zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
sodba IV U 227/2011UC003040303.07.2012Upravni oddelekOKOLJSKO PRAVOPridobitev ali podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja po petem odstavku 5. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih je vezana na ugotovitev, v kolikšnem obsegu deluje regijski center za ravnanje s komunalnimi odpadki in ugotovitev, ali ima regijski center za tako delovanje izdana vsa z zakonom in uredbo predpisana dovoljenja. Izpodbijana odločitev tako temelji na ugotovitvi, da RCERO...okoljevarstveno dovoljenje - podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja - odlagališče nenevarnih odpadkov - obstoječe odlagališče
sodba IV U 201/2011UC003040209.03.2012Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - VARSTVO POTROŠNIKOVDne 10. 3. 2010 uveljavljane nepravilnosti skladno z načelom proste presoje dokazov niso dokazane, poleg tega pa tožnica v tem delu ni ravnala po postopku, predvidenem v določbi 39. člena ZVPot, kar pomeni, da posledično niso bili izpolnjeni pogoji za izrek inšpekcijskega ukrepa po določbi 71. člena ZVPot. Ti pogoji niso izpolnjeni niti v delu tožničinega zahtevka z dne 10. 3. 2010, ki se...ukrep tržnega inšpektorja - stvarna napaka - zahtevek za odpravo napake - neizpolnitev pogodbe
sodba IV U 141/2011UC003040109.03.2012Javne financeJAVNI RAZPISI – ŠOLSTVO – UPRAVNI POSTOPEKV postopku javnega razpisa gre za javnopravno stvar, ne pa za odločanje o pravici tožeče stranke, ki je sicer značilnost upravne zadeve. Zato se določbe ZUP uporabljajo le smiselno. V obravnavanem primeru ni mogoče uporabiti določbe 68. člena ZUP glede pravočasnosti oddaje vloge. Pri predmetnem roku iz javnega razpisa gre za materialni prekluzivni rok, ki ga na podlagi...javni razpis - sofinanciranje doktorskega študija - rok za oddajo vloge - uporaba ZUP - materialni rok
sodba IV U 89/2011UC003040027.03.2012Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKTožnik je vložil pritožbo izključno zoper 2. točko izreka prvostopenjskega sklepa, zato sodišče ugotavlja, da tožena stranka ni imela zakonske podlage, da je v pritožbenem postopku z 2. točko izreka izpodbijanega sklepa odpravila celoten sklep z dne 11. 1. 2011, s tem tudi 1. točko izreka, ki je bila tožniku v korist. Po določbi prvega odstavka 247. člena ZUP namreč organ druge stopnje...upravni postopek - pritožba - odločanje organa druge stopnje o pritožbi - stroški postopka
sodba IV U 81/2011UC003039927.03.2012Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKIzpodbijani sklep nima potrebne obrazložitve v smislu 5. točke prvega prvega odstavka 214. člena ZUP, nima torej razlogov, zakaj tožena stranka potnih stroškov tožnici ni priznala. Izdaja dopolnilnega sklepa bi lahko imela vpliv na odločitev sodišča, če bi tožena stranka upoštevala določbo 273. člena ZUP in uporabila institut spremembe ali odprave odločbe v zvezi z upravnim sporom,...brezplačna pravna pomoč - odmera stroškov in nagrade odvetniku - potni stroški - uporaba Odvetniške tarife - obrazložitev odločbe
sklep IV U 70/2011UC003039821.03.2012Upravni oddelekUPRAVNI SPORZoper odločbo, ki jo tožnica s tožbo izpodbija v tem upravnem sporu, pritožba sploh ni bila vložena, čeprav bi jo tožnica lahko vložila, zato je moralo sodišče tožbo zavreči.tožba v upravnem sporu - procesne predpostavke za tožbo - vložitev pritožbe - zavrženje tožbe
sodba IV U 67/2011UC003039727.03.2012Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČO sporni razlagi tarifne številke 3102 ZOdvT je že presojalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki je glede razlage besedne zveze "Nagrada za narok" po tarifni številki 3102 sprejelo razlago, da nagrada za narok vključuje nagrado za vse naroke. Odločitev je utemeljilo s teleološko in zgodovinsko razlago in upoštevalo pravilo, da je treba izjeme razlagati zožujoče. Tako je Vrhovno sodišče...brezplačna pravna pomoč - odmera stroškov in nagrade odvetniku - nagrada za narok
