zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sodba I U 1005/2019-14UP0004163313.05.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAVsebina prvega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce se ne razteza na pravico do povračila stroškov, kot jo opredeljuje 11. člen OT. Tožena stranka bi pri odmeri stroškov morala upošteva tisto vrednost točke, ki je veljala v času izdaje izpodbijane odločbe...mednarodna zaščita - stroški zastopanja stranke - odmera stroškov zastopanja - svetovalec za begunce - vrednost točke - odvetniška tarifa - postopek pred Sodiščem Evropske unije (SEU)
UPRS Sodba I U 117/2020-9UP0004163213.05.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAZa izpolnjevanje pogojev za priznanje statusa begunca mora biti kumulativno podanih več elementov in pri tožniku niso podani razlogi preganjanja (pripadnost določeni skupini ljudi) in že zaradi tega mu ni mogoče priznati statusa begunca. Obveznemu služenju vojaškega roka so torej podvrženi vsi prebivalci razen nekaterih izjem, zato ni mogoče govoriti o preganjanju, ki bi bilo podano zaradi...mednarodna zaščita - status begunca - preganjanje - pripadnost posebni družbeni skupini - resna škoda - subsidiarna zaščita
UPRS Sodba I U 545/2020-7UP0004163120.05.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnik nima prav, ko v tožbi pravi, da bi tožena stranka morala preučiti informacije o ustrahovanjih nekdanjih vojakov s strani teroristov v Alžiriji. To bi morala tožena stranka storiti le, če bi tožnik bil dovolj prepričljiv pri utemeljitvi strahu pred preganjanjem ali resno škodo. Dejstvo, da je tožena stranka tožnika obvestila o tem, da je Alžirija po Odloku varna izvorna država,...mednarodna zaščita - preganjanje - utemeljen strah - resna škoda - informacije o izvorni državi - pravica do izjave
UPRS Sodba IV U 56/2017-11UP0004159316.05.2019Upravni oddelekGRADBENIŠTVO - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVOIz zapisnika o inšpekcijskem pregledu z dne 18. 8. 2015 izhaja, da gospodarski objekt meri 10.40 m x 11.40 m, višine do kapne lege 1.80 m, do vmesne lege 4.90 m in do čopa 7.20 m, etažnosti pritličje z izkoriščenim podstrešjem. Iz zapisnika izhaja tudi, da je pritličje objekta starejše, kamnite izvedbe, podstrešje pa je leseno, z vgrajenimi okni, streha je dvokapnica s čopom na vzhodni...inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - rekonstrukcija objekta - nelegalna gradnja - zavezanec
UPRS Sodba I U 885/2018-9UP0004159112.11.2019Upravni oddelekDAVKIV poslovni delež kot skupek korporacijskih pravic spadajo tudi pravice in obveznosti družbenika v zvezi z naknadnimi vplačili kapitala, tako da tudi te sodijo v pojem kapitala, kot ga opredeljuje 93. člen ZDoh-2. Za namen odmere davka na kapitalski dobiček v delež v gospodarski družbi po 2. točki 93. člena ZDoh-2 spadajo tudi pravice in obveznosti družbenika v zvezi z naknadnimi vplačili....dohodnina - dohodnina od dobička iz kapitala - odsvojitev vrednostnih papirjev - ugotavljanje davčne osnove - nabavna vrednost kapitala - vrednost kapitala v času pridobitve - vrednost kapitala v času odsvojitve - osnovni kapital in osnovni vložki - naknadna vplačila
UPRS Sodba I U 1162/2018-11UP0004158922.10.2019Upravni oddelekJAVNI RAZPISI - UPRAVNI POSTOPEKStališče tožnice, da je trajanje magistrskega študija splošno znano in je posledično zahtevani podatek o trajanju študijskega programa v potrdilu vsebovan že s potrditvijo vpisa magistrskega študija, je neskladna z zahtevo Javnega razpisa. Zato je bila njena vloga z izpodbijanim sklepom zavržena skladno drugim odstavkom 67. člena ZUP in z Javnim razpisom. Po drugem odstavku 67. člena ZUP...javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - štipendija za študij v tujini - nepopolna vloga - poziv na dopolnitev vloge - dopolnitev vloge po poteku roka - zavrženje vloge
