zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sodba I U 1964/2017-13UP0004184817.06.2020Upravni oddelekDRŽAVLJANSTVO - UPRAVNI SPOROb upoštevanju stališč, ki so se izoblikovala v sodni praksi Upravnega, Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS, je pri svojem odločanju o tožničini prošnji z dne 19. 9. 2016 tožena stranka po presoji sodišča pravilno v skladu z določili 3. odstavka 13. člena ZDRS v povezavi s 6. odstavkom 3. člena Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike...državljanstvo - sprejem v državljanstvo - pridobitev državljanstva z izredno naturalizacijo - mnenje urada vlade rs za slovence v zamejstvu in po svetu - nacionalni razlogi - diskrecijska pravica - upravni spor
UPRS Sodba I U 1752/2017-11UP0004184701.07.2020Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKKer je razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici izredno pravno sredstvo, kar pomeni, da organ z njo lahko poseže v dokončno oziroma pravnomočno odločbo, je zaradi pravne varnosti in zaupanja v pravo še posebej pomembno, da organ strogo ostaja v mejah zakonskih razlogov za uporabo tega pravnega sredstva oziroma da je pri njegovi uporabi zadržan. V konkretni zadevi to pomeni, da se mora...izredna razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici - razlogi za razveljavitev - očitna kršitev materialnega prava - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
UPRS Sodba I U 1537/2019-9UP0004184615.07.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnica je bila zaradi svoje transseksualnosti podvržena fizičnemu nasilju, hudemu psihičnemu nasilju v obliki groženj s smrtjo ter ponavljajočemu se verbalnemu nasilju in poniževanju. Takšne okoliščine po presoji sodišča brez dvoma pomenijo tako hud poseg v tožničine človekove pravice, da jih je mogoče opredeliti kot preganjanje v smislu 26. člena ZMZ-1. Zgolj dejstvo, da je...mednarodna zaščita - status begunca - transseksualnost - preganjanje - zaščita pred preganjanjem - subjekt preganjanja - pripadnost posebni družbeni skupini
UPRS Sklep I U 1467/2017-12UP0004184519.06.2020Upravni oddelekUPRAVNI SPORIz upravnega spisa tožene stranke izhaja (tožnika pa ne navajata drugače), da tožnika pritožbe zoper izpodbijani uradni zaznamek nista vložila. Prvostopenjski upravni organ jima tega akta sicer ni vročal, ker je štel, da tožnika nista stranki postopka, kar pa na presojo izpolnjenosti pogoja iz 7. točke 1. odstavka 36. člena ZUS-1 ne vpliva, saj zakon za takšne primere predvideva posebno...upravni spor - zavrženje tožbe - procesne predpostavke - pritožba zoper upravni akt ni vložena - pravnomočno razsojena stvar - res iudicata - sodna pristojnost - upravna pristojnost
UPRS Sodba in sklep I U 907/2020-8UP0004184413.07.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAIz prve alineje prvega odstavka 84. člena ZMZ-1 izhaja, da lahko prosilcu pristojni organ odredi ukrep obveznega zadrževanja na območje azilnega doma, da se v primeru obstoja očitnega dvoma preveri ali ugotovi istovetnost ali državljanstvo. Pri tem sodišče izrecno opozarja, da mora biti dvom v istovetnost očiten, da je podan ta razlog za omejitev gibanja. Tožena stranka dvom v istovetnost...mednarodna zaščita - omejitev gibanja - ugotavljanje istovetnosti prosilca - nevarnost pobega - objektivni kriterij
UPRS Sodba I U 836/2020-10UP0004184307.07.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAZa obstoj standarda očitnega dvoma v tožnikovo istovetnost kot ene izmed podlag za omejitev gibanja na prostore Centra za tujce ne zadostuje zgolj okoliščina, da tožnik ne poseduje osebnega dokumenta s fotografijo, kot je to presodila tožena stranka v obravnavani zadevi. Tožena stranka bi glede na specifične okoliščine posameznega primera v skladu s prosto presojo dokazov (10. člen ZUP)...mednarodna zaščita - omejitev gibanja - ugotavljanje istovetnosti prosilca - nevarnost pobega - objektivni kriterij
