zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sodba I U 255/2020-12UP0004115127.05.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKPo presoji sodišča je tožena stranka pravilno ugotovila, da je bilo o isti upravni zadevi že odločeno, česar tožnica ne prereka. Zato so podane okoliščine, zaradi katerih je bilo treba obravnavano tožničino zahtevo zavreči.brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči - ista upravna zadeva - zavrženje vloge
UPRS Sodba I U 233/2020-7UP0004115020.05.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKSodišče meni, da je tožena stranka pravilno ugotovila, da je bilo o isti upravni zadevi že odločeno. Iz navedenega razloga so bile podane okoliščine, zaradi katerih je bilo treba tožničino zahtevo zavreči.brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči - ista upravna zadeva - zavrženje vloge
UPRS Sklep I U 30/2018-33UP0004114913.05.2020Upravni oddelekUPRAVNI SPOR - ČLOVEKOVE PRAVICETožena stranka je v postopku, ki ga je vodila proti tožnici na podlagi Obvestila o nadaljevanju postopka preiskave, dne 21. 11. 2019 izdala ugotovitve o konkretnem primeru. Tožnica je s tem pridobila pravico, da zoper ugotovitve o konkretnem primeru sproži redni upravni spor, v katerem lahko (med drugim) uveljavlja, da je bila z izvedbo postopka pred toženo stranko kršena prepoved ponovnega...subsidiarni upravni spor - varstvo ustavnih pravic - drugo sodno varstvo - zavrženje tožbe
UPRS Sodba in sklep I U 1142/2019-27UP0004114820.05.2020Upravni oddelekINFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPORSodišče meni, da je prvostopenjski organ pravilno ugotovil, da je bilo o isti upravni zadevi že odločeno. Iz navedenega razloga so bile podane okoliščine, zaradi katerih je moral prvo tožnikovo zahtevo zavreči. V postopku izdaje prvostopenjskega akta drugo tožnica B.B. ni bila stranka postopka, saj ni sprožila postopka in tudi drugostopenjska odločba je odločba o pritožbi prvo tožnika...dostop do informacij javnega značaja - ista upravna zadeva - zavrženje vloge - stranka v postopku upravnega spora
UPRS Sodba I U 1480/2019-6UP0004114713.05.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKPo presoji sodišča je tožena stranka pravilno ugotovila, da je bilo v zadevi, za katero je tožnik dne 20. 8. 2018 vložil prošnjo za dodelitev BPP, že odločeno in sicer je bila izdana odločba št. Bpp 127/2018-5 z dne 16. 10. 2018 ter se dejansko stanje in pravna podlaga v obravnavani zadevi nista spremenili. Zato je odločitev tožene stranke, da se tožnikova prošnja na podlagi 4. točke...brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - očitno nerazumna zadeva - ista upravna zadeva - zavrženje vloge
UPRS Sodba I U 1116/2018-8UP0004114620.05.2020Upravni oddelekTUJCIKer odhod tožnice in njene družine ni bil posledica tožničinega izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, saj sta tožničina starša za izbris hčerke-tožnice izvedela šele za tem, ko je družina že živela v Makedoniji, ni podan razlog iz 1. alineje tretjega odstavka 1.č člena ZUSDDD.dovoljenje za stalno prebivanje - državljani drugih držav naslednic nekdanje sfrj - pogoji za izdajo dovoljenja - dejansko življenje v Republiki Sloveniji - upravičena odsotnost
UPRS Sodba I U 318/2020-6UP0004114527.05.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČSodišče je po vpogledu v upravni spis ugotovilo, da tožnica ni zaprosila za brezplačno pravno pomoč za začetek nepravdnega postopka. Glede na navedeno je bilo dejansko stanje napačno ugotovljeno, saj tožena stranka ni izhajala iz dejstva, da je tožnica zaprosila za brezplačno pravno pomoč in navajala odprt pravdni postopek, ampak je izhajala iz tega, kot da prosi za brezplačno pravno...dodelitev brezplačne pravne pomoči - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - očitno nerazumna zadeva - nepopolno in nepravilno ugotovljeno dejansko stanje
