zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sodba I U 411/2019-12UP0004220822.04.2020Upravni oddelekPREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETATožnik je imel že pred pričetkom udeležbe rehabilitacijskega programa v evidenco kazenskih točk vpisanih več kot 17 kazenskih točk (skupno 19 kazenskih točk) in je torej izpolnil pogoje za izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki ga okrajno sodišče v skladu z določbo tretjega odstavka 22. člena ZP-1 izreče vozniku, ki v času dveh let doseže ali preseže 18 kazenskih...evidenca kazenskih točk v cestnem prometu - izbris kazenskih točk - udeležba v rehabilitacijskem programu
UPRS Sodba in sklep I U 307/2020-7UP0004220717.04.2020Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPOR - ZDRAVSTVENA DEJAVNOSTPravica do izjave tožnika je bila zgolj navidezno zavarovana oziroma je bila kršena (3. točka drugega odstavka 237. člena ZUP), saj ni razvidno, kako je organ upošteval izjavo tožnika z dne 28. 5. 2019 oziroma zakaj ni upošteval tožnikovega zagovora, niti ni iz odločbe razvidno, na kateri dejanski in pravni podlagi je organ štel, da tožnik izvaja zdravilsko dejavnost. To pomeni, da se...kršitev pravice do izjave - odločanje organa druge stopnje o pritožbi - pomanjkljivo obrazložena odločba - nepresojene pritožbene navedbe - izrek odločbe - nejasen izrek - obrazložitev odločbe v nasprotju z izrekom - pomanjkljivosti upravne odločbe
UPRS Sodba I U 304/2018-12UP0004220606.05.2020Upravni oddelekOROŽJEOba upravna organa prve in druge stopnje sta pravilno ugotovila, da v konkretnem primeru obstaja razlog iz 3. točke 2. odstavka 14. člena ZOro-1 v povezavi z 58. členom ZOro-1 za odvzem orožja s pripadajočim strelivom, saj je zakonodajalec v 2. odstavku 16. člena ZOro-1 izrecno določil, da posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv, če je med drugim pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo...odvzem orožja - pogoj zanesljivosti - pravnomočna obsodba za naklepno kaznivo dejanje
UPRS Sodba I U 54/2020-18UP0004220507.09.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPORO tožničini vlogi za dodelitev BPP z dne 26. 2. 2018 je tožena stranka že odločila (odločba pa je bila po podatkih iz upravnega spisa dne 4. 9. 2020 (fikcija vročitve), torej več mesecev pred vložitvijo tožbe, vročena tožnici), zato tožbene navedbe o molku organa niso utemeljene.brezplačna pravna pomoč - molk organa - procesne predpostavke za tožbo zaradi molka organa - pravnomočno odločeno o prošnji
UPRS Sodba I U 248/2018-11UP0004220425.08.2020Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - VETERINARSTVOV zadnjih dveh do treh letih nobenega izmed konj ni oskrbel veterinar ali kovač. Tožnik, ki se je izrekel za skrbnika vseh konj na posestvu, se ne spomni natančno, kako je bilo poskrbljeno za konje v zadnjih letih, pojasnil pa je, da kovaške oskrbe ni zagotavljal, ker se mu ni zdela potrebna. Ena izmed kobil je bila v izredno slabem stanju, iz katerega je po presoji tožene stranke razvidno...inšpekcijski postopek - ukrep veterinarskega inšpektorja - odvzem živali
UPRS Sodba in sklep I U 637/2020-17UP0004220112.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAIz določila prve alineje prvega odstavka 84. člena ZMZ-1 izhaja, da lahko prosilcu pristojni organ odredi ukrep obveznega zadrževanja na območje azilnega doma, da se v primeru obstoja očitnega dvoma preveri ali ugotovi istovetnost ali državljanstvo prosilca. Pri tem sodišče izrecno opozarja na to, da mora biti dvom v istovetnost očiten, da je podan ta razlog za omejitev gibanja. Zgolj...mednarodna zaščita - omejitev gibanja - ugotavljanje istovetnosti prosilca - nevarnost pobega - objektivni kriterij
UPRS Sodba in sklep I U 635/2020-17UP0004220012.06.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAZgolj odsotnost osebnih dokumentov sama po sebi še ne zadostuje za dvom v istovetnost določene osebe. Res je sicer, da tožnik osebnih dokumentov nima, vendar pa bi morala tožena stranka po drugi strani upoštevati tudi to, da je doslej vseskozi navajal iste osebne podatke. Tako pa ni utemeljila, zakaj kljub temu, da podatkov ni spreminjal, vseeno dvomi v izkazano identiteto le zato, ker nima...mednarodna zaščita - omejitev gibanja - ugotavljanje istovetnosti prosilca - nevarnost pobega - objektivni kriterij
