zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sklep I U 61/2020-9UP0004179713.05.2020Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPORZa odločanje o predlogu za dopustitev revizije je stvarno pristojno Vrhovno sodišče Republike Slovenije, zato se je Upravno sodišče RS izreklo za stvarno nepristojno za odločanje v tej zadevi.predlog za dopustitev revizije - pristojnost
UPRS Sodba I U 2264/2018-12UP0004177923.10.2019Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI SPORDejstvo, da je tožnica sama financirala svoj nakup s posojili novemu družbeniku, ki je ta posojila takoj porabil za delna poplačila kupnine, nato pa z zapiranjem teh posojil na način prerazporeditve delavcev, ki so opravili storitve, ki so bile osnova za terjatve družbe E. do tožnice, po presoji sodišča ne kaže, da bi imela družba E. zatrjevano funkcijo holdinške družbe v skupini, temveč...davek od dohodka iz kapitala - odsvojitev poslovnega deleža - povezana oseba - holding - izplačilo dividend - obdavčitev dividend - prikrito izplačilo dobička - navidezni posel - izogibanje plačilu davka - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 2192/2018-13UP0004177820.08.2019Upravni oddelekCARINE - UPRAVNI POSTOPEKZatrjevana neenotna uporaba KN pred sprejemom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2246 z dne 30. 11. 2017 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo med strankama ni sporna. Tožnik jo dokazuje s tujimi ZTI in dokumenti evropskih uvoznikov, ki jih je prvič predložil že v carinskem postopku. Kolikor tožnik z njimi dokazuje nepravilnost izpodbijane uvrstitve blaga, sodišče poudarja,...carina - uvozne dajatve - obračun uvoznih dajatev - TARIC koda - kršitev pravil postopka
UPRS Sodba I U 1679/2018-16UP0004177527.08.2019Upravni oddelekCARINE - UPRAVNI POSTOPEKZatrjevana neenotna uporaba KN pred sprejemom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2246 z dne 30. 11. 2017 med strankama ni sporna. Tožnik jo dokazuje s tujimi ZTI in dokumenti evropskih uvoznikov, ki jih je prvič predložil že v carinskem postopku. Kolikor tožnik z njimi dokazuje nepravilnost izpodbijane uvrstitve blaga, sodišče poudarja, da gre za odločitve, v katerih so bili zavezanci...carina - uvozne dajatve - obračun uvoznih dajatev - tarifne skupine - TARIC koda - kršitev pravil postopka
UPRS Sodba I U 2554/2018-9UP0004177419.11.2019Upravni oddelekCARINEOmejitev gradbenih strojev na tiste, ki se uporabljajo pri dejanskem opravljanju dejavnosti, ki se uvršča v področje „gradbeništvo“ v skladu s SKD, po presoji sodišča ni neustrezna. Stališču tožnika, da bi moral biti kot oseba, ki opravlja dejavnost proizvodnje cementa, ki je celo namenjen gradbeništvu, v zakonu obravnavan enako kot osebe, ki dejansko opravljajo dejavnost, ki se po SKD...trošarina - vračilo trošarine - vračilo trošarine za energente - pogoji za vračilo - delovni stroj - dejansko opravljanje dejavnosti - upravičenec do vračila trošarine
UPRS Sodba I U 2032/2018-14UP0004177312.11.2019Upravni oddelekDAVKITožnik ponavlja pritožbene navedbe, da skupaj z mamo živita na istem naslovu, vendar mami plačuje pavšal za bivanje v skupni gospodinjski enoti, s čimer ji pomaga pri plačilu nujnih skupnih stroškov, ki jim sodišče ne sledi. Tožnik poskuša te navedbe relativizirati, tudi s predložitvijo potrdila iz gospodinjske evidence, ki pa ga sodišče kot prepozen dokazni predlog zavrača. Pri tem...dohodnina - odpis davčnega dolga - pogoji za odpis - povprečni mesečni dohodek - dohodek na družinskega člana - skupno gospodinjstvo - odpis davčnega dolga v izjemnih primerih - bolezen prosilca
UPRS Sodba I U 2519/2017-12UP0004175615.10.2019Upravni oddelekDAVKITožniku se očita, da je v letu 2013 knjigovodsko izkazoval vnaprej vračunane stroške, saj je fakture po Pogodbi prejel šele v letu 2014, predmet Pogodbe pa je nanj prešel šele v letu 2014, vsled česar neopredmetenih sredstev, ki so predmet Pogodbe, v letu 2013 še ni obvladoval. Zato je v nasprotju z določili SRS že v letu 2013 v svojih knjigah pripoznal nakup obravnavanih neopredmetenih...davek od dohodka pravnih oseb - davčna olajšava - znižanje davčne osnove - licenčna pogodba - vlaganje v raziskave in razvoj - investicijska olajšava
