zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sodba I U 2218/2018-9UP0002961303.09.2019Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - VARSTVO POTROŠNIKOVIz razlogov izpodbijane odločbe izhaja, da je tožnica z zahtevano predložitvijo potrebnih listin, ki pa jih je bilo glede na pogodbeni dogovor dopustno predložiti šele naknadno, izvajala nedopusten vpliv na odločitve potrošnikov po 8. členu ZVPNPP. Iz izreka izpodbijane odločbe pa izhaja, da se tožnici prepove enkrat mesečno zaračunavati pogodbeno kazen v višini 35 EUR, če potrošniki...ukrep tržnega inšpektorja - varstvo potrošnikov - agresivna poslovna praksa - prepoved uporabe agresivne poslovne prakse - nepoštena poslovna praksa - administrativna prepoved - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 789/2019-7UP0002954617.05.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAToženka je v obrazložitvi odločbe navedla, da tožnik svojo prošnjo utemeljuje z diskriminacijo kot pripadnik Berberov ter s slabo ekonomsko situacijo, v nadaljevanju odločbe pa ugotavlja, da je iz opisa dogodkov, kot ga je podal tožnik, razvidno, da gre izključno za ekonomske razloge, pri čemer tudi ugotavlja, da glede na tožnikove navedbe dvomi, da je pripadnik berberske etnične skupnosti,...mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja - navajanje nepomembnih ali zanemarljivih dejstev - varna izvorna država - preganjanje
UPRS Sklep I U 1861/2019-8UP0002945329.11.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJASkladno z določbo drugega odstavka 70. člena (ZMZ-1) je treba tožbo zoper sklep vložiti v 8 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil postopek končan. Rok za tožbo je prekluziven in ga ni mogoče podaljšati. To pomeni, da tožbe po poteku roka ni več mogoče vložiti in da zamuda roka narekuje zavrženje tožbe. Iz povratnice, ki se nahaja v predloženem upravnem spisu, je razvidno,...tožba v upravnem sporu - rok za vložitev tožbe - procesne predpostavke - prepozna tožba - zavrženje tožbe
UPRS Sodba I U 2036/2018-71UP0002943312.04.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJASplošna neverodostojnost prosilca za mednarodno zaščito je podana, če so izjave prosilca nasprotujoče glede bistvenih okoliščin in se teh kontradiktornosti ne da razumno razložiti. Sodišče je na podlagi tožnikove izpovedbe, in glede na vse dejanske okoliščine skupaj presodilo, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za priznanje statusa begunca tožniku na podlagi določil 2. odstavka...mednarodna zaščita - status begunca - ponovljen postopek - splošna verodostojnost prosilca - preganjanje - politično prepričanje kot razlog preganjanja - dokazno breme - dokazna ocena - glavna obravnava
UPRS Sodba I U 791/2019-9UP0002943227.05.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAV obravnavani zadevi ni mogoče zaključiti, da bi tožniku ob vrnitvi v izvorno državo grozila resna škoda v smislu 28. člena ZMZ-1.mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja - varna izvorna država - ekonomski razlog - prosilec iz Maroka
UPRS Sodba I U 759/2019-6UP0002943110.05.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAIz tega, kar je tožnik povedal ob podaji prošnje in na osebnem razgovoru, izhaja, da je zatrjeval tudi diskriminatorno ravnanje Arabcev do njega kot pripadnika Berberov, kar je sicer uvodoma ugotovila tudi sama toženka (v nadaljevanju pa se do navedenega ni opredelila), zaradi takšnega ravnanja pa je tožnik lahko preganjan zaradi narodne pripadnosti v smislu 3. alineje prvega odstavka 27. člena...mednarodna zaščita - pospešen postopek - očitno neutemeljena prošnja - bistvena kršitev določb upravnega postopka
