zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sodba IV U 177/2017-10UP0003046821.08.2019Upravni oddelekDAVKIOdškodnina za premoženjsko škodo zaradi izgube dobička oziroma odškodnina, ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek (kot jo poimenuje ZDoh-2), po jezikovni razlagi 120. člena ZDoh-2 ni predmet povprečenja, saj se institut povprečenja uporabi le za "dohodke iz delovnega razmerja". V predmetni zadevi ni sporno, da je obravnavani izplačani denarni znesek odškodnina, ki predstavlja...dohodnina - povprečenje - dohodek iz preteklih let - izplačilo na podlagi sodne odločbe
UPRS Sklep I U 951/2019-28UP0003046710.12.2019Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPORV primeru fikcije vročitve po četrtem odstavku 87. člena ZUP se rok za vložitev tožbe ne začne šteti naslednji dan od dneva, ko je bil naslovniku dokument puščen v hišnem predalčniku, temveč naslednji dan od poteka 15 dnevnega roka za prevzem dokumenta na pošti, saj se z dnem izteka tega roka vročitev šteje za opravljeno.upravni spor - tožba v upravnem sporu - rok za vložitev tožbe - fikcija vročitve - zavrženje tožbe
UPRS Sklep I U 1381/2019-11UP0003046606.12.2019Upravni oddelekUPRAVNI SPORZakonsko določen 30-dnevni rok za vložitev tožbe, na katerega je bila tožeča stranka tudi opozorjena v pravnem pouku izpodbijane odločbe, se je iztekel v petek 2. 8. 2019. Tožeča stranka pa je tožbo vložila priporočeno po pošti šele 28. 8. 2019. To pomeni, da je tožbo vložila po poteku zakonsko določenega roka za vložitev tožbe iz prvega odstavka 28. člena ZUS-1 ter je tako...upravni spor - sodne počitnice - nujna zadeva - rok za vložitev tožbe - zavrženje tožbe - tek procesnih rokov med sodnimi počitnicami
UPRS Sodba I U 2481/2018-13UP0003046509.10.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAPlačilo nagrade za opravljeno delo in povračilo stroškov svetovalcem za begunce je vezano na zagotavljanje pomoči v zvezi s postopkom pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem. Pri tem lahko prosilec za podporo in pravno pomoč izbere le enega svetovalca iz imenika svetovalcev ter se z njim dogovori in ga pooblasti za zastopanje. V konkretnem primeru, ko med strankama ni sporno, da je tožeča stranka...mednarodna zaščita - stroški postopka - odmera stroškov zastopanja - napačna uporaba materialnega prava - (ne)obstoj pooblastilnega razmerja
UPRS Sodba I U 1880/2017-17UP0003046420.12.2019Upravni oddelekUPRAVNI SPORTožena stranka je pri odločanju upoštevala stališče Upravnega sodišča RS iz sodbe opr. št. I U 1139/2016 od katerega, glede na to, da za to niso izpolnjeni pogoji, sodišče ne odstopa tudi v predmetni zadevi. Tožena stranka je v izpodbijano odločbo v zadostni meri zadostni meri vključila dejstva in ugotovitve, ki sta jih strokovnjaka/ocenjevalca navedla na ocenjevalnih listih in ki so...pravniški državni izpit (PDI) - opravljanje pravniškega državnega izpita - negativna ocena - obrazložitev ocene - sodna presoja ocene - ponovljen postopek - upoštevanje navodil sodišča
UPRS Sodba I U 910/2019-6UP0003046319.06.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKMed strankama tega upravnega spora je nerazjasnena in sporna okoliščina, ali je tožnica sploh imela pooblastilo razmerje z odvetnikoma B.B. in C.C. in od tega dejstva je odvisna tudi zakonitost stališča o tem, ali je bila pritožba vložena pravočasno ali ne.brezplačna pravna pomoč - pooblastilo - obstoj pooblastilnega razmerja - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - kršitev pravil upravnega postopka
UPRS Sodba I U 1111/2019-6UP0003046231.07.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČDoločilo drugega odstavka 11. člena ZBPP ne določa nobenih izjem, ko bi lahko stroški brezplačne pravne pomoči zajemali tudi tiste stroške, ki so nastali še pred vložitvijo prošnje. Iz navedenega razloga ni mogoče upoštevati tožbenih navedb o tem, da so imeli pooblaščenci težave pri vzpostavljanju stika s tožnikom, saj glede na določilo drugega odstavka 11. člena ZBPP ni razloga,...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - pred vložitvijo prošnje opravljena dejanja pravne pomoči