UPRS Sklep I U 824/2020-4UP0004184208.07.2020Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPORZ izpodbijano odločbo je bilo razveljavljeno podaljšanje vozniškega dovoljenja z dne 5. 11. 2019. S tem je zahtevek tožeče stranke za podaljšanje vozniškega dovoljenja ostal nerešen, kar pomeni, da mora prvostopenjski organ, ki je pristojen za odločanje v postopku izdaje oziroma podaljšanja vozniškega dovoljenja v zvezi s tem zahtevkom ponovno odločiti oziroma izdati novo odločbo, četudi...veljavnost vozniškega dovoljenja - podaljšanje - razveljavitev po nadzorstveni pravici - ponoven postopek - dopustnost upravnega spora - dopustnost tožbe - predhodni preizkus tožbe v upravnem sporu - začasna odredba - procesna predpostavka
UPRS Sklep I U 763/2020-6UP0004184130.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOROkoliščine za utemeljitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje mora stranka verjetno izkazati že ob vložitvi predloga (tretji odstavek 24. člena ZUS-1). Ker je na strani stranke dokazno breme, da izkaže razloge, ki opravičujejo zamudo predpisanega zakonskega roka za vložitev tožbe, le-ti pa iz vloge tožnika niso razvidni, je sodišče njegov predlog za vrnitev v prejšnje stanje zavrnilo....upravni spor - rok za vložitev tožbe - pravočasnost tožbe - zavrženje tožbe - predlog za vrnitev v prejšnje stanje - prepozna tožba
UPRS Sodba I U 710/2020-6UP0004184008.07.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPORTožnica v tožbi ni navedla nobenega konkretnega razloga oziroma argumenta, zakaj bi imelo pravno sredstvo verjetne izglede za uspeh, sodišče pa procesne ali materialno-pravne nezakonitosti v izpodbijanem aktu tudi ni našlo po uradni dolžnosti, zato lahko sodišče sledi utemeljitvi izpodbijane odločbe na podlagi pooblastila zakonodajalca iz 2. odstavka 71. člena ZUS-1, po katerem sodišču...brezplačna pravna pomoč - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh zadeve - trditveno breme
UPRS Sodba in sklep I U 698/2020-6UP0004183923.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAObjektivna merila, ki opredeljujejo obstoj nevarnosti pobega, morajo biti določena v jasni in splošni zavezujoči določbi, ki jo je mogoče nedvoumno izvajati in uporaba katere je predvidljiva. Po presoji Vrhovnega sodišča je že na podlagi enostavne jezikovne razlage mogoče sklepati, da to ne more biti le citirana 31. točka 2. člena ZMZ-1 (niti ni to določeno v nadaljnjih členih ZMZ-1),...mednarodna zaščita - omejitev gibanja - nevarnost pobega - objektivni kriterij
UPRS Sodba I U 651/2019-19UP0004183815.07.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA.V obravnavani zadevi podatki postopka ne dajejo zanesljive podlage za odločanje o stvari, ker je tožena stranka (zaradi napačne ugotovitve, da Ruska federacija tožnika kazensko ne preganja več) v celoti opustila ugotavljanje dejanskega stanja v zvezi z obstojem izključitvenih razlogov za priznanje mednarodne zaščite. Sodišče glavne obravnave ni izvedlo, saj je dejstvo, da Ruska federacija...mednarodna zaščita - preganjanje - pogoji za priznanje mednarodne zaščite - glavna obravnava
UPRS Sodba in sklep I U 649/2020-7UP0004183715.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAIz 8. člena Direktie 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito je izrecno razvidno, da se lahko domnevo, da je prosilec vložil prošnjo samo zaradi zadržanja svoje vrnitve, utemelji na podlagi objektivnih meril. Takih objektivnih meril pa ZMZ-1 ne vsebuje, kar pomeni, da navedeno določilo Direktive ni bilo v celoti...mednarodna zaščita - omejitev gibanja - vložitev prošnje zaradi odložitve ali preprečitve odstranitve iz države - neposredni učinek direktive - objektivna merila
UPRS Sodba in sklep I U 636/2020-13UP0004183615.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAZa uporabo pogoja pridržanja iz prve alineje prvega odstavka 84. člena ZMZ-1 je pomembno, ali je tožnik izpolnil svojo sodelovalno dolžnost pri ugotavljanju njegove identitete. Tožnik svoje sodelovalne obveznosti v upravnem postopku glede potrjevanja njegove identitete ni izpolnil, čeprav za to ni imel objektivnih ovir niti ni tega storil do zaslišanja na glavni obravnavi. Begosumnost tožnika...mednarodna zaščita - omejitev gibanja - ugotavljanje istovetnosti prosilca - nevarnost pobega - sodelovalna dolžnost - objektivni kriterij - poseg v osebno svobodo