UPRS Sodba I U 542/2018-10UP0004158723.10.2019Upravni oddelekDAVKINaknadna vplačila so lastniška naložba družbenika, ki povečuje premoženje družbe in s tem tudi knjigovodsko vrednost poslovnega deleža. Velikost poslovnega deleža v smislu ZGD-1 ni enaka ekonomski vrednosti tega deleža, ki pa je bistvena za opredelitev dohodka davčnega zavezanca v smislu ZDoh-2. V poslovni delež kot skupek korporacijskih pravic spadajo tudi pravice in obveznosti družbenika...dohodnina - dohodnina od dobička iz kapitala - odsvojitev vrednostnih papirjev - odsvojitev poslovnega deleža - kapital - nabavna vrednost kapitala - vrednost kapitala v času odsvojitve - ugotavljanje davčne osnove - naknadna vplačila
UPRS Sodba I U 548/2020-6UP0004157920.05.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnik je sicer v postopku kot novo dejstvo navajal, da so bili na strani Youtube objavljeni posnetki fantov, ki govorijo o njihovem nadlegovanju s strani policije, s katero so sodelovali pri kriminalni dejavnosti. Vendar pa tožnik vsebine teh posnetkov sodišču ni predložil, ni navedel niti internetnega naslova, kjer se nahajajo, predvsem pa ni niti navedel, kdaj so ti posnetki nastali, da bi...mednarodna zaščita - ponovni postopek za priznanje mednarodne zaščite - zavrženje - nova dejstva in novi dokazi - trditveno in dokazno breme
UPRS Sklep I U 550/2020-6UP0004157520.05.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPORTožnik je samovoljno zapustil azilni dom in se vanj ni več vrnil. Očitno nima namena počakati na odločitev sodišča o njegovi prošnji za mednarodno zaščito in na dokončanje postopka, zaradi česar ne izkazuje pravnega interesa za upravni spor.mednarodna zaščita - samovoljna zapustitev azilnega doma - pravni interes - zavrženje tožbe
UPRS Sodba I U 2376/2018-9UP0004157112.11.2019Upravni oddelekDAVKIV konkretnem primeru gre za enkratno izplačilo sredstev, ki jih je sicer tožnik več let vplačeval v Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V takšnem primeru pa se po določbah ZDoh-2, dohodek nedvomno in brez izjeme obdavči v skladu s 105. členom ZDoh-2 kot drug dohodek, kot je bilo to storjeno v konkretnem primeru.dohodnina - dodatno pokojninsko zavarovanje - drug dohodek - javni uslužbenec - povprečenje - izplačilo odkupne vrednosti
UPRS Sodba I U 2505/2018-7UP0004156919.11.2019Upravni oddelekDAVKIObravnavane obveznosti, ki se izterjujejo, imajo naravo prednostnih nezavarovanih terjatev skladno z drugim odstavkom 21. člena ZFPPIPP. Za tovrstne obveznosti pa odpust obveznosti ne učinkuje, kot je določeno v drugem odstavku 408. člena ZFPPIPP, ki po noveli ZFPPIPP-G, ki velja od 26. 4. 2016 in je merodajen tudi v obravnavani zadevi, določa, da odpust obveznosti ne učinkuje med drugim tudi...davčna izvršba - prispevki za socialno varnost - samostojni podjetnik posameznik - osebni stečaj - odpust obveznosti - učinek sklepa
UPRS Sodba I U 565/2020-7UP0004156427.05.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJASporno je, ali je Alžirija ob upoštevanju njegovih posebnih okoliščin zanj varna država (druga alineja prvega odstavka 62. člena ZMZ-1). S tem v zvezi pa tožena stranka ni upoštevala omenjenih tožnikovih navedb, da mu v Alžiriji grozi maščevanje pripadnikov terorističnih enot. To pomeni, da so razlogi izpodbijane odločbe tudi v tem delu tako bistveno pomanjkljivi, da se je ne da...mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja za mednarodno zaščito - varna izvorna država - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba I U 1352/2019-10UP0004156315.10.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPORIz upravnega spisa izhaja, da je bila tožniku BPP odobrena v pravdnem postopku, ki se je pravnomočno končal s sodno poravnavo. Iz sodne poravnave izhaja, da je tožena stranka (D.D.) dolžna tožniku plačati 400,00 EUR. Iz naslova BPP pa je bil izplačan znesek v višini 200,66 EUR. Upoštevaje peti odstavek 48. člena ZBPP, po katerem je upravičenec, ki je premoženje prejel na podlagi sklenjene...brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - uspeh v postopku - sodna poravnava - tožbena novota