UPRS Sodba I U 1220/2019-6UP0003046131.07.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČTožnik, ki je pritožbi zoper odločbi ZPIZ vložil prepozno, tudi v postopku pred sodiščem nima možnosti za uspeh, torej ne izpolnjuje objektivnega pogoja za dodelitev brezplačne pravne pomoči, kot tudi ne subjektivnega pogoja po 24. členu ZBPP, ker kot samska oseba razpolaga s premoženjem, ki presega 18.852,40 EUR. Zato je zaključek tožene stranke, da tožnik v navedenih zadevah nima...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - očitno nerazumna zadeva - prepozna pritožba
UPRS Sodba I U 623/2019-7UP0003046031.07.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČNa podlagi pravilne ugotovitve o pridobitvi premoženja, je tožena stranka pravilno ugotovila, da so v obravnavani zadevi izpolnjeni pogoji iz 48. člena ZBPP, da mora tožnik Republiki Sloveniji povrniti razliko med stroški, ki so bili dejansko izplačani iz naslova brezplačne pravne pomoči in zneskom, ki ga je iz naslova stroškov postopka povrnila nasprotna stranka oziroma tistim zneskom, ki...brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - pridobitev premoženja
UPRS Sodba I U 973/2019-6UP0003045931.07.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKIz podatkov upravnega spisa izhaja, da je tožena stranka z dopisom z dne 25. 3. 2019 tožnico pozvala, da svojo prošnjo za brezplačno pravno pomoč dopolni v roku 3 dni po prejemu poziva. Poziv ji je bil osebno vročen dne 10. 4. 2019 na sedežu organa za BPP. Tožnica v postavljenem roku svoje prošnje ni ustrezno dopolnila z zahtevanimi podatki. Ker tožnica prošnje ni ustrezno dopolnila, je...brezplačna pravna pomoč - nepopolna vloga - poziv na dopolnitev prošnje - zavrženje vloge
UPRS Sodba I U 1253/2019-9UP0003045828.08.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČTožniku je bila dana možnost, da bi se zagovarjal z zagovornikom in zato mu pravica do zagovornika ni bila kršena. Iz navedenih razlogov tožnik v upravnem sporu zoper odločbo disciplinske komisije z uveljavljanjem te domnevne postopkovne kršitve nima izgleda za uspeh in je zato odločitev tožene stranke pravilna, ko je ocenila, da ni podan objektivni pogoj za dodelitev brezplačne pravne...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - disciplinski postopek - disciplinska kazen obsojenca
UPRS Sodba I U 1138/2019-6UP0003045731.07.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČV konkretnem primeru ni izpolnjen noben od alternativno predpisanih pogojev iz 33. člena ZSVarPre. Tožnik je v zaporu, kjer je poskrbljeno za njegove osnovne življenjske potrebe oziroma za njegovo preživetje; izredni stroški, za katere je tožnik želel pridobiti brezplačno pravno pomoč, pa tudi po presoji sodišča niso stroški, vezani na preživljanje. To pomeni, da se tožnik ni znašel...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - očitno nerazumna zadeva - izredna denarna socialna pomoč - pogoji za dodelitev denarne pomoči
UPRS Sklep I U 1152/2019-11UP0003045206.11.2019Upravni oddelekPREBIVALIŠČE - UPRAVNI SPORTožnik nima pravnega interesa za izpodbijanje sklepa o ustavitvi postopka, ki se je vodil po uradni dolžnosti, saj ustavitev postopka pomeni le, da se pravna situacija ne bo spremenila in s tem ne bo poseženo v njegov pravni položaj.začasno prebivališče - ugotavljanje dejanskega prebivališča - ustavitev postopka - upravni spor - pravni interes
UPRS Sodba I U 1557/2019-14UP0003043904.10.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAUkrep pridržanja je možno izreči samo "zaradi individualnega ravnanja" prosilca in "v izjemnih okoliščinah." V predmetni zadevi je tožena stranka ukrep pridržanja nedvomno izrekla zaradi individualnega ravnanja tožnika tekom dogodkov dne 29. 8. 2019, dne 6. 9. 2019 in dne 19. 9. 2019. Ali izpodbijani ukrep spada v okvir oziroma če se ujema s standardi Sodišča EU v zvezi z „izjemnimi...mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - pravica do izjave - uporaba prava EU - izjemne okoliščine - javna varnost - načelo sorazmernosti
