zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

UP00026798

Odločba:UPRS Sodba II U 370/2019-14
 ECLI:
Oddelek:Upravni oddelek
Datum seje senata:04.09.2019
Senat:Vlasta Švagelj Gabrovec (preds.), Mojca Medved Ladinek (poroč.), Violeta Tručl
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - verjeten izgled za uspeh - očitno nerazumna zadeva - izterjava
Zveza:ZBPP člen 7, 24, 24/1, 24/3
JEDRO:
Tožena stranka je pravilno ugotovila, da je prošnja prosilke nerazumna, saj v zvezi z zadevo, o kateri je bilo odločeno na prvi stopnji teče pritožbeni postopek pred višjim sodiščem v okviru katerega pa je prosilki že bila dodeljena brezplačna pravna pomoč.

IZREK:
Tožba se zavrne.

OBRAZLOŽITEV:

1. Z izpodbijano odločbo je tožena stranka na podlagi 24. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP) zavrnila prošnjo tožeče stranke za dodelitev brezplačne pravne pomoči v zvezi z izterjavo Odvetniške pisarne A. z njenega transakcijskega računa v zvezi s postopkom opr. št. IV P 29/2019 Okrožnega sodišča v Mariboru. Tožena stranka v obrazložitvi ugotavlja, da se pri presoji dodelitve brezplačne pravne pomoči kot pogoji v skladu s prvim odstavkom 24. člena ZBPP upoštevajo okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči, pri tem pa se predvsem upošteva, da zadeva ni očitno nerazumna oziroma, da ima prosilec v zadevi verjetne izglede za uspeh, tako da je razumno začeti postopek oziroma se ga udeleževati ali vlagati v postopku pravna sredstva oziroma nanje odgovoriti, da je zadeva pomembna za prosilčev osebni in socialno ekonomski položaj oziroma je pričakovani izid zadeve za prosilca oziroma njegovo družino življenjskega pomena.

2. Nadalje je tožena stranka v izpodbijani odločbi pojasnila, da se v skladu z določilom 7. člena ZBPP brezplačna pravna pomoč lahko odobri le za pravno svetovanje, pravno zastopanje in za druge pravne storitve določene z zakonom za vse oblike sodnega varstva pred vsemi sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči v Republiki Sloveniji, pred Ustavnim sodiščem RS in pred vsemi organi in institucijami ali osebami v Republiki Sloveniji, ki so pristojne za izvensodno poravnavo v sporu kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka. V obrazložitvi odločbe je na podlagi teh zakonskih določil pojasnila, da je prošnja prosilke nerazumna in v nasprotju z določilom 7. člena ZBPP, saj je bila prosilki v zadevi opr. št. IV P 29/2019, ki teče pred Okrožnim sodiščem v Mariboru dodeljena brezplačna pravna pomoč dne 22. 2. 2019 v obliki sestave vseh potrebnih vlog in pravnega svetovanja in zastopanja odvetnika pred sodiščem, kakor tudi po prejeti sodbi v navedeni zadevi, ponovno dodeljena 17. 5. 2019 pravna pomoč v obsegu sestave in vložitve pritožbe zoper sodbo opr. št. IV P 29/2019 na Višje sodišče v Mariboru. O predmetni pritožbi pa še ni bilo odločeno. Organ za brezplačno pravno pomoč je pojasnil, da je bila izvajalki brezplačne pravne pomoči, ki je bila prosilki odobrena, plačana nagrada, kar pomeni, da izterjava na račun prosilke s strani odvetniške pisarne kot sama navaja izhaja iz nekega drugega pooblastilnega razmerja med strankama, kar pa ni sodni postopek v skladu s 7. členom ZBPP in je zaradi očitne nerazumnosti podane vloge, ki je v nasprotju z dejanskim stanjem stvari, vlogo prosilke zavrnila.

3. Tožeča stranka vlaga tožbo, ker se z odločitvijo organa za brezplačno pravno pomoč ne strinja in dodatno pojasnjuje, da vlaga tožbo zaradi dodelitve brezplačne pravne pomoči za "zaustavitev izterjave Odvetniške pisarne A." z njenega računa. Nadalje v tožbi navaja, da je zoper sodbo opr. št. IV P 29/2019 podana pritožba ter da naj tukajšnje sodišče odloči o zahtevi zaustavitve izterjave s sklepom.

