDSS lahko izda sodišče začasno odredbo tudi po uradni dolžnosti z namenom preprečitve samovoljnega ravnanja ali odvrnitve nenadomestljive škode, pri čemer se pogoji za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve presojajo po 270. členu ZIZ. Namen začasnih odredb kot enega od sredstev zavarovanja terjatve je zavarovati obstoječe stanje pred takimi spremembami, ki...začasna odredba - denarna terjatev - pogoj
VDS sodba Pdp 722/99VDS137301.03.2001Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVODelodajalec se lahko s pogodbo zaveže, da bo delavcu - direktorju, v primeru njegove predčasne razrešitve iz katerihkoli razlogov, izplačal odškodnino v višini dvanajstkratnika njegove zadnje bruto plače. Navedeno odškodnino mora izplačati tudi v primeru, če bi bil podan krivdni razlog za razrešitev direktorja (če je tako določeno v pogodbi).   odpravnina - razrešitev direktorja pred iztekom mandata
VDS sodba Pdp 224/2000VDS107219.10.2000Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVOČe delavec ni vložil tožbe zaradi povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice, terenski dodatek, ...), takšne tožbe po njegovi smrti ne morejo vložiti njegovi dediči. Gre za terjatev, s katero "inter vivos" ni mogoče razpolagati, neprenosljivost pa pomeni, da tudi ob smrti zapustnika ni prešla na dediče. Dediči lahko le prevzamejo postopek, ki ga je pred smrtjo že sprožil delavec.   aktivna legitimacija dedičev - nadaljevanje postopka
VDS sodba in sklep Pdp 1422/99VDS103809.11.2000Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVOČe sodišče ugotovi, da je bila izbira dveh kandidatov (od dvanajstih) nezakonita, ker nista izpolnjevala v objavi zahtevanih pogojev, razveljavi sklep tožene stranke o izbiri le glede teh dveh kandidatov. V primeru nezakonite izbire kandidatov, lahko sodišče le razveljavi opravljeno izbiro, ne more pa zavezati delodajalca, da z neizbranim delavcem sklene delovno razmerje, razen če gre za...nezakonitost sklepa o izbiri kandidata - ustavna pravica do svobode dela - obvezna sklenitev delovnega razmerja
VDS sodba Psp 234/2006VDS0411511.07.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoPravilna oziroma nepravilna opredelitev začetka in zaključka začasne nezmožnosti za delo je rezultat pravilne oziroma nepravilne uporabe materialnega prava - določbe 233. člena Pravil, zato ne gre za absolutno bistveno kršitev določb postopka iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP, t.j. za nasprotja med izrekom in obrazložitvijo sodne odločbe oziroma celo odločitev preko zahtevka, t.j....zmotna uporaba materialnega prava - bistvena kršitev določb postopka - ugotavljanje dejanskega stanja - dokončna odločba
VDS sodba Psp 148/2006VDS0411406.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoV socialnem sporu sodišče ne odloča le o zakonitosti izpodbijanega upravnega akta in o zakonitosti postopka pred njegovo izdajo, temveč tudi o njegovi pravilnosti. Socialni spor je spor polne jurisdikcije, saj sodišče praviloma tudi samo odloči o pravici, obveznosti ali koristi iz sistema socialne varnosti (2. odstavek 81. člena ZDSS-1). Presoja pravilne in popolne ugotovitve dejanskega...spor polne jurisdikcije - ugotavljanje dejanskega stanja
VDS sklep Psp 77/2006VDS0411309.05.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoPri stranki, ki nima pooblaščenca, je potrebno, da sodišče prve stopnje, če že ni vrnilo tožbe v popravo zaradi pomanjkanja zahtevka in posledične nesklepčnosti, postopa po določbah o materialnem procesnem vodstvu iz 285. člena ZPP. Stranka na ta način s pomočjo sodišča postavi zahtevek, ustrezen materialnopravnim določbam socialnega prava, Sodišče namreč s sodbo odloči o zahtevku...nesklepčnost tožbe - tožbeni zahtevek - materialno procesno vodstvo - izrek sodbe
VDS sodba Psp 115/2006VDS0411230.05.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoZgolj zato, ker iz dokaza, ki ga je predlagala sama tožnica, izhaja zanjo neugodno dejansko stanje, sodišče ni dolžno izvajati nadaljnjih dokazov. Tožnici zato ni bila kršena pravica do kontradiktornega obravnavanja - in s tem tudi ne pravica do učinkovitega sodnega varstva - ko sodišče ni dopustilo izvedbe novih dokazov.   načelo kontradiktornosti - pravica do sodnega varstva - zavrnitev dokaznega predloga - trditveno in dokazno breme
VDS sklep Psp 779/2006VDS0411120.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoDoločba 3. odstavka 3. člena ZDSS-1 določa pristojnost VS RS za odločanje o pritožbah (in revizijah) zoper odločbe pritožbenega sodišča. Dovoljenost pritožbe predstavlja - poleg pravočasnosti in popolnosti - procesno predpostavko, ki mora biti podana, da lahko VS RS o pritožbi po vsebini sploh odloča. Pravno zmotno je zato pritožbeno naziranje, da določba 3. odstavka 3. člena ZDSS-1,...dovoljenost pritožbe - odločba sodišča druge stopnje
VDS sklep Psp 683/2006VDS0411020.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoZoper sklep sodišča prve stopnje je dovoljena pritožba, če ni v ZPP določeno, da ni pritožbe (1. odstavek 363. člena ZPP). Po splošnem pravnem pravilu, da specialni zakon določeno področje oz. institut lahko uredi drugače kot splošni zakon, pa je ZDSS-1 med drugim določil, da je pritožba zoper sklep, s katerim pritožbeno sodišče ni dopustilo revizije (3. odstavek 32. člena ZDSS-1),...sklep pritožbenega sodišča o nedopustitvi revizije - dovoljena pritožba
