zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sodba I U 1996/2018-9UP0002800204.06.2019Upravni oddelekDAVKIPrvostopenjski organ v svoji obrazložitvi ni pojasnil, katera je „najkrajša običajna cestna povezava“, tj. zakaj je upošteval razdaljo 44 km v eno smer in ne razdalje 75 km, kot jo je tožnik navedel v svoji napovedi za odmero akontacije dohodnine in ugovoru zoper informativni izračun. Navedba, da je preveril v spletnih aplikacijah dolžino najkrajše običajne cestne povezave in ugotovil,...dohodnina - odmera dohodnine - zaposlitev pri tujem delodajalcu - odbitek v tujini plačanega davka - stroški prehrane - stroški prevoza na delo - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 2149/2017-9UP0002800119.06.2019Upravni oddelekDAVKI - USTAVNO PRAVOKer v zadevi ob začetku učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča še ni bilo pravnomočno odločeno, razveljavitev drugega odstavka 5. člena ZDDD učinkuje tudi v konkretnem primeru. To pa pomeni, da se pri ugotavljanju višine davčne osnove razveljavljena določba drugega odstavka 5. člena ZDDD ne uporabi, temveč se vrednost nepremičnin ugotavlja skladno s splošnimi pravili o dokazovanju.davek na dediščine in darila - davčna osnova - odločba Ustavnega sodišča - učinek odločbe Ustavnega sodišča RS - učinek razveljavitve zakona
UPRS Sodba I U 2862/2017-9UP0002800019.06.2019Upravni oddelekCARINEKo gre za stroje v gradbeništvu, je pravica do vračila trošarine pogojena oziroma omejena že z zakonsko definicijo strojev v gradbeništvu kot strojev, ki se uporabljajo v dejavnosti, ki se uvrša v področje „Gradbeništvo“. Vendar pa sama registracija gradbene dejavnosti pravice do vračila trošarine ne zagotavlja. Pravica je namreč pogojena z dejanskim opravljanjem dejavnosti, ki se...trošarina - vračilo trošarine za komercialni namen - pogoji za vračilo - dejansko opravljanje dejavnosti
UPRS Sodba I U 1917/2018-13UP0002799502.07.2019Upravni oddelekDAVKIOZN obvezne prispevke za zdravstveno zavarovanje obravnava kot neposredno obdavčitev (direct taxation), od katere so zaposleni na podlagi Konvencije izvzeti. Prvostopenjski davčni organ bi na podlagi Konvencije moral tožnico ne samo oprostiti plačila akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve na podlagi drugega pogodbenega razmerja, ampak tudi plačila prispevka iz naslova zdravstvenega...dohodnina - akontacija dohodnine - oprostitev plačila dohodnine - dohodek iz zaposlitve na podlagi drugega pogodbenega razmerja - dohodek, dosežen pri specializirani agenciji Organizacije združenih narodov (OZN) - prispevek za zdravstveno zavarovanje
UPRS Sodba I U 1344/2018-9UP0002799428.05.2019Upravni oddelekDAVKITožnikove prejete fakture dobaviteljev kažejo, da je bil tožnik kupec mobilnih telefonov, in sicer so mu bile fakture izdane na način, da je bila na njih navedena njegova ID za DDV številka in ob sklicevanju na znotrajskupnostno davka prosto dobavo po 6a členu nemškega zakona, ki ureja davek na dodano vrednost. Tako je tožnik s posredovanjem svoje slovenske ID za DDV nemškemu dobavitelju...davek na dodano vrednost (DDV) - odmera DDV - odbitek vstopnega DDV - identifikacijska številka - popravek obračunanega DDV - obrnjena davčna obveznost
UPRS Sklep I U 10/2009-11UP0002776015.01.2009Upravni oddelekUPRAVNI SPORKer se z izpodbijanimi sklepi ne odloča o pravicah, obveznostih oziroma pravnih koristih s področja zadev, ki so dane tako tožeči stranki kot njenim organizacijskim oblikam povezovanja v izvrševanje z javnim pooblastilom (5. do 8. člen ZSkuS), pač pa o medsebojnem razmerju dveh pravnih oseb, in sicer tožene stranke in tožeče stranke (ki je ena od njenih organizacijskih oblik povezovanja,...Študentska organizacija Slovenije - financiranje - upravni akt - akt, ki se lahko izpodbija s tožbo v upravnem sporu - civilnopravna zadeva - zavrženje tožbe - subsidiarni upravni spor - zavrženje zahteve za izdajo začasne odredbe
