zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

UP00026801

Odločba:UPRS Sodba II U 412/2019-7
 ECLI:
Oddelek:Upravni oddelek
Datum seje senata:28.08.2019
Senat:Violeta Tručl (preds.), Vlasta Švagelj Gabrovec (poroč.), Nevenka Đebi
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjeten izgled za uspeh - litispendenca
Zveza:ZPP člen 189, 189/3. ZBPP člen 24, 37, 37/2
JEDRO:
Organ za brezplačno pravno pomoč je zaradi nastopa litispendence pravilno ocenil, da tožeča stranka s pritožbo zoper citirani sklep nima verjetnega izgleda za uspeh.

IZREK:
Tožba se zavrne.

OBRAZLOŽITEV:

1. Z izpodbijano odločbo je Organ za brezplačno pravno pomoč Upravnega sodišča RS zavrnil prošnjo tožeče stranke za dodelitev brezplačne pravne pomoči v obliki in obsegu pravnega svetovanja in zastopanja za sestavo in vložitev dopolnitve tožbe in pripravljalne vloge ter za zastopanje pred sodiščem prve stopnje, v postopku, ki se pred Upravnim sodiščem RS vodi pod opr. št. II U 358/2019. V obrazložitvi navaja, da ni izpolnjen objektivni pogoj za dodelitev brezplačne pravne pomoči, kot ga določa 24. člen Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP). Tožeča stranka je namreč zaprosila za dodelitev brezplačne pravne pomoči za vložitev dopolnitve tožbe zoper izpodbijano odločbo, s katero je Organ za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča zavrnil prošnjo tožeče stranke za dodelitev brezplačne pravne pomoči za vložitev pritožbe zoper sklep o zavrženju tožbe v zadevi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. II P 475/2017. Iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja, da je Organ za BPP, ki je izdal izpodbijano odločbo v postopku presojanja izpolnjevanja objektivnega pogoja za dodelitev brezplačne pravne pomoči ugotovil, da tožeča stranka tako v pravdi pod opr. št. II P 475/2017 kot tudi v pravdi opr. št. II P 465/2015 uveljavlja nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki jo je utrpela v obdobju protipravnega izbrisa iz registra stalnega prebivalstva RS od 25. 2. 1992 do 29. 9. 2002. V sklepu o zavrženju tožbe v zadevi pod opr. št. II P 475/2017 z dne 12. 6. 2019 je Okrajno sodišče v Mariboru pojasnilo, zakaj je šteti, da sta tožnikova zahtevka istovrstna in zakaj že začeta pravda vsebuje tudi zahtevek pozneje začete pravde, ter je zato ob uporabi tretjega odstavka 189. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) tožbo tožeče stranke zavrglo.

2. Organ za BPP Okrožnega sodišča v Mariboru je prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči zavrnil, ker je ocenil, da tožeča stranka s pritožbo zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru II P 475/2017 z dne 12. 6. 2019 nima verjetnega izgleda za uspeh, saj je bistvo zadeve v tem, da je med prosilcem kot tožnikom in nasprotno stranko že v teku pravda, ki se je začela prej in teče o istem predmetu z identičnim zahtevkom za nepremoženjsko in premoženjsko škodo. Zato je nastopila litispendenca, katere posledica je zavrženje kasneje vložene tožbe in po presoji Organa za BPP Okrožnega sodišča v Mariboru tudi morebitna pritožba zoper takšne sklep tega dejstva ne more spremeniti, zato je bila prošnja tožeče stranke za dodelitev brezplačne pravne pomoči zavrnjena kot neutemeljena.

3. Ob upoštevanju zgoraj navedenih zakonskih določb in obstoječe sodne prakse v podobnih primerih, ter v izpodbijani odločbi podani obrazložitvi glede sprejete odločitve, pristojni organ ugotavlja, da je bilo v obravnavani zadevi materialno pravno pravilno uporabljeno ter da v postopku izdaje izpodbijanega akta ni bilo kršitev pravil postopka, ki bi narekovale njegovo odpravo, prosilec oziroma tožeča stranka pa v prošnji za brezplačno pravno pomoč tudi ni navedla kršitev, ki bi kazale na nepravilno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja. Glede na navedeno ocenjuje, da je bila odločitev kot izhaja iz izpodbijane odločbe Organa za brezplačno pravno pomoč pravilna ter da tožeča stranka nima verjetnega izgleda za uspeh v zgoraj navedenem upravnem sporu, kar pomeni, da ne izpolnjuje objektivnega pogoja za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Zato je pristojni organ prošnjo tožeče stranke zavrnil po določbi prvega odstavka 24. člena v zvezi z določbo drugega odstavka 37. člena ZBPP kot neutemeljeno.