VDS sklep Psp 359/2006VDS0410927.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoJavno delo sicer predstavlja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja, vendar je odklonitev vključitve v program javnih del potrebno presojati v okviru 4. alinee in ne 3. alinee 1. odstavka 70. člena ZZZPB. Zaposlitev v okviru programa javnih del je v prvi vrsti zaposlitev in jo je zato potrebno presojati tudi v smislu ustreznosti oziroma primernosti. Posledično je zato potrebno tudi...ustreznost dela - javna dela
VDS sodba Psp 535/2006VDS0410820.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoS tem, ko je sodišče prve stopnje v celoti odpravilo odločbo prve stopnje, s katero je toženec tožniku bolniški stalež za določeno obdobje priznal - v konkretni zadevi pa je sporen samo datum zaključka bolniškega staleža -, je poseglo tudi v nesporni del odločbe, zaradi česar je zmotno uporabilo materialno pravo.   začasna nezmožnost za delo
VDS sodba in sklep Psp 695/2006VDS0410720.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoPrenehanje teka zakonskih zamudnih obresti, ko le-te dosežejo glavnico, predstavlja kogentne določbe materialnega prava. Namenjene so zaščiti ene pogodbene stranke - dolžnika. Ker je ob preizkusu pravilne uporabe materialnega prava po uradni dolžnosti pritožbeno sodišče ugotovilo, da so zapadle, pa do konca glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje neplačane obresti, že dosegle...prenehanje teka zakonskih zamudnih obresti - ne ultra alterum tantum
VDS sodba Psp 783/2006VDS0410606.03.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoZ izvedenskim mnenjem ortopeda in specialista medicine dela, prometa in športa je prepričljivo dokazano, da gre v obravnavani zadevi za kombiniran vzrok invalidnosti, delno zaradi spremembe na hrbtenici, delno zaradi posledic poklicne izpostavljenosti splošnim vibracijam na delovnem mestu prvega častnika krova na ladji dolge plovbe. Pri odstotni razmejitvi navedenih vzrokov invalidnosti gre za...vzrok invalidnosti - bolezen - poklicna bolezen
VDS sodba Psp 72/2007VDS0410504.07.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoSodni izvedenec je mnenje podal pisno (in ne ustno), zaradi česar gre za posredno izveden dokaz, ki pa ga je sodišče prve stopnje presojalo zmotno in na njegovi podlagi napravilo napačen materialnopravni sklep, da je pri tožniku podana II. kategorija invalidnosti. Zato je pritožbeno sodišče sodbo sodišča prve stopnje na podlagi 2. točke 358. člena ZPP spremenilo. Določba 1. odstavka 93....pravica do dela s krajšim delovnim časom - pravica do delne invalidske pokojnine - posredno izveden dokaz - pisno izvedensko mnenje - sprememba sodbe
VDS sodba Psp 403/2006VDS0410427.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoDejstvo, da tožnik več kot dve leti in pol ni mogel razpolagati s premoženjem - t.j. z razliko med starostno pokojnino, priznano z odločbo ZPIZ in akontacijo starostne pokojnine, ki jo je prejemal - predstavlja zmanjšanje premoženja v smislu 155. člena ZOR. V določbi 2. odstavka 276. člena ZPIZ-1 je urejena odškodninska odgovornost zavoda za posledico - t.j. za izdajo neustrezne odločbe....škoda - odškodninska odgovornost zpiz - izključitev odgovornosti - upravna stvar - pristojnost zpiz
VDS sodba Psp 448/2006VDS0410327.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoGlede na določbo 2. odstavka 177. člena ZPIZ-1 na (ne)obstoj izbirne pravice vpliva izpolnjevanje pogojev za pridobitev pokojnin in s tem v zvezi morebitno prekrivanje pokojninske dobe, ne pa pokojninske osnove, od katere se odmeri višina pokojnine. Obstoj oziroma neobstoj izbirne pravice je odvisen zgolj od dejstva, ali je zavarovanec v tujini in RS izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine na...izbirna pravica - izpolnjevanje pogojev za priznanje pokojnin
VDS sodba Psp 276/2006VDS0410227.06.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoTudi zavarovanec, ki v času poškodbe pri delu ni bil zavarovan pri tožencu, lahko pri zavodu uveljavi pravice iz obveznega zavarovanja zaradi poškodbe pri delu, in sicer na podlagi splošne določbe 1. odstavka 250. člena ZPIZ-1. Pravica se v takem primeru ob izpolnjevanju predpisanih pogojev prizna in dajatev odmeri, vendar v (nižji) višini, kot da je invalidnost ali smrt posledica poškodbe...uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja - vzrok zavarovalnega primera
VDS sodba Psp 557/2006VDS0410125.04.2007Oddelek za socialne sporedelovno pravoZa tožnico, zavarovano pri tožencu od leta 1974 do leta 1995, so veljali pravni predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju RS. Po določbi a) odstavka 3. člena pa se Sporazum uporablja tako za osebe, za katere veljajo ali so veljali predpisi obeh držav pogodbenic, kot tudi za osebe, za katere veljajo ali so veljali predpisi le ene države pogodbenice. Za odločitev v zadevi je zato...uporaba materialnega prava
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 1091naslednja › zadnja »

Dobrim škoduje, kdor prizanaša slabim. Seneka.
Bonis nocet, qui malis parcet.