UPRS Sodba in sklep I U 1683/2019-7UP0003043830.10.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnik v upravnem sporu s pavšalnim sklicevanjem na grdo ravnanje v kampu, slabo hrano, negostoljubnost Italijanov (četudi so jim ljudje na železniško postajo v Milanu prinašali hrano), o rasističnih socialnih delavcih, ki so ga zmerjali (čeprav je govoril o svojem prijatelju, socialnem delavcu), prostovoljnem delu (ki ni bilo prisilno) ter o nemožnosti izobraževanja ni uspel izkazati...mednarodna zaščita - zavrženje prošnje - predaja odgovorni državi članici - sistemske pomanjkljivosti - pravica do obveščenosti
UPRS Sodba I U 1673/2019-7UP0003043028.10.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAToženka se v izpodbijanem sklepu ni opredelila do navedb o ubitih strankarskih kolegih in do podane lastnoročne izjave tožnika z dne 16. 9. 2019, vendar pa sodišče ugotavlja, da tožnik ni izkazal, da navedenih dejstev (tudi iz lastnoročne izjave) v prvotnem postopku brez svoje krivde takrat ne bi mogel uveljavljati. Toženka je napačno uporabila prvi odstavek 64. člena in prvi odstavek 65....mednarodna zaščita - ponovna prošnja za mednarodno zaščito - nova dejstva in novi dokazi - prekluzija - relativna kršitev določb postopka
UPRS Sodba in sklep I U 1672/2019-7UP0003029528.10.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAV obravnavani zadevi je bil 7. 10. 2019 v zvezi z zahtevo za uvedbo ponovnega postopka opravljen osebni razgovor s tožnikom ob prisotnosti predstavnika PIC in tolmača. Iz zapisnika z istega dne je na prvi strani razvidno, da je uradna oseba tožnika obvestila, pod kakšnimi pogoji bi organ lahko uvedel ponovni postopek. Tako dokumentirana pojasnila so točna glede na zakonsko ureditev. Posebej je...mednarodna zaščita - ponovna prošnja za mednarodno zaščito - ustavitev upravnega postopka - vsebinsko obravnavanje tožbe - nova dejstva in novi dokazi - pravica do informiranosti - načelo sorazmernosti
UPRS Sodba in sklep I U 1576/2019-7UP0003029314.10.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAIz obrazložitve odločitve v zvezi s podlago iz četrtega odstavka 65. člena ZMZ-1 ni razvidno, na kateri dejanski podlagi je tožena stranka prišla do dokazne ocene, da tožnik v novi zahtevi ni navedel novih dejstev, niti ni razvidno, s katerim postopkom je tožena stranka primerjala to, kar je navedel tožnik v zadnji zahtevi za ponovno uvedbo postopka: ali je njegove navedbe v novem postopku...mednarodna zaščita - ponovna prošnja za mednarodno zaščito - absolutna bistvena kršitev določb postopka - uporaba prava EU - začasna odredba
UPRS Sklep I U 958/2019-18UP0002991015.10.2019Upravni oddelekIZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - UPRAVNI SPORO odvzemu in zasegu predmetov po presoji sodišča ni potrebno izdati odločbe. ZIKS-1 namreč v 8. členu natančno določa, v katerih primerih se izdajajo odločbe po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Med njimi ni naštetega postopka odvzema predmetov na podlagi 41.č člena ZIKS-1, kar pomeni, da o zasegu predmetov ni potrebna izdaja odločbe po določbah zakona, ki ureja...izvrševanje kazenskih sankcij - tožba zaradi molka organa - procesne predpostavke - zaseg predmeta - izdaja odločbe - akt, ki se lahko izpodbija s tožbo v upravnem sporu
UPRS Sklep in sodba I U 1924/2017-14UP0002988510.09.2019Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI SPORPrvostopenjski organ je v ponovljenem postopku ugotavljal, ali je pri tožnici podan subjektivni element, to je četrti pogoj iz 17. točke te obrazložitve in zaključil, da je tožnica sodelovala pri davčni goljufiji. Iz v postopku ugotovljenih okoliščin je celo zaključil, da je storitve, glede katerih je prejela račune od družbe C. d.o.o. in glede katerih je uveljavljala odbitek vstopnega...davek na dodano vrednost (DDV) - odbitek vstopnega DDV - subjektivni element - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu
 izberi vse

izbrane: izvozi

Izvršba je cilj in plod zakona.
Executio est finis et fructur legis.