zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
sklep IV U 61/2010UC003025106.09.2011Upravni oddelekRIBIŠTVO – UPRAVNI SPORV obravnavani zadevi ne gre za odločbo, izdano v izvrševanju upravne funkcije, ali za odločbo, izdano v upravni zadevi, ker ne gre za odločanje o pravici stranke na področju upravnega prava, temveč za izrek disciplinskega ukrepa, ki ga je ribiška družina izrekla tožniku v disciplinskem postopku. Ribiška družina ni nosilka javnih pooblastil v zvezi z izvajanjem...ribolov - disciplinski ukrep - prepoved ribolova – nosilec javnih pooblastil – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu – posamični upravni akt
sodba in sklep IV U 100/2011UC003025007.06.2011Upravni oddelekDRUŽINSKO PRAVOSamo dejstvo, da v začasni odločbi, ki kot taka nosi tudi naslov, ni v izreku izrecno navedeno, da gre za začasen odvzem otroka, sicer predstavlja postopkovno kršitev, vendar pa ta ni vplivala na zakonitost same odločitve. Iz listin in zapisniško ugotovljenih dejstev centra za socialno delo izhaja, da koristi mladoletnega otroka narekujejo takojšen odvzem in namestitev v...začasna odločba – začasen odvzem otroka - namestitev v rejniško družino - korist otroka
sodba IV U 73/2011UC003024917.05.2011Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČUporaba instituta predloga za dopustitev revizije je zelo omejena, kar pomeni, da bi tožena stranka morala obrazložiti, zakaj je presodila, da je v zadevi prosilka (utemeljeno) upravičena do dodelitve BPP, torej bi morala (obrazloženo) utemeljiti ali so v zadevi izpolnjeni v določbi 367. in 367.a člena ZPP navedeni pogoji za dopustitev revizije. Tega pa tožena stranka ni storila, kar pomeni,...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj – predlog za dopustitev revizije - obrazložitev odločbe
sodba IV U 71/2011UC003024820.04.2011Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČKomisionar je zavrnil zahtevek za odpravo napake, zato je prosilka upravičena do vložitve tožbe iz naslova jamčevanja za stvarne napake. Družba C. d.o.o. kot komisionar ima namreč nasproti prosilki kot kupki vse obveznosti iz prodajne pogodbe in je prosilki, v primeru da bo to ugotovljeno v pravdnem postopku, tudi odgovorna za stvarne napake na prodani stvari.izredna brezplačna pravna pomoč - pogoji za odobritev izredne brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - stvarne napake - jamčevanje za stvarne napake
sodba IV U 37/2011UC003024715.03.2011Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČProsilec ima prihranke v višini 24.377,88 EUR, kar pomeni, da ne izpolnjuje premoženjskega pogoja za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Na drugačno odločitev ne morejo vplivati sicer res slabe socialne in premoženjske razmere tožnika, ki so mu nastale po nesrečnem dogodku, vendar pa tožena stranka drugačne odločitve glede na zakonske pogoje ni mogla sprejeti.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj – prihranki prosilca
sodba IV U 278/2010UC003024604.01.2011Upravni oddelekUPRAVNI SPORGlede na to, da gre za zadevo, o kateri je že bilo pravnomočno razsojeno, je sodišče tožbo tožnika zavrglo kot nedovoljeno.upravni spor - prehodni preizkus tožbe - res iudicata - zavrženje tožbe
sodba IV U 234/2010UC003024520.04.2011Upravni oddelekKMETIJSTVO – UPRAVNI POSTOPEKIzračun višine dodeljenih sredstev je v obrazložitvi izpodbijane odločbe prikazan v obliki tabele, iz katere izhajajo podatki o tržni vrednosti rastline; zmanjšani tržni vrednosti rastline, podatki o višini zavarovanja in podatek o višini škode OMD. Iz sporne tabele pa ni razviden način izračuna odobrene pomoči, niti ta izračun ni obrazložen, kot to zahteva določba 3. alinee drugega...pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu po naravnih nesrečah - višina pomoči - način izračuna višine pomoči - obrazložitev odločbe
sodba IV U 233/2010UC003024404.01.2011Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČZakonitost postopka določa sam ZKP, pa tudi sicer ne gre za tako zapleteno dejansko in pravno stanje, da tožnik sam ne bi razumel česa je obdolžen, pa tudi ne bi mogel podati svojega zagovora. Če bi tožena stranka odobrila BPP brez presoje okoliščin v tem spornem primeru, bi šlo za posredno odobritev zagovornika po uradni dolžnosti, kar pa ni bil namen ZBPP-B, da se izven pogojev 70. člena...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - zagovornik v kazenskem postopku - domneva nedolžnosti
sodba IV U 217/2010UC003024315.03.2011Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVOObjekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi h kateri se gradijo, izvedeni nasip pa ni v nobeni direktni povezavi s čistilno napravo. G. točka 13. člena Uredbe še določa, da ni potrebno gradbeno dovoljenje, če velikost ni večja kot 300 m2. Iz listin upravnega spisa pa je razvidno, da je ta poseg 3 x večji in ni ga mogoče šteti za dvorišče,...ukrep kmetijskega inšpektorja - uporaba kmetijskih zemljišč v drug namen - objekt za lastne potrebe - gradbeno dovoljenje
