zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sklep in sodba III U 118/2019-17UP0004232303.11.2020Upravni oddelekDRŽAVLJANSTVO - UPRAVNI SPOROb upoštevanju vseh okoliščin urejanja bivanja tožnika in njegove družine oziroma nastanitve v Sloveniji ter vzpostavitve vseh povezav, tako poklicnih, sorodstvenih, kot tudi izobraževalnih, sodišče odsotnost tožnika od 25. 7. 2017 do 31. 8. 2017 razume zgolj kot obisk v tujini, ne pa kot odsotnost, ki bi pomenila, da je trajne povezave z Republiko Slovenijo vzpostavil šele po vrnitvi s...državljanstvo - sprejem v državljanstvo - pogoji za sprejem v državljanstvo - neprekinjeno bivanje v RS - dejansko bivanje v RS - upravičena odsotnost - zakoniti zastopnik - pravni interes za tožbo
UPRS Sodba III U 22/2018-10UP0004232202.12.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKV skladu s tarifno številko 39 OT lahko odvetnik obračuna posebej nagrado za posvete, nasvete in mnenja, za preglede spisov, listin in druge dokumentacije le takrat, če te storitve niso zajete v drugih tarifnih številkah, torej če gre za samostojno storitev. To jasno izhaja že iz uvodnega stavka navedene tarifne številke in v skladu s tem je, kakor pravilno navaja tožena stranka, enotno...brezplačna pravna pomoč - odmera stroškov in nagrade odvetniku - samostojna storitev odvetnika - odvetniška storitev - odvetniška tarifa - obrazloženost odločbe - potni stroški - potni stroški odvetnika - materialni stroški
UPRS Sodba III U 151/2019-18UP0004232129.10.2020Upravni oddelekGRADBENIŠTVO - UPRAVNI POSTOPEKZa vložitev predloga za obnovo postopka oziroma za začetek postopka obnove postopka po uradni dolžnosti veljata dva zakonita in nepodaljšljiva roka: subjektivni rok enega meseca in objektivni rok treh let. Sodišče ugotavlja, da sta tožnika predlog za obnovo postopka iz razloga po 9. točki 260. člena ZUP, torej da ju tožena stranka ni pritegnila v postopek izdaje gradbenega dovoljenja kot...gradbeno dovoljenje - obnova postopka - razlogi za obnovo postopka - rok za vložitev predloga za obnovo postopka - objektivni rok - izjeme - obnova postopka izdaje gradbenega dovoljenja - obnova postopka na zahtevo stranke
UPRS Sklep III U 62/2018-27UP0004232029.10.2020Upravni oddelekCESTE IN CESTNI PROMET - GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPORPravni interes kot procesna predpostavka mora biti podan ves čas trajanja upravnega spora. Pri presoji, ali je pravni interes (še) podan, se zato upoštevajo vse spremembe tožnikovega pravnega položaja, ki privedejo do situacije, v kateri tožnik za postopek nima več interesa, ne glede na to, kdaj so se te spremembe zgodile. Tožnici je bilo gradbeno dovoljenje izdano in je pravnomočno, kar...soglasje za poseg v varovalni pas ceste - izdaja soglasja za cestni priključek - pravni interes za tožbo - zavrženje tožbe - gradbeno dovoljenje - občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) - neskladnost projekta s prostorskim aktom
UPRS Sodba III U 56/2018-16UP0004231911.11.2020Upravni oddelekJAVNI RAZPISI - UPRAVNI POSTOPEKKot bistveno za odločitev se v tej zadevi pokaže vprašanje, ali se je projekt oziroma dejavnost, za katero se uveljavlja dodelitev finančne pomoči, začel izvajati preden je bila oddana vloga na javni poziv. Sodišče šteje, da je bila prodajna pogodba za predmetno vozilo po omenjeni ponudbi sklenjena 11. 7. 2017, ko je bila dana ara. Da bi bilo ob dani ari dogovorjeno kaj drugega, tožnik (ki...javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - razpisni pogoj - izpolnjevanje razpisnih pogojev - vozilo - nakup vozil - nakup avtomobila - prijava na javni razpis
UPRS Sodba III U 30/2018-20UP0004231820.10.2020Upravni oddelekJAVNI RAZPISITožeča stranka kot delodajalec enega od pogojev, ki jih je določalo Javno povabilo, ni izpolnjevala, to je pogoja rednega mesečnega izplačevanja plač in prispevkov za obvezna socialna zavarovanja zaposlenim v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe. Skladno z določili Javnega razpisa se je ta pogoj ugotavljal z vpogledom v evidence FURS in štelo, da ni izpolnjen, kolikor REK...sofinanciranje iz javnih sredstev - javni razpis - nepovratna finančna spodbuda - razpisni pogoj - izpolnjevanje razpisnih pogojev - rek obrazec - naknadno plačilo prispevkov - razlaga - neplačevanje oz. zamujanje z izplačilom plače