UPRS Sodba I U 475/2020-7UP0004211414.04.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJANavedbe tožnika, da je za mednarodno zaščito zaprosil zaradi slabih ekonomskih razmer v Maroku, so nepomembne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito.mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja za mednarodno zaščito - ekonomski razlog - prosilec iz Maroka
UPRS Sodba in sklep I U 501/2020-14UP0004209723.04.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI POSTOPEKSodišče ne verjame tožniku, da ni storil očitanih dejanj ogrožanja svojega življenja in življenja drugih ter premoženja (na razgovoru 8. 4. 2020 je namreč priznal grožnje zdravniku in razbitje stekla (s tem povezana izpovedba na glavni obravnavi, da je steklo razbil nenamerno, je ob upoštevanju obširne (povzete) dokumentacije v upravnem spisu o njegovi dosedanje agresivnosti neprepričljiva),...mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - ogrožena osebna varnost - pravica do izjave - načelo sorazmernosti
UPRS Sodba in sklep I U 468/2020-7UP0004208809.04.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAKer pristojen organ Italije v roku, ki ga določa Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva , na prošnjo za ponovni sprejem ni odgovoril, je...mednarodna zaščita - prošnja za mednarodno zaščito - odgovorna država za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito - sistemske pomanjkljivosti - prestajanje zaporne kazni
UPRS Sodba in sklep I U 461/2020-7UP0004207609.04.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAZatrjevanega slabega zastopanja tožnikovega odvetnika v Italiji ni šteti za pomanjkljivost italijanskega azilnega sistema, temveč za stvar notranjega razmerja med njim in tožnikom. Tožnik ni navedel takšnih okoliščin, ki bi kazale na to, da bi bil s predajo v Italijo podvržen nehumanemu ali poniževalnemu ravnanju oziroma kršitvi človekovih pravic. Tožnik ni uspel izkazati dovolj velike...mednarodna zaščita - zavrženje prošnje za mednarodno zaščito - država članica odgovorna za obravnavanje prošnje - sistemske pomanjkljivosti
UPRS Sodba I U 460/2020-7UP0004207007.04.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnik svojo prošnjo za mednarodno zaščito utemeljuje s strahom pred očetovimi družinskimi člani, ki diskriminirajo sicer njegovo mamo, ker je Arabka, in da njegovih izjav, kakor tudi drugih okoliščin konkretnega primera ne gre povezati s preganjanjem na podlagi veroizpovedi, narodnosti, rase ali političnega prepričanja, saj iz opisanega izhaja, da je bila diskriminirana le njegova...očitno neutemeljena prošnja za mednarodno zaščito - nedržavni subjekt - diskriminacija - narodnost - družinski spor - prosilec iz Maroka - mednarodna zaščita
UPRS Sodba I U 459/2020-UP0004206506.04.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnikove navedbe v zvezi z revščino in nezaposlenostjo v izvorni državi in na drugi strani željo po zaposlitvi v državi pribežališča, je tožena stranka pravilno ocenila za nepomembna dejstva za obravnavanje pogojev za priznanje mednarodne zaščite. Iz njegovih izjav ni razvidno, da bi tožniku zaradi udeležbe na demonstracijah, katerih naj bi se po lastni izjavi, dani na prošnji za...mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja za mednarodno zaščito - ekonomski razlog - nepomembna ali zanemarljiva dejstva - preganjanje - resna škoda
UPRS Sodba I U 445/2020-7UP0004206306.04.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnik se ne more šteti za pripadnika določene družbene skupine, ker očitno ni izkazal elementov, ki bi kazali na to, da je bil v izvorni državi do tolikšne mere vpet v dejavnost organizacije, od katere se je izposodil denar, da bi ga družba dojemala kot „različnega“ in ker bi imel zaradi dejanja, ki naj bi ga v povezavi z omenjeno organizacijo opravil, nespremenljivo lastnost, v zvezi...mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja za mednarodno zaščito - ekonomski razlog - preganjanje - resna škoda - pripadnost posebni družbeni skupini - prosilec iz Alžirije
