zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sodba III U 222/2018-12UP0003052503.10.2019Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - IZVRŠILNO PRAVO - KMETIJSTVO - UPRAVNI POSTOPEKTožena stranka v obrazložitvi izpodbijanega sklepa ni v zadostni meri pojasnila razlogov, ki utemeljujejo zahtevo, da tožnica odstrani latnik. Za tako zahtevo v postopku upravne izvršbe ima sicer formalno podlago v inšpekcijski odločbi, ki je tožnici nalagala, da pripravi površino za nadaljnjo kmetijsko rabo, vendar pa bi jo morala ustrezno pojasniti in utemeljiti. Pojem "kmetijska raba" je...ukrep kmetijskega inšpektorja - upravna izvršba - kmetijska zemljišča - sorazmernost - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba III U 221/2019-6UP0003052417.09.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČSodišče zavrača tožbeni ugovor, da toženka nedopustno prejudicira izid zadeve, na katero se nanaša prošnja za BPP. Toženka je namreč pri presoji dodelitve BPP po zakonu dolžna presoditi tudi, ali je zadeva očitno nerazumna oziroma ali ima prosilec v njej verjetne izglede za uspeh. S tem pa toženka ne sodi v zadevi in sodišču ne narekuje odločitve v zadevi, v zvezi s katero se uveljavlja...brezplačna pravna pomoč - izredna brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - očitno nerazumna zadeva
UPRS Sklep III U 228/2019-12UP0003052301.10.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - TUJCI - UPRAVNI SPOR - ČLOVEKOVE PRAVICETožniku sta bili izdani odločba o vrnitvi (na podlagi določb 64. člena ZTuj-2) in odločba o nastanitvi v center (na podlagi določb 76. in 78. člena ZTuj-2). Zoper obe bi lahko sprožil redni upravni spor po 2. členu ZUS-1, zato v obravnavanem primeru za vsebinsko odločanje sodišča o tožbi, s katero tožnik uveljavlja sodno varstvo na podlagi prvega odstavka 4. člena ZUS-1 v zvezi z...omejitev gibanja in nastanitev tujca v domu za tujce - subsidiarni upravni spor - poseg v ustavno pravico - osebna svoboda - drugo sodno varstvo - zavrženje tožbe
UPRS Sodba III U 196/2019-6UP0003052105.09.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČPo presoji sodišča je toženka pravilno ocenila, da tožnik nima verjetnega izgleda za uspeh z revizijo, obnovo postopka in predlogom za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi s sodbo Upravnega sodišča RS, zato je njegovo prošnjo za dodelitev BPP utemeljeno zavrnila.brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh
UPRS Sodba III U 208/2019-6UP0003052017.09.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKV obravnavanem primeru prošnja za dodelitev BPP ni bila podana na predpisanem obrazcu in tudi po dopolnitvi ni imela vseh v drugem odstavku 32. člena ZBPP določenih sestavin. Tožeča stranka je bila pozvana, da svojo vlogo dopolni tako, da jasno navede, v kateri zadevi uveljavlja dodelitev BPP in zaradi vložitve katerih pravnih sredstev jo zaproša. Ker je tožeča stranka le na splošno...brezplačna pravna pomoč - nepopolna prošnja - zavrženje vloge
UPRS Sodba III U 217/2019-6UP0003051917.09.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKTožnikova vloga za dodelitev BPP ni bila podana na predpisanem obrazcu in ni imela vseh v drugem odstavku 32. člena ZBPP določenih sestavin, tožnik pa je po pozivu sodišča tudi ni ustrezno dopolnil, zato ni bilo podlage, da bi toženka prošnjo morala vsebinsko obravnavati, pri čemer sodišče dodaja, da bi toženka v tem primeru prošnjo lahko zavrgla že na podlagi pete alineje 8. člena ZBPP.brezplačna pravna pomoč - nepopolna prošnja - zavrženje vloge
UPRS Sodba III U 96/2018-11UP0003051819.09.2019Upravni oddelekGRADBENIŠTVODisciplinski postopek zoper člana IZS ni kazenski postopek, zato postopkovnih pravil disciplinskega postopka ne gre enačiti s pravili kazenskega postopka. Disciplinski postopek določa Disciplinski pravilnik, smiselno pa se uporabljajo tudi določbe ZUP, kolikor s pravilnikom ni določeno drugače. Sodišče ugotavlja, da je toženka v obravnavanem primeru spoštovala pravila tako določenega...inženirska zbornica slovenije - disciplinski postopek