UPRS Sodba I U 277/2020-10UP0004114427.05.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPORIz upravnega spisa je razvidno, da je tožena stranka dne 16. 10. 2019 prejela sodbo Upravnega sodišča RS, s katero je bila odpravljena njena odločba o zavrnitvi prošnje za podaljšanje subsidiarne zaščite. 30-dnevni rok za izdajo nove odločbe iz četrtega odstavka 64. člena ZUS-1 se je tako iztekel 15. 11. 2019. Iz upravnega spisa je nadalje razvidno, da je tožena stranka 4. 2. 2020 prejela...mednarodna zaščita - subsidiarna zaščita - upravni spor - tožba zaradi molka organa - procesna predpostavka
UPRS Sodba I U 60/2020-11UP0004114313.05.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAIz podatkov v spisu izhaja, da je bil tožnik s sodbo Višjega sodišča v ... št. K ... z dne 22. 10. 2001 pravnomočno obsojen na 20 let zaporne kazni zaradi kaznivega dejanja poskusa umora. Čeprav tožena stranka ni izrecno ugotovila, ali gre pri poskusu umora za hudo kaznivo dejanje in ali je za takšno dejanje v Republiki Sloveniji predpisana kazen zapora najmanj treh let, je (navedena)...mednarodna zaščita - status begunca - izključitveni razlog - preganjanje - nedržavni subjekt - kriminalna združba - krvno maščevanje - status subsidiarne zaščite - resna škoda
UPRS Sodba I U 2527/2017-11UP0004114203.06.2020Upravni oddelekTUJCIZPŠOIRSP ureja vprašanje teka in izteka materialnih rokov, vendar ne ureja računanja rokov. V skladu z drugim odstavkom 1. člena OZ se za obligacijska razmerja, ki jih urejajo drugi zakoni (v obravnavanem primeru je to ZPŠOIRSP), uporabljajo določbe OZ glede vprašanj, ki niso urejena v takem zakonu. Iz tega sledi, da je v zvezi z računanjem rokov v obravnavani zadevi treba uporabiti relevantne...odškodnina zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva - rok za vložitev zahteve - prekluzivni materialni rok - iztek roka na nedeljo
UPRS Sodba I U 1720/2017-14UP0004114110.06.2020Upravni oddelekSTANOVANJSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEKKer tožena stranka po prejeti pritožbi tožnice zoper delo komisije s priloženim izvedenskim mnenjem, ki ji ga je predložila po opravljenem ogledu stanovanja, kjer prebiva z družino, tožnice ni seznanila z uspehom dokazovanja in ji ni dala možnosti, da se izreče o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe, je storila absolutno bistveno kršitev določb postopka. Iz obrazložitve...javni razpisi - dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - zdravstvene razmere - načelo materialne resnice - načelo zaslišanja strank - načelo proste presoje dokazov - obrazložitev odločbe - absolutna bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba I U 2784/2017-15UP0004114010.06.2020Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - UPRAVNI POSTOPEKPoslovna enota ni pravna oseba, saj pripada matični družbi in se kot taka ne vpisuje v sodni register, ampak le v Poslovni register, ki ga vodi AJPES. To pomeni, da ne more samostojno opravljati poslov, torej biti nosilka pravic in obveznosti, zaradi česar sposobnosti biti stranka nima niti po drugem odstavku 42. člena ZUP.inšpekcijski ukrep - občinska cesta - objekt za oglaševanje - poslovna enota - sposobnost biti stranka - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba in sklep I U 633/2020-17UP0004113812.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAZgolj odsotnost osebnih dokumentov sama po sebi še ne zadostuje za dvom v istovetnost določene osebe. Tožnik osebnih dokumentov nima, vendar pa bi morala tožena stranka po drugi strani upoštevati tudi to, da je doslej vseskozi navajal iste osebne podatke. Iz razlogov izpodbijanega sklepa ni razvidno navedeno dolžnostno ravnanje tožene stranke, torej na kakšen način bo preverjala tožnikovo...mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - dvom v zatrjevano istovetnost - begosumnost - pogoji za izrek ukrepa omejitve gibanja - objektivni kriterij