UPRS Sodba I U 2431/2018-9UP0004175512.11.2019Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI POSTOPEKTožnica ima prav, ko zatrjuje odsotnost navedbe pravne podlage o obdavčevanju „preostalih drugih dohodkov“ s 25% dohodnino in ugotovitvijo dejanskih okoliščin, ki takšno obdavčitev narekujejo, tj. zlasti glede na vprašanja rezidentstva upravičenk, opredelitve vira dohodka (vir v Sloveniji ali ne), davčne osnove in davčne stopnje, cedularnosti oz. sintetičnosti obdavčitve z dohodnino...dohodnina - akontacija dohodnine - vračilo plačane akontacije dohodnine - sodba sodišča - odškodnina - izplačilo dohodka na podlagi kasneje razveljavljene sodbe - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 351/2019-24UP0004173323.10.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKToženka je upoštevala, da je C.C. tožnici nakazal denarna sredstva v višini 12.003,61 EUR, s katerimi lahko razpolaga, štela je tudi, da bi lahko tožnica razpolagala s sredstvi v višini 25.250,00 EUR, ki jih ima na računu premijskega varčevanja pri A. d.d., če bi tožnica dala soglasje k prekinitvi premijskega varčevanja. V zvezi z navedenim tožnici ni bila dana možnost izjave, kar se...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - skupno premoženje - delitev skupnega premoženja - nepravdni postopek - pravica do izjave - kršitev pravil postopka
UPRS Sodba I U 2473/2018-11UP0004172307.11.2019Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKSodišče ugotavlja, da glede na datum prejetja zahteve na strani toženke (16. 8. 2018) in datum oddaje priporočene pošiljke (7. 8. 2018), kar oboje potrjuje stanje upravnega spisa, tožnikova zahteva ni bila pravočasna in je bila pravilno zavržena.devizna vloga - pravice in obveznosti po ZNISESČP - rok za vložitev vloge - materialni rok - zavrženje vloge
UPRS Sodba IV U 61/2017-9UP0004172107.05.2019Upravni oddelekJAVNI USLUŽBENCI - UPRAVNI POSTOPEKTožena stranka je pri točkovanju referatov oziroma pri vrednotenju navedenega strokovnega dela, utemeljeno podvomila v verodostojnost potrdil o izvedbi referatov, ki jih je izdalo C. in ki so bili kot dokazilo priloženi predlogu za napredovanje. Iz izpodbijane odločbe in iz listin, ki so v spisu izhaja, da je bila tožnica pozvana na dopolnitev vloge oziroma na predložitev dodatnih dokazil, ki...zaposleni v vzgoji in izobraževanju - napredovanje v naziv - pogoji za napredovanje - dodatno strokovno delo
UPRS Sodba IV U 200/2018-9UP0004172016.05.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPORSodišče dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča,...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - predlog za dopustitev revizije - obnova postopka - verjetni izgled za uspeh
UPRS Sodba IV U 33/2018-34UP0004171716.05.2019Upravni oddelekPREBIVALIŠČE - UPRAVNI POSTOPEK2. točka prvega odstavka 179. člena ZUP določa, da se za nično izreče odločba, ki bi s svojo izvršitvijo lahko povzročila kakšno dejanje, ki je kaznivo po kazenskem zakonu. Prvostopenjski organ je pravilno ugotovil, da za uporabo tega ničnostnega razloga ne zadošča navedba predlagateljice, da je izkazan utemeljen sum, da so odgovorne osebe upravnega organa storile kaznivo dejanje. Izredna...stalno prebivališče - dejansko prebivališče - ugotavljanje dejanskega prebivališča - izbris iz registra stalnega prebivalstva - ničnost odločbe - ničnostni razlogi
UPRS Sodba I U 1596/2016-28UP0004171410.04.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI POSTOPEK - USTAVNO PRAVOKer je Sodišče EU odločilo, da „pravice in koristi“, ki izvirajo iz statusa begunca, po slovenski zakonodaji „dejansko niso enake“ pravicam in koristim, ki izvirajo iz subsidiarne zaščite, je posledično Sodišče EU odločilo tudi, da mora imeti prosilec možnost, da zoper odločbo, s katero mu je zavrnjen status begunca, vendar mu je priznan status subsidiarne zaščite, vloži pravno...mednarodna zaščita - status begunca - status subsidiarne zaščite - izrek - pravo EU - pravica do učinkovitega sodnega varstva - pravica do izjave - pripadnost posebni družbeni skupini - mladoletnik brez spremstva - resna škoda