sodba IV U 57/2011UC003039628.02.2012Upravni oddelekGRADBENIŠTVOV konkretnem primeru gre za gradnjo objekta, ki ima ne glede na poimenovanje dvojno namembnost, tako da njegov pretežni del predstavlja stanovanjska površina. Tožena stranka pravilno ugotavlja, da sta bivanju, torej stanovanjski rabi, namenjeni dve etaži objekta, s stanovanjskimi prostori cca 100 m2 in da gospodarskemu delu služi le 50 m2. Ta ugotovitev (vsaj v delu, ki se nanaša na stanovanjsko...gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - minimalna komunalna oskrba objekta - oskrba s pitno vodo - gospodarsko-stanovanjski objekt
sodba IV U 35/2011UC003039527.03.2012Javne financeDAVKIV obravnavanem primeru ni mogoče uporabiti določbe 120. člena ZDoh-2, ki določa institut povprečenja dohodka, glede na to, da ta kot zakonski dejanski stan izrecno določa prejetje dohodka iz delovnega razmerja na podlagi sodne odločbe za preteklo leto ali več preteklih let, ko se dohodnina odmeri od neto letne davčne osnove, ki vključuje tudi dohodek iz preteklih let. Tožničini dohodki...dohodnina - odmera dohodnine - odškodnina - izvensodna poravnava - povprečenje
sodba in sklep IV U 34/2011UC003039426.06.2012Upravni oddelekDRŽAVLJANSTVO - UPRAVNI POSTOPEKGlede na pravilno ugotovitev upravnega organa, da je ob uveljavitvi novele zakona dne 4. 12. 1948 A.A. živela v tujini, ter ugotovitev, da je bila oseba nemške narodnosti, je podana domneva nelojalnega ravnanja imenovane. V zvezi s tožbenim očitkom diskriminatornega ravnanja do oseb nemške narodnosti, sodišče pojasnjuje, da je že Ustavno sodišče v odločbi U-I- 23/93 poudarilo, da bi bila...ugotovitev državljanstva - domneva nelojalnosti - dokazno breme - ničnost odločbe - dokazna ocena
sklep IV U 30/2011, enako tudi IV U 31/2011 in IV U 33/2011UC003039309.03.2012Upravni oddelekSODSTVO - UPRAVNI SPORTožnica je zoper sporno odločitev predsednika sodišča vložila pritožbo pri Sodnem svetu, slednji pa je o njeni pritožbi odločal na 42. seji dne 26. 5. 2011. Predmetna tožba je bil vložena februarja 2011, kar pomeni, da je tožnica tožbo vložila zoper akt, ki še ni postal dokončen, kar pomeni, da je bila v konkretnem primeru tožba na vložena prezgodaj, zaradi česar jo je moralo...zavrženje tožbe - dokončen upravni akt - sodniška plača - uvrstitev v plačni razred
sodba IV U 29/2011UC003039227.03.2012Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - UPRAVNI POSTOPEKSprememba lastništva nepremičnine tekom inšpekcijskega postopka ne predstavlja pravne obveznosti upravnega organa, da bi moral ponovno izvesti vse že izvedene dokaze. V obravnavanem primeru sodišče še poudarja, da so inšpekcijski zapisniki javne listine v smislu določbe prvega odstavka 80. člena ZUP, za katere velja pravna domneva resničnosti. Zato tudi dokazovanje dejstev, ki so ugotovljena...inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - skrajšani postopek - načelo zaslišanja stranke - neskladna gradnja
sodba IV U 23/2011UC003039109.03.2012Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKZa nagrade postavljenih in dodeljenih odvetnikov, ki se po ZOdvT določajo glede na vrednost predmeta (kot v obravnavanem primeru), ta v 36. členu nad vrednostjo predmeta 3.000 EUR določa nižje nagrade, kot jih za izbrane odvetnike glede na vrednost predmeta določa 12. člen ZOdvT. Namen nižjih nagrad za dodeljene in postavljene odvetnike je znižanje finančnih sredstev, ki iz naslova BPP in...brezplačna pravna pomoč - odmera stroškov in nagrade odvetniku - obseg odobrene brezplačne pravne pomoči - vrednost spornega predmeta - obrazložitev odločbe