UPRS Sodba I U 320/2020-7UP0004206212.03.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI POSTOPEKZa obravnavano zadevo je bistvena določba 42. člena ZUP, po kateri je stranka v upravnem postopku lahko vsaka fizična oseba in pravna oseba zasebnega ali javnega prava, na katere zahtevo je začet postopek ali zoper katero teče postopek. Gre torej za opredelitev stranke v formalnem (procesnem) smislu, ne pa v materialnem smislu. Vloge tožnika kot fizične osebe, na zahtevo katerega je v...mednarodna zaščita - prošnja za mednarodno zaščito - stranka v postopku - zavrženje prošnje - nedopustna ali nepopolna vloga
UPRS Sodba I U 2416/2018-12, enako tudi , UP0004187001.10.2019Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI POSTOPEKTožnik vztraja, da so vozila ozemlje Republike Slovenije zapustila pred registracijo, in sicer na datume, kot jih izpričujejo CMR listine. Davčni organ pa nasprotno zaključuje, da so vozila zapustila ozemlje Republike Slovenije šele po tem, ko so že bila registrirana. Po presoji sodišča dejansko stanje glede te bistvene okoliščine ni bilo popolno ugotovljeno. Prav ima v tem pogledu tožnik,...davek na motorna vozila - vračilo plačanega davka - pogoji za vračilo davka - registracija vozila - prva registracija vozila - odjava vozila iz prometa - mednarodni tovorni list (CMR) - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
UPRS Sodba IV U 60/2017-1UP0004186916.05.2019Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - ŠOLSTVOIzpodbijana odločitev je bila sprejeta na podlagi ocene, ki jo je izdelala Komisija za oceno magistrske naloge, sestavljena iz treh strokovnih poročevalcev. Odločitev Senata fakultete torej po svoji naravi pomeni oceno s strani tožnice predloženega magistrskega dela, odločitev o zavrnitvi le-te pa predstavlja del postopka ocenjevanja, ki je opravilo strokovne narave in nima značaja odločanja...univerza - avtonomija univerze - izdelava magistrske naloge - zavrnitev - postopek ocenjevanja - ocena komisije - izpolnjevanje študijskih obveznosti - interni akt - obrazložitev
UPRS Sodba I U 1673/2017-12UP0004186704.02.2020Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPORNi sporno, da je tožnik po poteku dvomesečnega roka za odločitev o pritožbi zoper izpodbijano prvostopenjsko odločbo toženki poslal poziv oziroma zahtevo za izdajo odločbe o vloženi pritožbi v skladu z drugim odstavkom 28. člena ZUS-1. Prav tako ni sporno, da o tožnikovi pritožbi pritožbeni organ še ni odločil do vložitve tožbe v upravnem sporu.davek od nenapovedanih dohodkov - tožba zaradi molka organa - molk drugostopenjskega organa - procesne predpostavke
UPRS Sodba I U 1536/2019-17UP0004186021.01.2020Upravni oddelekIZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJTožnik kljub vedenju, da je potrebno zaradi rojstva otroka urediti prebivališče, tega do otrokovega rojstva ni uredil, česar s tožbo ne zanika. Nadalje tudi ne zadošča zgolj navajanje tožnika, da je s CSD dne 30. 5. 2019 sklenil dogovor, da se bo s partnerko začasno naselil v najemniško stanovanje v Ljubljani, do realizacije tega dogovora pa ni prišlo, saj je že dne 31. 5. 2019 začel s...izvrševanje kazenskih sankcij - prekinitev prestajanja zaporne kazni - zagotovljeni bivanjski pogoji - rojstvo otroka - dokazovanje
UPRS Sodba I U 452/2018-11UP0004185704.02.2020Upravni oddelekDAVKIIz drugega odstavka 9. člena ZDDD izhaja izenačitev obravnave dedičev prvega dednega reda in pastorka. Medtem ko prvi kot zapustnikovi potomci dedujejo že na podlagi zakona, pastorki dedujejo samo na podlagi oporoke, saj jih ZD ne predvideva kot zakonite dediče. Dedujejo torej le po zapustnikovi volji, ki jo izrazi s sestavo oporoke, kar pomeni, da je zakonodajalec pri davčni oprostitvi pastorka...davek na dediščine in darila - davčna oprostitev - oporočno dedovanje - dedovanje po mačehi - smrt očeta - prvi dedni red - pastorek - svaštvo
 izberi vse

izbrane: izvozi

Šteje se, da podpisnik soglaša s podpisanim.
Subscribens consentire subscriptis censetur.