sklep IV U 196/2010UC003024203.01.2011Upravni oddelekUPRAVNI SPORTožbo je treba vložiti v 30 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek. Tožnika sta prejela odločbo dne 17. 7. 2010, tožbo pa sta vložila 14. 9. 2010, kar je po preteku 30. dni od vročitve dokončnega upravnega akta.predhodni preizkus tožbe - rok za vložitev tožbe - zavrženje tožbe
sodba IV U 163/2010UC003024117.05.2011Upravni oddelekGRADBENIŠTVOUstavno sodišče je odločilo, da je bil 74. b člen ZGO-1, ki je pravna podlaga odločitve, v zvezi s katero sta tožnika predlagala obnovo postopka, končanega z gradbenim dovoljenjem za gradnjo nezahtevnega objekta, v neskladju z Ustavo, zato je sodišče izpodbijano odločbo na tej podlagi odpravilo in zadevo vrnilo v postopek ponovnega odločanja.gradbeno dovoljenje - gradnja nezahtevnega objekta - obnova postopka - predlog za obnovo postopka - stranka v postopku - razveljavitev 74. b člena ZGO-1
sodba IV U 149/2010UC003024020.05.2011Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKTožnik bi moral zahtevek za obročno plačilo globe (odlog globe) nasloviti na organ, ki je izdal odločbo o plačilu, ne pa na davčni organ, ki po Zakonu o prekrških nima te pristojnosti odločanja.odlog plačila globe - zahteva za odlog plačila - davčna izvršba - stvarna pristojnost organa
sodba IV U 96/2010UC003023915.03.2011Upravni oddelekKONCESIJENe glede na to, da v javnem natečaju za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše pogoj (da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva) ni naveden, pa iz same zakonske določbe, ki jo morajo koncesionarji upoštevati, izhaja...koncesija - podaljšanje koncesije - institucionalno varstvo - pogoji za podelitev koncesije – zakonski pogoji
sodba in sklep IV U 80/2010UC003023817.05.2011Upravni oddelekUPRAVNI SPORTožeča stranka ne more uspeti z ugovori, v katerih meni, da bi bila tožena stranka dolžna preveriti utemeljenost odvzema javnih pooblastil. Takšno preverjanje namreč presega pristojnosti tožene stranke, saj so zveza ali občine pri odločitvi o tem, kdo bo na določenem (njihovem) območju izvajal naloge v javnem interesu, suverene. Prav tako ne more uspeti z ugovorom, da Svet regije ni...evidenca subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni - izbris subjekta iz evidence - predlagatelj izbrisa - pravni interes
sklep IV U 71/2010UC003023720.05.2011Upravni oddelekUPRAVNI SPOR - DENACIONALIZACIJAGlede na to, da je bila o isti zadevi v upravnem sporu že izdana pravnomočna odločba, je sodišče tožbo kot nedovoljeno zavrglo.upravni spor - predhodni preizkus tožbe – res iudicata - zavrženje tožbe
sodba IV U 68/2010UC003023631.05.2011Javne financeDAVKIIz same vsebine pogodb, ne glede na to, da je tudi v uvodu kot pogodbena stranka naveden zgolj tožnik kot fizična oseba, določno izhaja, so bile pogodbe sklenjene s tožnikom zgolj kot s fizično osebo in ne kot s samostojnim podjetnikom. Ne samo, da so v pogodbenih določilih navedeni fiksni zneski nagrad, temveč so v teh določbah tudi bonitete, ki pripadajo delavcem po delovnopravnih predpisih...dohodnina - odmera dohodnine - dohodninska osnova - dohodki na podlagi pogodbe o delu - samostojni podjetnik posameznik
sklep IV U 339/2009UC003023510.01.2011Upravni oddelekUPRAVNI SPORKer je bila o isti zadevi v upravnem sporu že izdana pravnomočna odločba, je sodišče tožbo zavrglo kot nedopustno.predhodni preizkus tožbe - res iudicata - zavrženje tožbe
sodba IV U 338/2009UC003023405.04.2011Upravni oddelekKONCESIJE - UPRAVNI POSTOPEKTožnik bi lahko v teh postopkih, glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravlja, ob izpolnjenih zakonskih pogojih konkuriral tudi sam in na ta način varoval (v primeru izpolnjevanja pogojev) svoje na zakon oprte koristi.koncesija - izvajanje dimnikarske službe - stranski udeleženec - pravni interes
sodba IV U 249/2009UC003023331.05.2011Javne financeDAVKIIz vsebinskih pogodbenih določb o opravljanju funkcije člana nadzornega sveta nedvoumno izhaja, da je bila ta sklenjena s tožnikom kot fizično osebo in ne s tožnikom kot samostojnim podjetnikom. Enako sodišče presoja tudi Pogodbo o opravljanju funkcije zunanjega člana uprave sklenjeno med tožnikom in C. d.d., torej sklenjeno z tožnikom kot fizično osebo, kar pomeni, da se tudi dohodki iz...dohodnina - odmera dohodnine - davčna osnova - prihodek iz naslova članstva v nadzornem svetu - samostojni podjetnik
sodba IV U 139/2009, enako tudi IV U 142/2009, IV U 145/2009, IV U 144/2009 in IV U 148/2009UC003023201.03.2011Upravni oddelekZEMLJIŠKI KATASTER - UPRAVNI POSTOPEKVloga z dne 28. 5. 1999 se ne more šteti, kljub kasnejšim dopolnitvam, kot predlog za obnovo postopka. Vloga je bila geodetskemu upravnemu organu (GU Mozirje) poslana zgolj v vednost, kar je izrecno navedeno v njenem končnem besedilu, in ker je prvostopni geodetski upravni organ, ki je odločbo izdal, pristojen za odločanje o obnovi postopka (drugi odstavek 255. člena ZUP/86), se ta vloga...predlog za obnovo postopka - obnova postopka - zemljiški kataster - subjektivni rok - določitev vrste rabe - v vednost poslana vloga
 izberi vse

izbrane: izvozi

Vse pravo obstaja zavoljo ljudi. Hermogenijan.
Hominum causa omne ius constitutum.