4. Tožena stranka je na tožbo odgovorila dne 2. 8. 2019 in pojasnila, da v zadevi opr. št. IV P 29/2019 tožnico že zastopa odvetnica A.A., toženo stranko pa odvetnica B.B., zaradi česar nobena izmed odvetnic ni iz Odvetniške pisarne A. in tako očitno ne gre za izterjavo v zvezi z zgoraj navedenim pravdnim postopkom, kot tudi ne za sodni postopek, za katerega bi bilo po določilih ZBPP upravičeno dodeliti brezplačno pravno pomoč.

5. Tožnica je v dopolnitvi tožbe z dne 6. 8. dodatno pojasnila, da želi da Upravno sodišče Republike Slovenije ustavi izterjavo odvetniške pisarne in odloči s sklepom o ustavitvi izterjave na njen bančni račun odprt pri B..

6. Tožba ni utemeljena.

7. Tudi po presoji sodišča je izpodbijana odločitev tožene stranke pravilna in zakonita, sodišče pa soglaša tudi z razlogi, s katerimi je tožena stranka utemeljila svojo odločitev (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1). 24. člen ZBPP določa, da se pri presoji dodelitve brezplačne pravne pomoči kot pogoji upoštevajo okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči, pri čemer se prošnji ugodi, v kolikor zadeva ni nerazumna.

8. V skladu z določilom tretjega odstavka 24. člena ZBPP se šteje, da je zadeva očitno nerazumna, če je pričakovanje ali zahtevek prosilca v očitnem nesorazmerju z dejanskim stanjem stvari, če je očitno, da stranka zlorablja možnost brezplačne pravne pomoči za zadevo, za katero ne bi uporabila pravnih storitev tudi, če bi njen finančni položaj to omogočal ali če je pričakovanje ali zahteva prosilca očitno v nasprotju z izidom o zadevah s podobnim dejanskim stanjem in pravno podlago ali če je pričakovanje ali zahteva osebe v očitnem nasprotju z načeli pravičnosti in morale.

9. V skladu z določilom 7. člena ZBPP se brezplačna pravna pomoč lahko odobri za pravno svetovanje, pravno zastopanje in za druge pravne storitve določene z zakonom, za vse oblike sodnega varstva pred vsemi sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči v Republiki Sloveniji.

10. Iz tožbe tožnice izhaja, da bi želela dodelitev brezplačne pravne pomoči zaradi znižanja preživnine v zadevi IV P 29/2019, ki je pred sodiščem prve stopnje trenutno zaključen (10. 7. 2019). Tožena stranka je pravilno ugotovila, da je prošnja prosilke nerazumna, saj v zvezi z zadevo IV P 29/2019, o kateri je bilo odločeno na prvi stopnji teče pritožbeni postopek pred višjim sodiščem v okviru katerega pa je prosilki že bila dodeljena brezplačna pravna pomoč in sicer 17. 5. 2019 v obliki sestave in vložitev pritožbe zoper sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru. Tako za isto zadevo, ki je še odprta in v kateri je že določena odobrena brezplačna pravna pomoč ter v kateri prosilko že zastopa odvetnica, ni mogoče ponovno določiti in odobriti še ene brezplačne pravne pomoči. Ker pa je iz vloge tožnice, ki jo je podala 6. 8. 2019 pri tukajšnjem sodišču razvidno, da želi, da sodišče odloči s sklepom zaradi ustavitve izterjave na njen transakcijski račun, ki teče zaradi Odvetniške pisarne A., pa sodišče odgovarja, da odločanje pred upravnim sodiščem v zvezi z domnevno izvršbo, ki bi naj tekla na transakcijskem računu s strani Odvetniške pisarne A., ni predmet postopka brezplačne pravne pomoči v predmetni zadevi, prav tako pa upravno sodišče o morebitni ustavitvi izvršbe na transakcijskem računu tožnice, ni pristojno za odločanje. V kolikor bi tožnica želela dodelitev brezplačne pravne pomoči v postopku izvršbe, bi morala pred organom za brezplačno pravno pomoč navesti natančno opravilno številko zadeve, ki se obravnava in bi organ za brezplačno pravno pomoč presojal utemeljenost tako podane vloge.

11. Sodišče je o zadevi odločilo na seji senata, saj so se v spisovnem gradivu nahajali vsi dokumenti, ki so potrebni za predmetno odločitev in zato zaslišanje stranke ni bilo potrebno in je tako sodišče navedbo strank upoštevalo v pisni obliki (2. alinea drugega odstavka 59. člena ZUS-1).

12. Glede na navedeno je po presoji sodišča izpodbijana odločitev tožene stranke pravilna in zakonita, zaradi česar je sodišče tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1, kot neutemeljeno zavrnilo.Popravljalec zakonov je praksa.
Legum correctur usus.