zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 1238naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sodba I U 1753/2019-7UP0003211107.01.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEKOrgan za BPP je pravilno presodil, da je (bila) vloga tožnika formalno popolna, zato je mogel o njej vsebinsko odločiti, saj je vloga (in kar med strankami ni sporno) vsebovala vse podatke (in po dopolnitvi tudi ustrezne listine) in torej ni bila formalno popolna. Ker pa tožnik ne v vlogi, s katero je vložil prošnjo za BPP (kot tudi ne v sami prošnji za BPP), ni navedel nobenih razlogov,...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh - nepopolna vloga - dejansko stanje
UPRS Sodba II U 389/2017-10UP0002969711.12.2019Upravni oddelekJAVNI USLUŽBENCI - ŠOLSTVO - UPRAVNI POSTOPEKPri točkovanju je tožena stranka iz razlogov, ki jih obširno navaja v izpodbijani odločbi, utemeljeno podvomila v verodostojnost potrdil o izvedbi referatov, ki so bili kot dokazilo predloženi predlogu za napredovanje. Zato je utemeljeno tožečo stranko pozvala, da s predložitvijo programa posveta odpravi dvom v verodostojnost predloženih potrdil in dokaže dejansko izvedbo referatov. Na...pogoji za napredovanje - javni uslužbenec - napredovanje javnega uslužbenca v višji naziv - napredovanje učiteljev - vzgoja in izobraževanje
UPRS Sklep I U 1861/2019-8UP0002945329.11.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJASkladno z določbo drugega odstavka 70. člena (ZMZ-1) je treba tožbo zoper sklep vložiti v 8 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil postopek končan. Rok za tožbo je prekluziven in ga ni mogoče podaljšati. To pomeni, da tožbe po poteku roka ni več mogoče vložiti in da zamuda roka narekuje zavrženje tožbe. Iz povratnice, ki se nahaja v predloženem upravnem spisu, je razvidno,...tožba v upravnem sporu - rok za vložitev tožbe - procesne predpostavke - prepozna tožba - zavrženje tožbe
UPRS Sodba I U 1142/2017-19UP0002941427.11.2019Upravni oddelekTUJCI - UPRAVNI POSTOPEKIzdaja potrdil iz uradne evidence je urejena v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Predmet tega postopka je zahteva tožeče stranke za spremembo potrdila o stalnem prebivališču. Zahteva torej spremembo potrdila, izdanega na podlagi določbe 179. člena ZUP. To lahko zahteva stranka glede na zakonsko določbo četrtega odstavka 180.a člena ZUP, če na podlagi dokazov s katerimi razpolaga,...javna listina - domneva o resničnosti vsebine javne listine - obrazložitev odločbe - zahteva stranke - vezanost na zahtevo stranke - sprememba potrdila iz uradne evidence
UPRS Sklep I U 1637/2019-6UP0002942021.11.2019Upravni oddelekUPRAVNI SPORKer je tožeča stranka tožbo umaknila, je sodišče na podlagi drugega odstavka 34. člena ZUS-1 postopek ustavilo.tožba v upravnem sporu - umik tožbe - ustavitev postopka
UPRS Sodba I U 1979/2018-8UP0002941720.11.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI POSTOPEKGlede na določbo drugega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcev za begunce je kriterij, na podlagi katerega je svetovalec upravičen do zvišanja vrednosti storitve ta, da je storitev opravljena na zahtevo ministrstva. Je pa tožena stranka nepravilno postopala, ko tožnici...mednarodna zaščita - stroški zastopanja stranke - odmera stroškov zastopanja - svetovalec za begunce - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje in nepravilna uporaba materialnega prava
UPRS Sodba I U 1549/2018-14UP0002941513.11.2019Upravni oddelekINFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJATožena stranka je v izpodbijani odločbi pravilno pojasnila, da organ tožniku, glede na to, da je z dopisom tožnikovi zahtevi po dostopu informacije javnega značaja v celoti ugodil, ni bil dolžan izdati odločbe in glede na to, da je organ tožniku posredoval zahtevano informacijo, tudi ni bil v molku.dostop do informacij javnega značaja - pritožba zaradi molka organa - ugoditev zahtevku - posredovanje informacije z dopisom - doložnost izdaje pisne odločbe
UPRS Sodba I U 807/2017-14UP0002871011.11.2019Upravni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICENe gre za neizplačano staro devizno vlogo, če so bila devizna sredstva z nje porabljena tako, da so bila prenesena na drug račun. Razlog za prenos deviznih sredstev na enotni privatizacijski račun je namreč nastal izven sfere bank, omogočen je bil z zakonom, torej z oblastnim dejanjem FBiH, ki se mu banke niso mogle upreti.Po izvedenem prenosu namreč dolžniško-upniško razmerje med bivšim...neizplačane devizne vloge - verifikacija stare devizne vloge - sodba ESČP v zadevi Ališić in drugi - pravice in obveznosti po ZNISESČP - prenos sredstev na privatizacijski račun - razpolaganje s starimi deviznimi vlogami