UPRS Sodba III U 78/2020-35UP0004231710.07.2020Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKV obravnavanem primeru ne gre za popravo pomote v opisanem smislu, pač pa za dopolnjevanje dopolnilne odločbe za izkoriščanje apnenca. Prvostopenjski organ je v sklepu namreč sam pojasnil, da so bile pri izdaji dopolnilne odločbe pomotoma izpuščene nekatere parcele, četudi naj bi bile že pred tem vključene v pridobivalni prostor. Zaradi nepravilno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega...odprava ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici (ZDavP) - zakoniti razlog za odpravo odločbe - kršitev procesnega prava - nepravilno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - dopolnilni sklep - podlaga za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici
UPRS Sodba III U 95/2020-10UP0004231619.10.2020Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPORV obravnavani zadevi je bilo treba presoditi, ali je sklep, s katerim je bilo tožniku naloženo, da založi znesek, potreben za kritje izvršilnih stroškov, treba šteti kot akt, ki se lahko v upravnem sporu izpodbija v smislu določbe 2. člena ZUS-1. Upravnosodna praksa je tožbe zoper tovrstne sklepe najprej obravnavala po vsebini, torej je štela, da gre za akt, ki se lahko izpodbija v upravnem...upravni spor - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - predujem - založitev predujma za stroške - izvršba - izvršba inšpekcijske odločbe - izvršba izrečenega inšpekcijskega ukrepa
UPRS Sodba III U 300/2018-9UP0004231505.10.2020Upravni oddelekKMETIJSTVO - UPRAVNI POSTOPEKGlede na to, da tožeča stranka ne dosega zakonsko določenega cenzusa katastrskega dohodka, ni izpolnjen eden izmed pogojev za obvezno članstvo v KGZ. Tožena stranka se v izpodbijani odločbi napačno sklicuje na določbe prvega odstavka 9. člena ZKGZ, ki je bil veljaven do dne 17. 3. 2008 in je v 1. alineji prvega odstavka določal mejno vrednost katastrskega dohodka kot podlago za obvezno...kmetijsko gospodarska zbornica slovenije - zbornični prispevek - odmera prispevka - plačilo zborničnega prispevka - katastrski dohodek - obvezno članstvo - napačna uporaba materialnega prava - sprememba zakona
UPRS Sodba III U 324/2018-8UP0004231415.10.2020Upravni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - IZVRŠILNO PRAVODavčni organ je utemeljeno pričel davčno izvršbo, saj je iz knjigovodske evidence davčnega organa izhajalo, da tožeča stranka svojega dolga, navedenega v 4. točki izreka izpodbijanega sklepa, in sicer v tabeli od zap. št. 1 do 5, ni poravnala. Iz izpodbijanega sklepa in seznama izvršilnih naslovov namreč izhaja, da so tam navedeni izvršilni naslovi izvršljivi, navedena je tudi višina...izvršba - davčna izvršba - izvršilni naslov - izpodbijanje izvršilnega naslova - davčni dolg - knjigovodska evidenca - knjigovodska kartica kot dokaz - dohodnina
UPRS Sodba III U 139/2019-9UP0004231323.10.2020Upravni oddelekDAVKI - STAVBNA ZEMLJIŠČATožnikovemu ugovoru, da dejanska gradnja na zemljiščih, za kateri je bilo odmerjeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zaradi naravnih danosti ni možna, ni mogoče slediti, saj sta tožnikovi nepremičnini umeščeni med nezazidana stavbna zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja, sporno pa tudi ni, da je zagotovljena oskrba s...nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - nezazidano stavbno zemljišče - občinski prostorski akti - opredelitev zemljišča v prostorskih planih v času odločanja - dejanska možnost priklopa na komunalno infrastrukturo - dejanska uporaba zemljišča - hudournik - meteorne vode - neprimerno odvodnjavanje meteorne vode
UPRS Sodba I U 1273/2018-12UP0004229829.11.2019Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI POSTOPEKOdlog izvršbe bi sicer lahko predlagala tudi stranka, vendar pa, ker gre za postopek po uradni dolžnosti, ima taka vloga stranke lahko zgolj naravo pobude, to pa pomeni, da glede na določilo četrtega odstavka 157. člena ZDavP-2 davčni zavezanec nima statusa stranke v postopku, ko gre za odločanje o zadržanju začete izvršbe. Četrti odstavek 157. člena ZDavP-2 davčnemu organu omogoča,...davčna izvršba - zadržanje davčne izvršbe - odločanje po uradni dolžnosti - odločanje po prostem preudarku - zavrženje zahteve stranke
UPRS Sodba I U 340/2018-9UP0004229703.12.2019Upravni oddelekDAVKIPri preverjanju dodatno predložene dokumentacije davčni organ ugotavlja, da tožeča stranka za nekatere zaposlene ni predložila potnih nalogov, da so bile pri zaposlenih dnevnice za tujino obračunane kljub temu, da so bili v določenih dnevih v Sloveniji, oziroma so obračunali preveč dnevnic ter da so bili pri obračunu poti na delo obračunani kilometri v previsokem zneskudohodki iz zaposlitve - akontacija dohodnine - dnevnica - potni nalog - opravljanje dela v tujini - dokumentacija - predložitev dokumentacije