sklep IV U 7/2011UC003039028.02.2012Upravni oddelekUPRAVNI SPOR - DENACIONALIZACIJAVprašanje lastninske pravice ter posledično vprašanje, kdo je denacionalizacijski zavezanec, je bilo ob dejstvu, da o lastništvu teče pravdni postopek, sporno ves čas denacionalizacijskega postopka, kar po določbi 144. člena ZUP/86 predstavlja predhodno vprašanje. Ne glede na določbo tretjega odstavka 48. člena ZUS-1 sodišče v tem primeru postopka v upravnem sporu ni prekinilo, ker je...upravni spor - procesne predpostavke za tožbo - pravni interes - zavrženje tožbe - predhodno vprašanje
sodba IV U 260/2010UC003038909.03.2012Upravni oddelekDENACIONALIZACIJAVrednost podržavljenega premoženja se določi po stanju premoženja v času podržavljanja in ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti. Ministrstvo redno spremlja gibanje cen kmetijskih zemljišč na podlagi podatkov iz ponudb o prodaji kmetijskih zemljišč, ki jih vlagajo lastniki zemljišč pri upravnih enotah v skladu z ZKZ in na podlagi analize teh podatkov ni razlogov,...denacionalizacija kmetijskih zemljišč - vrednost podržavljenega premoženja - odškodnina - višina odškodnine
sklep IV U 254/2010UC003038809.03.2012Upravni oddelekUPRAVNI SPORIz listin upravnega spisa ni razvidno, da bi tožeča stranka zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o njeni pritožbi z dne 3. 8. 2010, vložila pravočasno pritožbo, niti tega stranka ne zatrjuje. Iz navedenega razloga je sodišče v skladu z določbo 7. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 tožbo moralo zavreči kot prezgodaj vloženo.upravni spor - procesne predpostavke za tožbo - izčrpanje pravnih sredstev v upravnem postopku - vložitev pritožbe - zavrženje tožbe
sodba IV U 251/2010UC003038727.03.2012Upravni oddelekKOMUNALNA DEJAVNOST – UPRAVNI SPORIz fotografskih posnetkov upravnega organa na terenu ne izhaja, da bi na navedenem zemljišču kakšen objekt sploh obstajal. Glede na to upravni organ tudi ni bil zavezan, da bi na ogled in v postopek glede ugotavljanja tega dejstva pritegnil investitorja. Ne samo, da je predložitev izpisa iz prostorskega portala RS v tožbi tožbena novota, ki se po določbi 52. člena ZUS-1 ne upošteva kot...komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - pravna podlaga za odmero - objekt z delno komunalno opremljenostjo – tožbena novota
sodba in sklep IV U 230/2010UC003038609.03.2012Upravni oddelekGRADBENIŠTVO - UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPOROdločitev prvostopenjskega upravnega organa ne temelji le na uporabi neustavnih določb ZGO-1, saj je organ preizkusil tudi druge razloge, s katerimi je tožeča stranka z namenom varstva svojih pravnih koristi utemeljevala pravico udeleževati se postopka izdaje spornega gradbenega dovoljenja in ki bi zahtevali, da ji mora upravni organ (drugi odstavek 229. člena ZUP) priznati pravico do udeležbe...gradbeno dovoljenje - stranski udeleženec - pravni interes - predlog za izrek ničnosti odločbe – molk organa - tožba zaradi molka organa
sodba IV U 290/2010UC003038528.02.2012Javne financeDAVKITožeča stranka v tožbi obširno navaja razloge, ki se nanašajo na vsebinsko odločitev o carinskem dolgu in o katerem je bilo že pravnomočno odločeno, zato sodišče v tem sporu ponovno teh razlogov ni presojalo. V prvostopenjski odločbi v izreku sicer res ni navedeno, kdo je carinski zavezanec, določno pa je naveden tožnik, ki je po odločbi Carinskega urada Koper,...davčna izvršba – rubež denarnih sredstev – izpodbijanje izvršilnega naslova – dopustni ugovori – izrek odločbe
sodba IV U 286/2010UC003038420.02.2012Javne financeDAVKIDavčna obveznost plačila dohodnine za vse tri mld. tožnike je na podlagi sicer že v letu 2004, za 5 letno obdobje vezanih denarnih depozitov, nastala šele v letu 2009. Na podlagi 15. člena ZDoh-2 so namreč z dohodnino v posameznem letu obdavčeni tisti dohodki, ki jih je zavezanec dosegel oziroma pridobil v tem davčnem letu, ne glede na to, da je bila vezava depozitov narejena že leta 2004,...dohodnina – odmera dohodnine – obresti na denarne depozite – retroaktivnost
 izberi vse

izbrane: izvozi

Isto je, česar ni in kar ne pride na dan.
Idem est non esse et non apparere.