UPRS Sodba I U 287/2018-16UP0004156215.10.2019Upravni oddelekJAVNI RAZPISIOb oceni „ustrezno“, je dodeljeno število točk po kriteriju 2.a neskladno z besedilom Javnega razpisa. Ob oceni, ki izhaja iz obrazložitve, bi namreč skladno z njim moralo biti programu dodeljenih 16 točk (ustrezno - 4 točke, pomnoženo s 4), in ne 12 točk, ki so mu dodeljene po tem kriteriju. Ali gre za napako v izračunu dodeljenega števila točk ali za napako v obrazložitvi ocene,...javni razpisi - sofinanciranje iz javnih sredstev - razpisni pogoj - ocenjevanje vloge - presoja strokovne ocene komisije - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 1502/2017-7UP0004147813.05.2020Upravni oddelekTUJCIGlede na to, da se je tožnica po izteku planiranega dopusta konec julija 1991 odločila, da se v službo ne bo več vrnila, sodišče ne dvomi, da se je tožnica konec julija 1991 odločila, da se v RS ne bo vrnila. Ker najemnega stanovanja, ki ga je tožnica uporabljala, MORS do septembra 1991 ni prevzel, kot je to tožnica v prvotnem upravnem postopku zatrjevala, niso podane objektivne ovire,...dovoljenje za stalno prebivanje - državljani drugih držav naslednic nekdanje sfrj - pogoji za izdajo dovoljenja - upravičena odsotnost - dejansko življenje v Republiki Sloveniji
UPRS Sodba I U 606/2020-14UP0004145803.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnik je poškodoval stavbno pohištvo (okno) v azilnem domu in grozil varnostnikom in zaposlenim v azilnem domu s smrtjo, zaradi česar je bil glede groženj s strani varnostniku tudi obravnavan in pridržan s strani PP ... Poskušal je oziroma je fizično obračunal tudi z drugimi prosilci v azilnem domu, s katerimi je sicer tudi verbalno obračunaval, saj jih je večkrat žalil in vpil nanje....mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - ogrožena osebna varnost - resna grožnja za javni red ali javno varnost - sorazmernost in nujnost ukrepa pridržanja
UPRS Sklep I U 2812/2017-47UP0004145213.05.2020Upravni oddelekRAZREŠITVE IN IMENOVANJA - UPRAVNI SPORZJA za razliko od ZJU ne predvideva izjeme za primer izpodbijanja sklepa o izbiri, temveč tako za izpodbijanje akta o imenovanju in pogodbe o zaposlitvi, kot tudi za izpodbijanje odločbe o izbiri določa pristojnost komisije za pritožbe. Ta pristojnost je tako po jezikovni kot tudi po teleološki in sistemski (glede na ureditev v ZJU) razlagi 22. člena ZJA izključna. Zoper akte, izdane v postopku...javna agencija - imenovanje direktorja - neizbrani kandidat - odločba o izbiri - tožbeni zahtevek - ugotovitvena tožba - izpodbojna tožba - pravni interes - zavrženje tožbe
UPRS Sodba I U 2701/2017-18UP0004145103.06.2020Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKKomisija za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, ki daje po citirani določbi prve alineje prvega odstavka 4. člena ZNIBDR pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o dovoljenju za izvoz blaga z dvojno rabo, je po 9. členu ZNIBDR strokovno telo. Navedeno pomeni, da ima njegovo mnenje naravo izvedenskega mnenja o strokovnem vprašanju. Iz procesnega dejanskega stanja obravnavane zadeve je razvidno...zbirna odločba - strokovno mnenje komisije - akcesorni akt - obrazložitev odločbe - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba I U 2569/2017-15UP0004145003.06.2020Upravni oddelekINFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - UPRAVNI POSTOPEKIz izpodbijane odločbe ni mogoče nedvoumno razbrati, kateri del 3. člena Prodajne pogodbe št. PP/58/2017/151 mora tožnica razkriti prosilcu za dostop do informacije javnega značaja. Odločbe se posledično ne da preizkusiti, kar na podlagi 7. točke 2. odstavka 237. člena ZUP predstavlja absolutno bistveno kršitev določb upravnega postopka.dostop do informacij javnega značaja - izrek odločbe - nejasen izrek odločbe - absolutna bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba in sklep I U 2566/2017-14UP0004144903.06.2020Upravni oddelekTUJCIPridobitev državljanstva z naturalizacijo je v celoti in podrobno urejena v 10. členu ZDRS, pri čemer je treba med drugim izpolnjevati tudi pogoj zagotovljenosti sredstev, ki zagotavljajo materialno in socialno varnost (4. točka 10. člena ZDRS). Uredba o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije določa le, kdaj se...državljanstvo - redna naturalizacija - pogoji za sprejem v državljanstvo - zagotovljenost trajnega vira preživljanja
 izberi vse

izbrane: izvozi

Ljubi razsodno in ne sodi z ljubeznijo. Seneka.
Ames iudicio, non amore iudices.