UPRS Sodba IV U 100/2017-14UP0002740702.04.2019Upravni oddelekUPRAVNI SPOR - VARSTVO OSEBNIH PODATKOVTožena stranka inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem ZVOP-1 ne sme izvajati tako, da pri izvrševanju svojih zakonsko določenih pooblastil poseže v posamične sodne postopke, ki jih vodijo za njih pristojna sodišča, ter preverja, ali se v teh postopkih ustavnoskladno in zakonito spoštuje varstvo osebnih podatkov. Ker je v obravnavanem primeru tožena stranka tako ravnala, je prekoračila svoje...upravni spor - tožba v upravnem sporu - aktivna legitimacija - varstvo osebnih podatkov
UPRS Sodba IV U 145/2017-10UP0002740611.04.2019Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - ZEMLJIŠKI KATASTERGlede na opisani potek predmetnega upravnega postopka je stališče prvostopenjskega upravnega organa, ki mu pritrjuje tudi drugostopenjski upravni organ, da je prizadeta stranka pravočasno sprožila sodni postopek za ureditev meje, pravilno. Po pozivu, ki je bil prizadeti stranki vročen 30. 12. 2016, je ta podala predlog za sodno ureditev meje 26. 1. 2017, kar je v okviru tridesetdnevnega roka...evidentiranje meje - mejna obravnava - sprožitev sodnega postopka o poteku meje
UPRS Sodba IV U 143/2017-13UP0002740502.04.2019Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČAOb nesporni ugotovitvi, da gre pri predmetni parceli za kmetijsko zemljišče, predstavlja tudi po presoji sodišča postavitev montažne konstrukcije za nameščanje reklamnih panojev na tem zemljišču uporabo, ki ni v skladu z njegovim namenom. Montažna konstrukcija ni uvrščena med objekte, ki jih je dopustno postaviti na kmetijskem zemljišču, tudi ni namenjena kmetijski dejavnosti, zato je...inšpekcijski postopek - ukrep kmetijskega inšpektorja - raba kmetijskih zemljišč - nenamenska raba - reklamni pano
UPRS Sodba IV U 83/2017-10UP0002740102.04.2019Upravni oddelekCESTE IN CESTNI PROMET - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVOZ dnem uveljavitve ZCes-1 je namreč prenehal veljati ZJC. Novi zakon v prehodnih določbah ne določa drugačnega režima za objekte, postavljene pred 1. 4. 2011, zato tudi zanje velja nova ureditev, s katero je bilo izdajanje soglasij za oglaševalske objekte, ki stojijo ob državnih cestah znotraj naselij, preneseno z občine na državo. To posledično pomeni, da bi tožeča stranka za sporni...objekt za obveščanje in oglaševanje - soglasje za postavitev objekta za oglaševanje - državna cesta - varovalni pas ceste
UPRS Sodba IV U 136/2017-16UP0002739411.04.2019Upravni oddelekGRADBENIŠTVO - UPRAVNI POSTOPEKSodišče v zvezi s tem ugotavlja, da je v izreku izpodbijane odločbe opredeljena dovoljena gradnja nadstreška in razširitev parkirišča na dveh zemljiščih v k. o. ..., in sicer na parc. št. 385/6 in parc. št. *295. V nasprotju s tem pa iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja, da je območje gradbišča izključno na parceli št. 385/6, k. o. ... (tretji odstavek na str. 10 obrazložitve...gradbeno dovoljenje - obrazložitev odločbe - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba III U 12/2017-16UP0002733904.07.2019Upravni oddelekCESTE IN CESTNI PROMET - RAZLASTITEVDoločba 19. člena ZJC-B določa režim, ki velja za razlastitev že obstoječih javnih cest, ki še vedno potekajo po nepremičninah, ki so v zasebni lasti. V takem primeru se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji v posebnem postopku razlastitve, določenem v 19. členu ZJC-B.javna cesta - razlastitev
UPRS Sodba III U 59/2017-12UP0002733820.06.2019Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČANa kmetijsko zemljišče odložene premične stvari lahko pomenijo njegovo nenamensko rabo, pri čemer ni mogoče spregledati, da v obravnavanem primeru ne gre zgolj za stole, na katerih bi se tožnik spočil po opravljenem delu, ampak za večje število predmetov, kar kot celota daje podlago za presojo, da se v tem delu kmetijski zemljišči nista uporabljali v skladu z njunim namenom, in s tem...inšpekcijski postopek - ukrep kmetijskega inšpektorja - nenamenska raba