UPRS Sodba I U 581/2020-6UP0004183529.05.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAPo Uredbi št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva „družinski člani“ pomenijo le člane družine, ki je že obstajala v državi izvora, kar pa v...mednarodna zaščita - predaja odgovorni državi članici - družinski člani - diskrecijska klavzula - Uredba (EU) št. 604/2013 (Dublinska uredba III) - sistemske pomanjkljivosti azilnega postopka
UPRS Sodba in sklep I U 580/2020-9UP0004183408.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAKer je v konkretnem primeru glede na merila za sprejem največjega števila zadevnih oseb (tri osebe: žena in otroka) odgovorna Republika Hrvaška, je Republika Hrvaška iz razloga, da ne bi prišlo do ločitve družine, po 11. a. členu Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za...mednarodna zaščita - Uredba (EU) št. 604/2013 (Dublinska uredba III) - predaja odgovorni državi članici - družina - predaja Republiki Hrvaški
UPRS Sodba I U 305/2020-29UP0004183311.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožena stranka zaradi stališča, da tožnik poziva iranskega sodišča ni predložil pravočasno, ni presojala, ali bi bila s tem pomembno povečana verjetnost za izpolnjevanje pogojev za priznanje mednarodne zaščite, torej ali bi lahko iranske oblasti zaradi navedenega poziva tožniku ob vrnitvi v Iran, kljub nasprotnim predhodnim ugotovitvam tožene stranke, pripisale pristno spremembo vere...mednarodna zaščita - ponovna prošnja za mednarodno zaščito - nova dejstva in dokazi
UPRS Sodba in sklep I U 170/2020-10UP0004183217.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnikove navedbe v zvezi z dogodki, ki jih tudi ni prijavil policiji, so preveč pavšalne in neizkazane, da bi jih bilo mogoče šteti za resno ogroženost tožnika.mednarodna zaščita - izvorna država - preganjanje - status begunca
UPRS Sodba I U 7/2020-10UP0004183110.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAGlede služenja vojaškega roka v izvorni državi tožnika obstajajo splošne sistemske pomanjkljivosti glede na to, da lahko vojaški rok traja neomejeno dolgo in da morajo vse osebe, ki služijo vojaški rok, prisilno delati tam, kjer jim je določeno, in ne tam, kjer bi same želele. Vendar pa je takim pomanjkljivostim izpostavljeno celotno prebivalstvo, torej ne glede na osebne okoliščine, ne...mednarodna zaščita - preganjanje - služenje vojaškega roka - subsidiarna zaščita
UPRS Sodba I U 1642/2019-26UP0004183020.05.2020Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPORPomota pri vročanju, do katere je prišlo, ne more imeti vpliva na zakonitost izpodbijane odločbe, saj tožnik zahtevanih dokumentov tudi v roku enega meseca od dne, ko mu je bil poziv dejansko vročen, ni predložil toženi stranki. Ne ZUP ne ZUS-1 ne vsebujeta pravne podlage za to, da bi sodišče v upravnem sporu razveljavilo akt upravnega organa, izdanega zaradi strankine zamude roka zaradi...upravni postopek - pomota pri vročanju - dejanska vročitev - domneva umika
UPRS Sklep I U 1492/2017-10UP0004182927.05.2020Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - UPRAVNI SPORTožnica je tožbo v tem upravnem sporu vložila po tem, ko je inšpekcijsko odločbo že izvršila. To pomeni, da v obravnavani zadevi ne bo prišlo do prisilne izvršitve odrejene obveznosti, zato izpodbijana inšpekcijska odločba za tožnico ne more več imeti nikakršnih pravnih učinkov. S prenehanjem pravnih učinkov izpodbijanega akta pa je po stališču Vrhovnega sodišča v zadevi I Up...inšpekcijski postopek - ukrep vinarskega inšpektorja - izvršena inšpekcijska odločba - ugotovitvena tožba - zavrženje tožbe - pravni interes
 izberi vse

izbrane: izvozi

Dejstva se ne domnevajo, temveč dokazujejo. Dioklecijan.
Facta non praesumuntur, sed probantur.