UPRS Sodba III U 102/2018-11UP0003051719.09.2019Upravni oddelekZEMLJIŠKI KATASTERSodišče soglaša z zaključki toženke, da je tožnik s tem, ko je v postopku IDPOS X. potrdil geodetski elaborat, ne da bi pri določitvi meje upošteval predhodni geodetski elaborat z oznako IDPOS Y., ravnal v nasprotju z določbo prvega odstavka 3. člena Pravilnika o urejanju mej. Geodet namreč prehodnih meritev ne sme spregledati, pač pa jih mora v skladu s Pravilnikom oceniti, interpretirati...zemljiški kataster - urejanje meje - inženirska zbornica slovenije - disciplinski ukrepi - kršitev kodeksa
UPRS Sodba III U 109/2018-8UP0003051627.08.2019Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - VODEV zadevi ni sporno, da je bila tožeča stranka po vložitvi vloge dne 13. 8. 2013 za izdajo vodnega soglasja v roku, ki je krajši od 30 dni, pozvana na dopolnitev svoje vloge, ki pa jo vse do izdaje izpodbijane odločbe ni dopolnila tako, kot je bilo naloženo, zato tudi po mnenju sodišča v zadevi ni nastopila fikcija iz petega odstavka 153. člena ZVO-1, kot zmotno meni tožeča stranka.vodno soglasje - nepopolna vloga - zavrženje vloge
UPRS Sodba IV U 115/2019-16UP0003051504.06.2019Upravni oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVO - TUJCIZahtevana stroga presoja zakonitosti v delu, kjer tožnik zatrjuje verjetnost kršitve zaradi osebnih okoliščin, je bila izvedena, saj je toženka proučila vse predložene dokaze, s katerimi je tožnik dokazoval grožnje, izsiljevanje in druga kazniva dejanja na račun tožnika in njegovih družinskih članov ter njegovega premoženja, s strani dveh sodelavcev ruske policije. Toženka je na podlagi...postopek za izročitev obdolžencev in obsojencev - pogoji za izročitev - odločitev ministra za pravosodje - kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani države prosilke
UPRS Sodba IV U 156/2019-6UP0003051417.07.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČVknjiženi služnosti stanovanja v korist tožničine matere in sestre, ne predstavljata ovire, da bi tožnica ne mogla razpolagati s to nepremičnino. Za služnosti namreč velja, da ne vplivajo na pravico imetnika lastninske pravice, da z njo prosto razpolaga. Prav tako na tožničino pravico razpolaganja s to nepremičnino ne vpliva vknjižena zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice in...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - lastništvo nepremičnine - razpolaganje s premoženjem - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
UPRS Sodba IV U 74/2019-6UP0003051316.05.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČKer tožnica ni utemeljila opravičenih razlogov za vrnitev v prejšnje stanje, ki morajo biti izkazani ob vložitvi predloga, v prošnji navedeni razlog (napačno štetje roka za vložitev tožbe) pa ne predstavlja opravičenega razloga iz 24. člena ZUS-1, je po presoji sodišča toženka pravilno štela, da prosilka ni izkazala verjetnega izgleda za uspeh, zato ne izpolnjuje objektivnega pogoja...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh - predlog za vrnitev v prejšnje stanje
UPRS Sodba IV U 210/2017-10UP0003047621.08.2019Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEKPri odpisu dolga tožnika po 77. členu ZJF ne gre za upravno zadevo. Prav tako pri odločanju o prošnji dolžnika za odpis dolga ne gre za javnopravno zadevo. Ker vlogi za odlog plačila dolga niso bile priložene ustrezne listine, ki bi omogočale vsebinsko odločanje o tožničini prošnji, je tožena stranka na podlagi 67. člena ZUP zahtevala, da tožnica te pomanjkljivosti odpravi. Tožnica...odpis dolga - upravna zadeva - nepopolna vloga - odlog plačila
UPRS Sodba IV U 205/2017-9UP0003047503.09.2019Upravni oddelekCESTE IN CESTNI PROMET - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVOMed strankama je nesporno dejstvo, da so sporni objekti postavljeni ob državni cesti, prav tako ni sporno, da tožeča stranka ni pridobila soglasja za njihovo postavitev od Direkcije za infrastrukturo.objekt za oglaševanje - inšpekcijski ukrep odstranitve objekta - soglasje za postavitev objekta za oglaševanje - državna cesta - soglasje pristojnega organa
