zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 1321naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cpg 178/2013VSK000556111.10.2013Gospodarski oddelekSODNI REGISTERZFPPIPP v 427. členu določa dva ključna (med seboj neodvisna) izbrisna razloga: če je pravna oseba prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti (1. tč. prvega odstavka) ali če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register (2. tč. prvega odstavka). Sodišče prve stopnje je začelo postopek izbrisa v obravnavanem primeru zaradi domneve obstoja izbrisnega...izbris iz sodnega registra brez likvidacije - izbrisni razlogi - pravna oseba ne posluje na poslovnem naslovu - ugovor upnika
VSK sklep Cpg 63/2013VSK000542923.05.2013Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV1. Pri presojanju, ali je dolžnik v ugovoru zanikal obstoj obligacijskega razmerja z upnikom, ali ne, ni odločilno, kako je sam označil vsebino svojega ugovora (kot je npr. to storil v konkretnem primeru dolžnik, ko je zapisal, da izrecno izpostavlja, da ne zanika obstoja obligacijskega razmerja z upnikom), ampak je odločilno, kakšna je vsebina tega ugovora. 2. Če...predhodna odredba - domneva nevarnosti - zanikanje obligacijskega razmerja - razširitev predhodne odredbe z drugimi sredstvi zavarovanja
UPRS Sodba I U 213/2020-20UP0004293407.01.2021Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - UPRAVNI POSTOPEKTožnik pravilno opozarja, da je drugostopenjski organ pri tem, ko je en del odločbe ohranil v veljavi, neutemeljeno spremenil pravno podlago tiste odločitve, ki je ostala v veljavi, tj. za odklop toplarja. Stranka mora imeti v primeru, če drugostopenjski organ sam dopolnjuje postopek, zagotovljene pravice, ki ji gredo po ZUP v postopku na prvi stopnji. Preden torej drugostopenjski organ izda...inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - nelegalna gradnja - odklop elektrike - izvršitev inšpekcijskega ukrepa - odločanje drugostopenjskega organa - načelo zaslišanja strank - pravica do izjave
UPRS Sodba III U 75/2019-16UP0004276820.10.2020Upravni oddelekDRŽAVLJANSTVOUgotovljene okoliščine po presoji sodišča kažejo, da je tožnika do leta 2016 na Slovenijo vezal le ekonomski interes, predvsem zaradi pridobivanja dohodkov za preživljanje družine, ki je do takrat živela v Bosni in Hercegovini. Dokler se družina ni priselila, tožnik v Sloveniji ni vzpostavil takih vezi, da bi bilo mogoče šteti, da je bilo tu središče njegovih življenjskih interesov....državljanstvo - sprejem v državljanstvo - pogoji za sprejem v državljanstvo - središče življenjskih interesov
UPRS Sodba IV U 164/2017-10UP0004266114.10.2019Upravni oddelekDAVKIS pritožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova. Tožena stranka ne sme presojati in ne posegati v vsebino izvršilnega naslova, prav tako ne preverjati postopka izdaje izvršilnega naslova, niti preverjati podatka o njegovi izvršljivosti, saj le preveri, ali izvršilni naslov izpolnjuje pogoje iz 143. člena ZDavP-2 in nato na tej podlagi uvede postopek davčne izvršbe.davčna izvršba - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - ugovorni razlogi zoper sklep o izvršbi - izpodbijanje izvršilnega naslova
UPRS Sodba IV U 183/2017-12UP0004265816.10.2019Upravni oddelekDRŽAVLJANSTVODoločila prvega odstavka 2. člena Uredbe o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva z naturalizacijo, ob upoštevanju določila osmega odstavka 10. člena ZDRS, ne predpisujejo zgolj omejenega števila taksativno določenih primerov izjem za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz 3. točke prvega odstavka 10. člena ZDRS, kljub morebitni daljši odsotnosti...pogoji za sprejem v državljanstvo - dejansko življenje v Sloveniji - delo v tujini - razlaga podzakonskega predpisa - detaširani delavec