UPRS Sodba I U 877/2019-6UP0002943022.05.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJARazlogi izpodbijane odločbe somed seboj v nasprotju, saj je iz njih najprej razvidno, da tožnik svojo prošnjo utemeljuje s tem, da je kot Berber diskriminiran (ter s slabo ekonomsko situacijo), nato pa da je njena podlaga izključno v ekonomskih razlogih. Glede na navedeno je iz tožnikove izpovedbe ob podaji prošnje in na osebnem razgovoru razvidno zatrjevanje diskriminatornega ravnanja Arabcev...mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja - navajanje nepomembnih ali zanemarljivih dejstev - varna izvorna država - preganjanje - bistvena kršitev določb upravnega postopka
UPRS Sodba in sklep I U 839/2019-14UP0002942922.05.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJANe iz izpodbijanega sklepa ne iz vpogledanega upravnega spisa ne izhaja, da bi tožnik izostanek z osebnega razgovora predhodno ali naknadno opravičil.mednarodna zaščita - osebni razgovor - domneva umika prošnje - ustavitev azilnega postopka
UPRS Sklep I U 406/2017-40UP0002942805.02.2019Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPORKer je bila odločba o zavrnitvi tožnikove prošnje za odpis dolga z dne 30. 1. 2017, katere odpravo je tožnik zahteval, izrečena za nično, to, glede na pravne posledice ugotovitve ničnosti, da se odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz te odločbe nastale (prvi odstavek 281. člena ZUP), pomeni, da izpodbijana odločba ne obstaja več. Ker torej izpodbijana odločba ne obstaja več, tožnik...ničnost odločbe - pravni interes - zavrženje tožbe - dolg do države - odpis dolga
UPRS Sklep I U 1742/2017-22UP0002942713.03.2019Upravni oddelekUPRAVNI SPORRok za vložitev tožbe začne teči takrat, ko je bilo posamično dejanje storjeno. To pa pomeni tudi, da bi moral tožnik tožbo zaradi posredovanja zapisnika in sklepa Agenciji vložiti v 30 dneh od dneva, ko je bil o tem seznanjen. Kadar pa je zoper nek akt ali dejanje, za katero se zahteva subsidiarno sodno varstvo, zagotovljeno drugo sodno varstvo, sodno varstvo v subsidiarnem upravnem sporu...varstvo ustavnih pravic - tožba po 4. členu ZUS-1 - rok za vložitev tožbe - subsidiarni upravni spor - zavrženje tožbe
UPRS Sodba I U 1764/2017-16UP0002942622.05.2019Upravni oddelekJAVNI RAZPISI - STANOVANJSKO PRAVOVsak razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem predstavlja povsem samostojen postopek in je potrebno vedno upoštevati dejansko stanje in okoliščine, ki veljajo v času vsakokratnega razpisa. Te okoliščine pa se lahko od razpisa do razpisa med seboj tudi razlikujejo. V 7. poglavju javnega razpisa je bilo navedeno, da se pri obravnavi vloge upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje...javni razpis - dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - splošni pogoji za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja - premoženje upravičenca - premoženjski cenzus - kasneje nastalo novo dejstvo
UPRS Sklep I U 2435/2017-23UP0002942527.03.2019Upravni oddelekPREKRŠKI - UPRAVNI SPORZ izpodbijanim pisnim opozorilom zaradi storitve prekrška ni bilo odločeno o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje akta. Zato zakonitosti izpodbijanega akta ni mogoče izpodbijati s tožbo v upravnem sporu.prekršek neznatnega pomena - pisno opozorilo - zavrženje tožbe
UPRS Sodba I U 1560/2018-15UP0002942416.10.2019Upravni oddelekOROŽJEUpravni organ je že na podlagi javne listine (prekrškovne odločbe) z dokazno veljavo, kot jo določata prvi in drugi odstavek 169. člena (ZUP), imel zadostno podlago za ugotovitev, da je tožnik hranil orožje nepravilno in je na podlagi te ugotovitve lahko sklepal, da tožnik ni več zanesljiv in zato tudi ne upravičen do (nadaljnje) posesti orožja. Poleg navedene javne listine, ki že sama...pogoji za odvzem - pogoj zanesljivosti - odvzem orožja in orožne listine