UPRS Sklep I U 572/2020-9UP0004113616.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPORTožnik očitno nima namena počakati na odločitev sodišča o njegovi prošnji za mednarodno zaščito in na dokončanje postopka, zaradi česar ne izkazuje pravnega interesa za upravni spor.mednarodna zaščita - samovoljna zapustitev azilnega doma - pravni interes
UPRS Sodba I U 254/2020-9UP0004112909.07.2020Upravni oddelekOKOLJSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEKKer ni sporno, da tožniki bivajo ob načrtovani povezovalni cesti, bi toženka morala konkretneje pojasniti, ali se vplivi nanašajo tudi na nepremičnine tožnikov, česar v izpodbijanem sklepu in drugostopenjski odločbi, niti v odgovoru na tožbo ni storila. Že določitev omilitvenih ukrepov pomeni, da so ugotovljeni vplivi bistveni, ki pa postanejo nebistveni ravno zaradi predvidenih omilitvenih...okoljevarstveno soglasje - stranski udeleženec - pravni interes - vplivno območje - načelo zaslišanja strank
UPRS Sodba I U 2173/2018-67UP0004103126.08.2020Upravni oddelekDAVKITožnici se je z zahtevo po predložitvi dokazov o načinu pridobivanja premoženja njenega moža oziroma o poslovnih dogodkih, ki so mu omogočili izročitev gotovine, postavilo breme nemogočega dokaza, kar je z vidika učinkovitega varstva pravic nedopustno. Navedeno pa davčnemu organu ne preprečuje nasprotovanja, da je tožnica prejela darilo, vendar v tem primeru dokazno breme preide nanj....odmera davka v posebnih primerih - ocena davčne osnove - sredstva za privatno potrošnjo - izvor premoženja - dokazno breme - breme dokazovanja
UPRS Sodba III U 33/2020-9UP0004090202.03.2020Upravni oddelekTUJCIV tožnikovem primeru podaljšanje omejitve gibanja utemeljuje njegovo nesodelovanje v postopku, postopek ugotavljanja njegove identitete ter s tem dolgotrajnost postopkov pridobivanja ustreznih podatkov in dokumentov iz Alžirije, prav tako tudi okoliščine, ki kažejo, da bi tožnik, kolikor mu gibanje ne bi bilo omejeno, pobegnil in se nadalje nezakonito zadrževal na območju EU, s čimer bi...omejitev gibanja tujcu - odstranitev tujca iz države - podaljšanje omejitve gibanja
UPRS Sodba III U 329/2018-17UP0004090120.02.2020Upravni oddelekJAVNI RAZPISISodišče ne dvomi, da je povsem mogoče, da se je pri izvedbi projekta tožeča stranka srečala s potrebo po izvedbi del, ki jih v času prijave na razpis ni predvidela. Ker je objekt, ki ga je obnavljala, starejši in zato ni bilo mogoče predvideti vseh njegovih lastnosti oziroma načina gradnje v preteklosti, je razumljivo, da se je lahko šele z izvajanjem del pokazala potreba po dodatnih ali...javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - ukrep obnove in razvoja vasi - zahteva za izplačilo sredstev - sprememba obveznosti - zamudne obresti
UPRS Sodba III U 255/2018-11UP0004090005.05.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - ODVETNIŠTVO - UPRAVNI POSTOPEKTožena stranka svoje odločitve glede odmere odvetniških stroškov za sestavo pritožb zoper sklepe o podaljšanju pripora, za sestavo dveh ustavnih pritožb, za pristop na narok na glavno obravnavo dne 6. 3. 2018 ter glede povišanja nagrade ni obrazložila tako, da bi bilo njeno odločitev mogoče preizkusiti, kar je bistvena kršitev določb postopka.brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetnika - odvetniška tarifa - obrazložitev odločbe - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba III U 243/2018-9UP0004089905.03.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - ODVETNIŠTVONeutemeljena je tožbena navedba, da naj bi bili odvetniki, ki izvajajo BPP z določbo petega odstavka 17. člena ZOdv obravnavani neenako glede na sodne izvedence, cenilce in tolmače. OT namreč ureja plačilo odvetnikom za tržno dejavnost, medtem ko pripada sodnim izvedencem, cenilcem, tolmačem in vročevalcem plačilo za opravljanje dela za sodišče, torej za dejavnost, ki temelji na naročilu...brezplačna pravna pomoč - odmera stroškov in nagrade odvetniku - odvetniška tarifa - načelo enakosti
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zakon ni naklonjen željam razvajenih.
Lex non favet votis delicatorum.