UPRS Sodba IV U 177/2019-6UP0004265316.10.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČV skladu z upravnosodno prakso lahko gre oškodovancu po ZBPP v kazenskem postopku BPP, na podlagi prvega in drugega odstavka 1. člena ZBPP v zvezi s V. poglavjem ZKP, če za to izpolnjuje pogoje. Brezplačna pravna pomoč gre odškodovancu v kazenskih zadevah zgolj takrat, ko je kazenski postopek zoper obdolženca že začet.brezplačna pravna pomoč v kazenskem postopku - objektivni pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - priča v kazenskem postopku - oškodovanec kot priča
UPRS Sodba IV U 98/2017-11UP0004262401.10.2019Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - ZEMLJIŠKI KATASTERUpravni organ je na podlagi drugega odstavka 73. člena ZUP pravilno zahteval predložitev dokazil, ki se nanašajo na uveljavljani razlog (bolezen) opravičila za izostanek z ustne obravnave in brez dokazila opravičila ni priznal.postopek evidentiranja meje - postopek ureditve meje - ustna obravnava - opravičilo izostanka - neopravičen izostanek - domneva o strinjanju s predlaganim potekom meje
UPRS Sklep IV U 169/2019-9UP0004262316.10.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPORMerilo za obstoj pravnega interesa je odgovor na vprašanje, ali bi lahko tožnik z uspehom v upravnem sporu izboljšal svoj pravni položaj.brezplačna pravna pomoč - pravni interes - zavrženje tožbe
UPRS Sodba IV U 201/2017-18UP0004261814.10.2019Upravni oddelekKMETIJSKA ZEMLJIŠČAGlede na namen zakonsko določene omejitve pri razpolaganju s kmetijskimi zemljišči, ki je v zagotavljanju primarno pridelovalne funkcije, je tožena stranka tudi po presoji sodišča pravilno ugotovila, da z odobritvijo predmetnega pravnega posla med prodajalcem in tožnikom ta namen zakona ne bi bil dosežen, kar je tudi obrazložila z ustreznimi argumenti, iz katerih izhaja, da tožnik zlorablja...promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - predkupni upravičenec - namen zakona - zloraba pravic
UPRS Sklep I U 934/2019-6UP0004240323.08.2019Upravni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče je 1. 7. 2019 prejelo vlogo tožeče stranke, v kateri sodišče obvešča, da ni zmožna najeti svojega pooblaščenca za sprejem pisanj v Republiki Sloveniji. Tožeča stranka ni odpravila pomanjkljivosti tožbe, kot ji je to naložilo sodišče.upravni spor - tožnik v tujini - nepopolna tožba - pooblaščenec za sprejem pisanj - zavrženje tožbe
UPRS Sodba I U 343/2018-9UP0004240026.11.2019Upravni oddelekINŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINASkladno s prvim odstavkom 28. člena ZVKD-1 je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za vsak poseg v kulturni spomenik. Kot poseg v dediščino so v 27. točki 3. člena ZVKD-1 opredeljena vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo, zlasti pa...inšpekcijski postopek - ukrep inšpektorja za kulturo in medije - poseg v kulturni spomenik - kulturnovarstveno soglasje - nujnost posega
UPRS Sodba I U 1273/2018-12UP0004229829.11.2019Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI POSTOPEKOdlog izvršbe bi sicer lahko predlagala tudi stranka, vendar pa, ker gre za postopek po uradni dolžnosti, ima taka vloga stranke lahko zgolj naravo pobude, to pa pomeni, da glede na določilo četrtega odstavka 157. člena ZDavP-2 davčni zavezanec nima statusa stranke v postopku, ko gre za odločanje o zadržanju začete izvršbe. Četrti odstavek 157. člena ZDavP-2 davčnemu organu omogoča,...davčna izvršba - zadržanje davčne izvršbe - odločanje po uradni dolžnosti - odločanje po prostem preudarku - zavrženje zahteve stranke
UPRS Sodba I U 340/2018-9UP0004229703.12.2019Upravni oddelekDAVKIPri preverjanju dodatno predložene dokumentacije davčni organ ugotavlja, da tožeča stranka za nekatere zaposlene ni predložila potnih nalogov, da so bile pri zaposlenih dnevnice za tujino obračunane kljub temu, da so bili v določenih dnevih v Sloveniji, oziroma so obračunali preveč dnevnic ter da so bili pri obračunu poti na delo obračunani kilometri v previsokem zneskudohodki iz zaposlitve - akontacija dohodnine - dnevnica - potni nalog - opravljanje dela v tujini - dokumentacija - predložitev dokumentacije