UPRS Sodba IV U 125/2019-6UP0004166922.05.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČTožena stranka se z vprašanjem, ali imajo in v kolikšnem obsegu imajo zemljišča, katere lastnik je tožničin partner, status kmetijskih in gozdnih zemljišč, ni ukvarjala, ter ni ugotavljala, kakšen je morebitni katastrski dohodek iz naslova opravljanja kmetijske in gozdarske dejavnosti, čeprav so te okoliščine bistvenega pomena za sprejem zakonite odločitve. Glede kmetijskega in gozdnega...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - ugotavljanje finančnega pogoja - kmetijska zemljišča - namenska raba nepremičnine - katastrski dohodek - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
UPRS Sodba IV U 109/2017-14UP0004166516.05.2019Upravni oddelekJAVNI RAZPISI - UPRAVNI POSTOPEKPostopki javnega razpisa - sofinanciranje iz javnih sredstev, so po ustaljeni upravnosodni praksi specifičen tip upravnega spora. Pri presoji odločitev se upošteva načelo enakih možnosti zainteresiranih udeležencev, ki konkurirajo za javna sredstva. Presoja zakonitosti dodeljevanja finančnih sredstev je glede materialnopravnih in procesnih vprašanj stroga, pri strokovno tehničnih vprašanjih...javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja - pravica do nepovratne finančne spodbude - subvencija za zagon inovativnih podjetij - izpolnjevanje razpisnih pogojev - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 991/2019-10UP0004163906.05.2020Upravni oddelekUPRAVNI SPORGlede na vsebino meril, ki jih je pri določitvi mreže lekarniške dejavnosti na primarni ravni potrebno upoštevati in ki hkrati predstavljajo zakonske pogoje za izdajo obravnavanega dovoljenja, je sodišče ugotovilo, da gre v obravnavanem primeru v skladu z drugim odstavkom 2. člena ZUP nedvomno za upravno zadevo. Iz vsebine vloge z dne 26. 4. 2018 je razvidno, da je tožnica želela pridobiti...upravna zadeva - molk organa - procesne predpostavke za tožbo zaradi molka organa - sodno varstvo v upravnem sporu - lekarniška dejavnost - dovoljenje za poslovanje - podružnica - lekarna
UPRS Sodba I U 2747/2017-13UP0004163722.04.2020Upravni oddelekTUJCITožnik za izdajo zahtevane posebne odločbe ne izpolnjuje zakonskih pogojev, saj ni bil rojen po 25. 6. 1991, nima dovoljenja za stalno prebivanje in ni bil sprejet v državljanstvo RS.dovoljenje za stalno prebivanje - državljani držav naslednic nekdanje SFRJ - pogoji za izdajo dovoljenja - otrok izbrisane osebe - posebna odločba o dovoljenju za stalno prebivanje in prijavljenem stalnem prebivališču
UPRS Sodba I U 2604/2017-13UP0004163522.04.2020Upravni oddelekTUJCITožnica je RS prostovoljno zapustila avgusta 1991, njena odsotnost pa je trajala več kot leto dni, kar v obravnavani zadevi ni sporno. Navedeno po presoji tožene stranke pomeni, da tožničin odhod iz RS ni bil posledica njenega izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.dovoljenje za stalno prebivanje - državljan države naslednice nekdanje SFRJ - pogoji za izdajo dovoljenja - dejansko življenje v Republiki Sloveniji - upravičena odsotnost
UPRS Sodba I U 727/2018-8UP0004163406.05.2020Upravni oddelekTUJCI - UPRAVNI POSTOPEKV obravnavani zadevi je šlo pri odločitvi organa prve stopnje za nepravilno oziroma nepopolno ugotovljeno dejansko stanje in ne za očitno kršitev materialnega prava, saj je tožena stranka vpogledala v evidenco izdanih dovoljenj za stalno prebivanje. Zaradi nepravilno oziroma nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja pa ni mogoče razveljaviti odločbe po nadzorstveni pravici.odškodnina zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva - razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici - izredno pravno sredstvo - očitna kršitev materialnega predpisa - nepopolna in zmotna ugotovitev dejanskega stanja
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zakon je deležen večje hvale, kadar ga odobrava razum.
Lex plus laudatur, quando ratione probatur.