UPRS Sodba IV U 125/2018-8UP0003047403.09.2019Upravni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEKPredmet upravnega spora je odločitev upravnega organa, da se postopek prenehanja izvrševanja ukrepa odvzema obeh mld. otrok in njune oddaje v rejništvo, začet na tožničino pobudo, ustavi. Organ je v postopku pred izdajo sklepa v celoti upošteval zakonske zahteve, pri čemer je svojo odločitev oprl na mnenje strokovne komisije prvostopenjskega upravnega organa, izvedensko mnenje izvedenke...odvzem otroka - rejništvo - korist mladoletnega otroka - ustavitev postopka - odvzem otroka in namestitev v rejniško družino - predčasno prenehanje izvajanja ukrepov
UPRS Sklep I U 1104/2019-11UP0003047319.07.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPOROrgan za BPP je v odgovoru v obliki dopisa obrazložil, da tožnica ni dolžna povrniti stroškov, ki so bili izplačani iz naslova brezplačne pravne pomoči. V zvezi s stroški, ki so bili v upravnem postopku (začetem po uradni dolžnosti) priglašeni, je ugotovil, da do priglašenih stroškov za zastopanje pooblaščenca tožnica ni upravičena, saj je bila kot stranka zgolj pozvana, naj se...upravni akt - rok za vložitev tožbe - prepozna tožba - zavrženje tožbe
UPRS Sodba I U 1498/2019-9UP0003047204.10.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČOdločba o odobritvi brezplačne pravne pomoči ne more nadomestiti pooblastila stranke oziroma pooblastitelja, saj je upoštevaje določila 94. in 97. člena ZPP izključno le stranka tista, ki lahko (ali pa tudi ne) podeli pooblastilo za zastopanje odvetniku. Glede na to, da je bila z odločbo Bpp tožniku dodeljena brezplačna pravna pomoč za vložitev pritožbe in da je tožnik dal odvetniku...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - očitno nerazumna zadeva - obnova postopka - pravilnost vročitve - zastopanje po pooblaščencu - splošno pooblastilo odvetniku
UPRS Sodba IV U 151/2017-15UP0003047116.05.2019Upravni oddelekGRADBENIŠTVOSporne gradnje ni mogoče šteti za enostaven objekt. Soglasje Direkcije namreč ni bilo podano za gradnjo takšne ograje, kot je predmet inšpekcijskega ukrepa, zato ni izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka 6. člena Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Ker objekta že iz tega razloga ni mogoče šteti za enostavnega, zaradi česa bi moral tožnik za gradnjo pridobiti gradbeno...inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - ustavitev gradnje - vzpostavitev prejšnjega stanja - nezahteven objekt - nelegalna gradnja
UPRS Sodba IV U 191/2017-17UP0003047021.08.2019Upravni oddelekDAVKI - OKOLJSKO PRAVO - VODETožeča stranka je kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode subjekt, ki okoljsko dajatev za zavezance izračunava, zaračunava in vplačuje. Do razhajanja med dejanskimi podatki in podatki je prišlo, saj so jih tožeči stranki podatke sporočali zavezanci za plačilo okoljske dajatve. Dejanski podatki predstavljajo podlago za višino...okoljska dajatev - okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - obveznost plačila okoljske dajatve
UPRS Sodba IV U 119/2018-23UP0003046921.08.2019Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - ŠOLSTVOZahteva, s katero je bil začet postopek, ni zajemala zahteve za odločitev o obveznosti prepisa oziroma vključitve otroka v drug vrtec kot tisti, v katerega je bila deklica vpisana ob vložitvi zahteve. S tem, ko je upravni organ odločil o taki zahtevi, ki je tožeče stranke niso vložile, je kršil določilo 125. člena ZUP. Tožena stranka je o zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja odločila...otrok s posebnimi potrebami - vezanost organa na zahtevek stranke - načelo kontradiktornosti - pravica do izjave - posebni ugotovitveni postopek - usmerjanje v programe vzgoje in izobraževanja
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nepoznavanje prava škoduje.
Ignorantia iuris nocet.