UPRS Sodba I U 1223/2019-9UP0004229626.11.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČV obravnavanem primeru je bil tožnik obsojen na šest mesecev zapora. S tem je izpolnjen kriterij, ki se nanaša na resnost kršitve oziroma težo zagrožene kazni, oziroma vsaj ni očitno, da bi v konkretnem primeru ne šlo za dovolj resno kršitev. Prav tako pa po presoji sodišča tudi ni očitno, da bi ne bil izpolnjen kriterij, ki se nanaša na kompleksnost zadeve. Pri presoji po kriteriju...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - kazenski postopek - prejudiciranje odločitve, na katero se prošnja nanaša - objektivni pogoj
UPRS Sodba I U 715/2018-9UP0004229411.12.2019Upravni oddelekDAVKITožnik je vračilo davka iz naslova popravka obračunanega izstopnega DDV uveljavljal v obračunu DDV za obdobje januar – marec 2014, ki ga je davčnemu organu predložil 28. 4. 2014. Tožnik uveljavlja plačilo zamudnih obresti za čas pred iztekom roka za vračilo preveč plačanega DDV iz drugega odstavka 73. člena ZDDV-1 in celo za čas pred vložitvijo obračuna, v katerem je izkazal in...davek na dodano vrednost (DDV) - zahtevek za vračilo ddv - vračilo preveč plačanega davka na dodano vrednost (ddv) - zamudne obresti
UPRS Sodba I U 2355/2018-10UP0004229220.08.2019Upravni oddelekDAVKIPrvostopenjski davčni organ ni vzpostavil formalnega dokaznega pravila, temveč je na podlagi materialnega formalnega pravila iz prvega odstavka 79. člena PZDDV‑1 opravil presojo predloženih dokumentov, in sicer, da predloženi CMR kot vrsta prevoznih dokumentov niso dovolj verodostojni, da bi bila oprostitev utemeljeno osnovana na njih, prav tako pa ostale predložene listine ne dokazujejo,...davek na dodano vrednost (DDV) - davek od dohodkov pravnih oseb - dobava blaga - dobava blaga v drugo državo članico - prevoz blaga - dokazno breme - izstopni DDV - prevozna listina - mednarodni tovorni list (CMR) - oprostitev plačila DDV - računi - sestavine računa - skrbnost dobrega gospodarstvenika
UPRS Sodba I U 1426/2019-10UP0004229011.12.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČDne 6. 4. 2019 je bila spremenjena vrednost odvetniške točke in znaša 0,60 EUR. Upoštevaje drugi odstavek 12. člena OT je stranka dolžna plačati odvetniku storitev po tarifi, veljavni v času, ko je odvetnik delo opravil, pomnoženi z vrednostjo točke v času plačila, povečano za DDV, če je odvetnik zavezanec za plačilo v Republiki Sloveniji. Iz citirane materialnopravne določbe dovolj...brezplačna pravna pomoč - odmera stroškov in nagrade odvetniku - višina nagrade - samostojna storitev odvetnika - odvetniška tarifa - vrednost točke - sprememba
UPRS Sklep I U 1860/2019-4UP0004228914.01.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPORGlede na to, da je toženka z izpodbijanim sklepom zavrgla zahtevek odvetnika za plačilo stroškov izvajanja BPP za tožnika, kot upravičenca do BPP, v pravice prvega tožnika ni bilo poseženo. Če bi bila odvetniku, kot izvajalcu BPP, v obravnavanem primeru priznana nagrada in stroški, bi, glede na to, da ZBPP predvideva primere, ko je upravičenec do BPP dolžan povrniti sredstva, plačana iz...brezplačna pravna pomoč - stroški odvetnika - pravni interes - zavrženje tožbe - sodna taksa - neplačilo sodne takse - ustavitev postopka
UPRS Sklep I U 1773/2019-3UP0004228711.12.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPORKot izhaja iz izpodbijane odločbe, je toženka v celoti ugodila prošnji tožnika za dodelitev BPP. Z izpodbijano odločbo je bila tožniku dodeljena BPP za pravno svetovanje in zastopanje pred Vrhovnim sodiščem RS v zvezi s predlogom za dopustitev revizije, zaradi odvzema poslovne sposobnosti. Tožniku je bila torej dodeljena BPP v zahtevanem obsegu, zato s tožbo v tem upravnem sporu ne more v...brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči - pravni interes - zavrženje tožbe
UPRS Sodba I U 1606/2017-16UP0004228414.01.2020Upravni oddelekJAVNI RAZPISIKer je v obravnavnem primeru komisija ocenila, da tožnikov projekt ne izpolnjuje vseh splošnih kriterijev razpisa, je skladno z določili Javnega razpisa postopanje komisije, ko tožnikove vloge točkovno ni ocenila, saj je točkovna ocena vloge predmet ocene vsebinskih kriterijev razpisa. Ta pa se, kot rečeno, v primeru, ko projekt ne izpolnjuje vseh kumulativno določenih splošnih kriterijev...javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - razpisni pogoj - točkovanje - strokovna presoja komisije - obrazložitev odločbe
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kaznovanje slabih je varstvo dobrih.
Malorum poena praesidium est bonis.