UPRS Sodba I U 1223/2019-9UP0004229626.11.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČV obravnavanem primeru je bil tožnik obsojen na šest mesecev zapora. S tem je izpolnjen kriterij, ki se nanaša na resnost kršitve oziroma težo zagrožene kazni, oziroma vsaj ni očitno, da bi v konkretnem primeru ne šlo za dovolj resno kršitev. Prav tako pa po presoji sodišča tudi ni očitno, da bi ne bil izpolnjen kriterij, ki se nanaša na kompleksnost zadeve. Pri presoji po kriteriju...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - kazenski postopek - prejudiciranje odločitve, na katero se prošnja nanaša - objektivni pogoj
UPRS Sodba I U 715/2018-9UP0004229411.12.2019Upravni oddelekDAVKITožnik je vračilo davka iz naslova popravka obračunanega izstopnega DDV uveljavljal v obračunu DDV za obdobje januar – marec 2014, ki ga je davčnemu organu predložil 28. 4. 2014. Tožnik uveljavlja plačilo zamudnih obresti za čas pred iztekom roka za vračilo preveč plačanega DDV iz drugega odstavka 73. člena ZDDV-1 in celo za čas pred vložitvijo obračuna, v katerem je izkazal in...davek na dodano vrednost (DDV) - zahtevek za vračilo ddv - vračilo preveč plačanega davka na dodano vrednost (ddv) - zamudne obresti
UPRS Sodba I U 2355/2018-10UP0004229220.08.2019Upravni oddelekDAVKIPrvostopenjski davčni organ ni vzpostavil formalnega dokaznega pravila, temveč je na podlagi materialnega formalnega pravila iz prvega odstavka 79. člena PZDDV‑1 opravil presojo predloženih dokumentov, in sicer, da predloženi CMR kot vrsta prevoznih dokumentov niso dovolj verodostojni, da bi bila oprostitev utemeljeno osnovana na njih, prav tako pa ostale predložene listine ne dokazujejo,...davek na dodano vrednost (DDV) - davek od dohodkov pravnih oseb - dobava blaga - dobava blaga v drugo državo članico - prevoz blaga - dokazno breme - izstopni DDV - prevozna listina - mednarodni tovorni list (CMR) - oprostitev plačila DDV - računi - sestavine računa - skrbnost dobrega gospodarstvenika
UPRS Sodba I U 1426/2019-10UP0004229011.12.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČDne 6. 4. 2019 je bila spremenjena vrednost odvetniške točke in znaša 0,60 EUR. Upoštevaje drugi odstavek 12. člena OT je stranka dolžna plačati odvetniku storitev po tarifi, veljavni v času, ko je odvetnik delo opravil, pomnoženi z vrednostjo točke v času plačila, povečano za DDV, če je odvetnik zavezanec za plačilo v Republiki Sloveniji. Iz citirane materialnopravne določbe dovolj...brezplačna pravna pomoč - odmera stroškov in nagrade odvetniku - višina nagrade - samostojna storitev odvetnika - odvetniška tarifa - vrednost točke - sprememba
UPRS Sklep I U 1860/2019-4UP0004228914.01.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPORGlede na to, da je toženka z izpodbijanim sklepom zavrgla zahtevek odvetnika za plačilo stroškov izvajanja BPP za tožnika, kot upravičenca do BPP, v pravice prvega tožnika ni bilo poseženo. Če bi bila odvetniku, kot izvajalcu BPP, v obravnavanem primeru priznana nagrada in stroški, bi, glede na to, da ZBPP predvideva primere, ko je upravičenec do BPP dolžan povrniti sredstva, plačana iz...brezplačna pravna pomoč - stroški odvetnika - pravni interes - zavrženje tožbe - sodna taksa - neplačilo sodne takse - ustavitev postopka
UPRS Sklep I U 1773/2019-3UP0004228711.12.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPORKot izhaja iz izpodbijane odločbe, je toženka v celoti ugodila prošnji tožnika za dodelitev BPP. Z izpodbijano odločbo je bila tožniku dodeljena BPP za pravno svetovanje in zastopanje pred Vrhovnim sodiščem RS v zvezi s predlogom za dopustitev revizije, zaradi odvzema poslovne sposobnosti. Tožniku je bila torej dodeljena BPP v zahtevanem obsegu, zato s tožbo v tem upravnem sporu ne more v...brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči - pravni interes - zavrženje tožbe
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 1321naslednja › zadnja »

Priznanje ni dokaz.
Confessio non est probatio.