UPRS Sodba III U 117/2017-8UP0002733723.05.2019Upravni oddelekGRADBENIŠTVO - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVOTožnica bi za sporno tablo za oglaševanje, glede na območje njene postavitve, morala pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Ker takšnega soglasja ni pridobila, table ni mogoče obravnavati kot enostavni objekt, katerega gradnja se lahko začne brez gradbenega dovoljenja.inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - gradnja brez gradbenega dovoljenja - nelegalna gradnja - enostaven objekt - kulturni spomenik - kulturnovarstveno soglasje
UPRS Sodba III U 374/2016-8UP0002733616.05.2019Upravni oddelekGRADBENIŠTVO - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVOGlede na vsa ugotovljena, tudi po presoji sodišča bistvena neskladja med gradnjo, kot je bila dovoljena z gradbenim dovoljenjem z dne 11. 12. 2003, in v inšpekcijskem postopku obravnavano gradnjo, je slednjo prvostopenjski organ utemeljeno štel kot gradnjo (drugega) objekta, za katero gradbeno dovoljenje sploh ni bilo izdano oziroma pridobljeno, čeprav bi moralo biti, in torej kot nelegalno...inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - nelegalna gradnja - neskladna gradnja
UPRS Sklep III U 73/2019-11UP0002733514.06.2019Upravni oddelekGRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPORČetudi bi sodišče štelo, da imata tožnika pravico vložiti predlog županu, da vloži zahtevo za ukinitev statusa grajenega javnega dobra, sodišče glede na pravne in dejanske okoliščine konkretnega primera ocenjuje, da tožnika za takšen predlog ne izkazujeta pravnega interesa. Lastninsko pravico na predmetnih nepremičninah sta namreč pridobila na originaren način, zato poznejša zaznamba...javno dobro - ukinitev javnega dobra - status grajenega javnega dobra - pravni interes - zavrženje tožbe
UPRS Sodba III U 1/2018-8UP0002733405.06.2019Upravni oddelekGRADBENIŠTVO - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - UPRAVNI POSTOPEKIzpodbijana odločba nima obrazložitve o tem, zakaj, glede na to, da gre v obravnavanem primeru za montažni tipski objekt (Jelovica, TIP MHS 8-40), tlorisne površine in višine stavbe ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem, zato je ni mogoče preizkusiti.inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - nelegalna gradnja - neskladna gradnja - obrazložitev odločbe - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba III U 271/2017-9UP0002733323.05.2019Upravni oddelekKONCESIJE - VODEVodno dovoljenje, izdano na podlagi 25. člena ZV-1B, je posebno vodno dovoljenje, v katerem je treba v izreku določiti pogoje za izvajanje vodne pravice v skladu z določbami koncesijskih aktov in sklenjenih koncesijskih pogodb. Tožena stranka tako nima podlage, da bi z izpodbijano odločbo naložila kakršnekoli nove ali dodatne obveznosti, prav tako nima podlage, da bi spreminjala in omejevala...koncesija - koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni - vodno dovoljenje
UPRS Sodba III U 19/2018-17UP0002733205.06.2019Upravni oddelekDRUŠTVATudi po mnenju sodišča iz imena novo registrirane zveze društev jasno izhaja, da gre za povezovanje društev, ki se ukvarjajo s športom na območju Ankarana, oziroma imajo sedež na tem območju, medtem ko iz imena tožnice, to je imena Športno društvo Ankaran, izhaja, da gre za združevanje fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s športom na območju Ankarana, oziroma s sedežem na tem območju....društvo - registracija društva - vpis v register društev
UPRS Sodba III U 241/2017-19UP0002733120.06.2019Upravni oddelekDRUŠTVA - LOVSTVOPristojnemu upravnemu organu je bil predložen zapisnik izredne skupščine društva. Naloga upravnega organa pa je bila, da preveri, ali je celoten postopek od sklica seje skupščine do predaje zapisnika pristojnemu organu potekal v skladu s statutom društva. V tej zadevi je upravni organ pravilno ugotovil, da je bil izredni občni zbor društva, ki je sprejel spremembe pravil, za katere društvo...društvo - vpis sprememb v register društev - spremembe temeljnega akta - preizkus sklepčnosti
 izberi vse

izbrane: izvozi

Prikrivati prevaro je prevara.
Celare fraudem fraus est.