UPRS Sodba I U 1788/2016-20UP0002942309.10.2019Upravni oddelekINFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJAZa ugotavljanje namere prosilca, da zlorabi pravico po ZDIJZ, bi toženka morala prosilca soočiti z očitki glede njegove namere in mu dati možnost, da se do tega opredeli in da pojasni. Namesto tega oziroma brez tega pa se je tožena stranka opredelila, da zlorabe pravice očitno ni bilo oziroma da iz same zahteve ne izhaja. Indicev, da bi morda lahko šlo za zlorabo pravice oziroma za šikanozen...dostop do informacij javnega značaja - zloraba pravice do dostopa do informacij javnega značaja - šikanozno ravnanje - absolutna bistvena kršitev določb postopka - stranski udeleženec
UPRS Sklep I U 1061/2017-18UP0002942202.10.2019Upravni oddelekUPRAVNI SPORTožnik je izrecno izjavil, da v celoti umika predmetno tožbo. Sodišče je glede na navedeno na podlagi drugega odstavka 34. člena ZUS-1 ustavilo postopek.tožba v upravnem sporu - umik tožbe - ustavitev postopka
UPRS Sklep I U 1637/2019-6UP0002942021.11.2019Upravni oddelekUPRAVNI SPORKer je tožeča stranka tožbo umaknila, je sodišče na podlagi drugega odstavka 34. člena ZUS-1 postopek ustavilo.tožba v upravnem sporu - umik tožbe - ustavitev postopka
UPRS Sodba I U 1338/2017-25UP0002941925.09.2019Upravni oddelekINFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - UPRAVNI POSTOPEKKer se izrek denarne kazni vedno veže na (konkreten) osnoven postopek, s katerim je povezan v neločljivo celoto, je treba tudi vprašanje stvarne pristojnosti za odločanje o pritožbi zoper tak sklep o izreku denarne kazni zaradi razžalitve uradnih oseb in organa presojati glede na stvarno pristojnost organa za odločanje v (konkretni) osnovni zadevi. Ker izvira v konkretnem primeru izpodbijani...dostop do informacij javnega značaja - razžalitev uradne osebe - denarna kazen - pritožba - stvarna pristojnost za odločanje o pritožbi - bistvena kršitev določb upravnega postopka
UPRS Sodba I U 1361/2019-10UP0002941804.09.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČKo gre za oprostitev stroškov kazenskega postopka, teh ni mogoče uveljavljati v postopku dodelitve brezplačne pravne pomoči, ker oprostitev teh stroškov ureja ZKP kot lex specialis. ZKP v četrtem odstavku 95. člena določa, da sme sodišče v odločbi, s katero odloči o stroških, oprostiti obdolženca povrnitve stroškov ali dela stroškov kazenskega postopka iz 1. do 6. točke drugega...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - kazenski postopek - pravica do brezplačne pravne pomoči po posebnem zakonu
UPRS Sodba I U 1979/2018-8UP0002941720.11.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI POSTOPEKGlede na določbo drugega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcev za begunce je kriterij, na podlagi katerega je svetovalec upravičen do zvišanja vrednosti storitve ta, da je storitev opravljena na zahtevo ministrstva. Je pa tožena stranka nepravilno postopala, ko tožnici...mednarodna zaščita - stroški zastopanja stranke - odmera stroškov zastopanja - svetovalec za begunce - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje in nepravilna uporaba materialnega prava
UPRS Sodba I U 1549/2018-14UP0002941513.11.2019Upravni oddelekINFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJATožena stranka je v izpodbijani odločbi pravilno pojasnila, da organ tožniku, glede na to, da je z dopisom tožnikovi zahtevi po dostopu informacije javnega značaja v celoti ugodil, ni bil dolžan izdati odločbe in glede na to, da je organ tožniku posredoval zahtevano informacijo, tudi ni bil v molku.dostop do informacij javnega značaja - pritožba zaradi molka organa - ugoditev zahtevku - posredovanje informacije z dopisom - doložnost izdaje pisne odločbe
 izberi vse

izbrane: izvozi

V dvomu je treba soditi v prid obtoženca.
In dubio pro reo (iudicandum est).