4. Tožeča stranka v laični tožbi smiselno nasprotuje izpodbijani odločitvi in predlaga, da se le-ta odpravi.

5. Tožena stranka na tožbo ni odgovorila, je pa predložila upravne spise.

6. Tožba ni utemeljena.

7. V obravnavani zadevi je bila prošnja tožeče stranke za dodelitev brezplačne pravne pomoči zavrnjena na podlagi presoje, da ni izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 24. člena ZBPP. Po tej določbi se pri presoji upravičenosti do brezplačne pravne pomoči upoštevajo okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in sicer, da zadeva ni očitno nerazumna oziroma da ima prosilec v zadevi verjeten izglede za uspeh, tako, da je razumno začeti postopek oziroma se ga udeleževati, ali vlagati v postopku pravna sredstva oziroma nanje odgovarjati.

8. Izpodbijana odločitev je tudi po presoji sodišča pravilna in zakonita iz razlogov, s katerimi je tožena stranka utemeljila svojo odločitev in se sodišče nanje izrecno sklicuje (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1) ter še dodaja:

9. Na podlagi razlogov izpodbijane odločbe sodišče povzema, da je tožeča stranka zoper odločitev Organa za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. Bpp 909/2019 z dne 20. 6. 2019 vložila tožbo, ki se pred Upravnim sodiščem RS vodi pod opr. št. II U 358/2019. S citirano odločbo, ki se izpodbija v prej navedenem upravnem sporu je organ za brezplačno pravno pomoč zavrnil prošnjo tožeče stranke za odobritev brezplačne pravne pomoči za vložitev pritožbe zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru II P 475/2017 z dne 12. 6. 2019, s katerim je zavrglo tožbo tožeče stranke iz razloga, ker je ugotovilo, da je tožeča stranka že vložila tožbo iz istega pravnega naslova (zaradi plačila odškodnine v zvezi z določbo 10. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva), ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Mariboru pod opr. št. II P 465/2015. V obeh pravdah tožeča stranka uveljavlja nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki jo je utrpela v obdobju protipravnega izbrisa iz registra stalnega prebivalstva RS od 25. 2. 1992 do 29. 9. 2002. Zato je ob uporabi tretjega odstavka 189. člena ZPP tožbo zavrglo. Organ za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Mariboru je tako zaradi nastopa litispendence ocenil, da tožeča stranka s pritožbo zoper citirani sklep nima verjetnega izgleda za uspeh, saj je med tožečo stranko kot tožnikom oziroma prosilcem in nasprotno stranko že v teku pravda, ki se je začela prej in teče o istem predmetu z identičnim zahtevkom za nepremoženjsko in premoženjsko škodo. Ker dejstva, da je predhodno že vložil tožbo zaradi plačila odškodnine, tožeča stranka v prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči niti pavšalno ni zanikala, je po presoji tožene stranke Organ za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Mariboru prošnjo tožeče stranke za odobritev brezplačne pravne pomoči kot neutemeljeno zavrnil iz razloga, ker ni izpolnjen objektivni pogoj za dodelitev brezplačne pravne pomoči. V skladu z zakonom mora namreč sodišče po uradni dolžnosti ves čas postopka paziti, da ne pride do litispendence oziroma visečnosti pravde, če pa sodišče ugotovi, da med strankama že obstoji pravda o istem zahtevku, mora kasnejšo tožbo s sklepom zavreči (tretji odstavek 189. člena ZPP).

10. Namen zagotovitve brezplačne pravne pomoči po ZBPP je omogočiti posameznikom, ki nimajo sredstev, da lahko varujejo in uveljavljajo svoje pravice v sodnih postopkih. To pa predpostavlja, da gre za zadeve, pri katerih je na podlagi ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščinah z določeno stopnjo verjetnosti mogoče pričakovati pozitiven izid za prosilca. Tožeča stranka je ob vložitvi tožbe v upravnem sporu opr. št. II U 358/2019 prosila za brezplačno pravno pomoč v obliki pravnega svetovanja in zastopanja za sestavo in vložitev dopolnitve tožbe ter pravnega zastopanja in z odločbo izpodbijano v tem upravnem sporu je bila njena prošnja zaradi neizpolnjevanja objektivnega pogoja (nastopa litispendence) zavrnjena. Iz tožbenih navedb ne izhajajo razlogi, zaradi katerih naj bi izpodbijana odločba ne bi bila pravilna. Kot je bilo že navedeno, tožeča stranka tudi v postopku pred organom za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Mariboru ni izpodbijala ugotovitve, da med strankama že obstoji pravda o istem zahtevku (opr. št. II P 465/2015). Litispendenca je namreč procesna predpostavka, na katero mora sodišče paziti po uradni dolžnosti, in je okoliščina, od katere je odvisna dopustnost tožbe. Zato ji glede na navedeno po presoji sodišča izgledov za uspeh v upravnem sporu II U 358/2019 ni uspelo izkazati s stopnjo verjetnosti in sodišče z izpodbijano odločitvijo, s katero je bila bila njena prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči v zgoraj navedem obsegu zavrnjena, zaradi neizpolnjevanja objektivnega pogoja, soglaša.

11. Sodišče je po povedanem tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo.Stroga pravičnost je boljša od popustljivosti.
Dura iustitia gratir est veniae.