UPRS Sodba I U 1560/2018-15UP0002942416.10.2019Upravni oddelekOROŽJEUpravni organ je že na podlagi javne listine (prekrškovne odločbe) z dokazno veljavo, kot jo določata prvi in drugi odstavek 169. člena (ZUP), imel zadostno podlago za ugotovitev, da je tožnik hranil orožje nepravilno in je na podlagi te ugotovitve lahko sklepal, da tožnik ni več zanesljiv in zato tudi ne upravičen do (nadaljnje) posesti orožja. Poleg navedene javne listine, ki že sama...pogoji za odvzem - pogoj zanesljivosti - odvzem orožja in orožne listine
UPRS Sodba II U 326/2017-8UP0002844716.10.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČIzpodbijana odločitev temelji na zaključku organa za brezplačno pravno pomoč, da je bila zadeva Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 989/2015, za katero je bila prosilki dodeljena brezplačna pravna pomoč, zaključena z združitvijo z zadevo II P 223/2015, do katere je prišlo na naroku dne 11. 4. 2016, in bi morala tožeča stranka predložiti pristojni službi za brezplačno pravno pomoč...brezplačna pravna pomoč - vrnitev stroškov - združitev dveh postopkov v enotno obravnavanje - rok za vračilo napotnice - nasprotna tožba
UPRS Sklep I U 958/2019-18UP0002991015.10.2019Upravni oddelekIZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - UPRAVNI SPORO odvzemu in zasegu predmetov po presoji sodišča ni potrebno izdati odločbe. ZIKS-1 namreč v 8. členu natančno določa, v katerih primerih se izdajajo odločbe po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Med njimi ni naštetega postopka odvzema predmetov na podlagi 41.č člena ZIKS-1, kar pomeni, da o zasegu predmetov ni potrebna izdaja odločbe po določbah zakona, ki ureja...izvrševanje kazenskih sankcij - tožba zaradi molka organa - procesne predpostavke - zaseg predmeta - izdaja odločbe - akt, ki se lahko izpodbija s tožbo v upravnem sporu
UPRS Sklep I U 1383/2019-6UP0002876214.10.2019Upravni oddelekUPRAVNI SPORV skladu z ustaljeno (civilno) sodno prakso je pravdna sposobnost vezana na poslovno sposobnost. Do izgube pravdne sposobnosti pride šele s pravnomočnim odvzemom poslovne sposobnosti, saj je sklep o odvzemu poslovne sposobnosti konstitutivne narave in učinkuje le za naprej (ex nunc). Odvzem poslovne sposobnosti torej začne učinkovati, ko postane sklep o odvzemu poslovne sposobnosti pravnomočen....procesna nesposobnost - pravdna nesposobnost - skrbnik za poseben primer - odobritev skrbnika - zavrženje tožbe
UPRS Sodba I U 1314/2019-7UP0002883309.10.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnikove navedbe se nanašajo na problem s strani nedržavnih subjektov preganjanja (neznane kriminalne združbe). Po 24. členu ZMZ-1 se štejejo ti kot subjekti preganjanja ali resne škode, če je mogoče dokazati, da država ali politične stranke in organizacije, ki nadzorujejo državo ali bistveni del njenega ozemlja, vključno z mednarodnimi organizacijami, niso sposobne ali nočejo nuditi...mednarodna zaščita - pogoji za priznanje mednarodne zaščite - preganjanje - nedržavni subjekt preganjanja
UPRS Sodba I U 1788/2016-20UP0002942309.10.2019Upravni oddelekINFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJAZa ugotavljanje namere prosilca, da zlorabi pravico po ZDIJZ, bi toženka morala prosilca soočiti z očitki glede njegove namere in mu dati možnost, da se do tega opredeli in da pojasni. Namesto tega oziroma brez tega pa se je tožena stranka opredelila, da zlorabe pravice očitno ni bilo oziroma da iz same zahteve ne izhaja. Indicev, da bi morda lahko šlo za zlorabo pravice oziroma za šikanozen...dostop do informacij javnega značaja - zloraba pravice do dostopa do informacij javnega značaja - šikanozno ravnanje - absolutna bistvena kršitev določb postopka - stranski udeleženec
UPRS Sodba II U 442/2019-9UP0002824509.10.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČKer dodeljena BPP po drugem odstavku 11. člena ZBPP obsega le tista dejanja pravne pomoči, ki do dneva vložitve prošnje še niso bila opravljena, to pomeni, da je tožnik prošnjo za BPP vložil prepozno. S tem, da je tožnik vložil pritožbo v upravni zadevi isti dan kot samo prošnjo za dodelitev BPP, se ni ravnal po navedeni zakonski določbi, po kateri bi moral za BPP zaprositi že pred...brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjeten izgled za uspeh - prepozna vloga
UPRS Sodba II U 299/2017-10UP0002844909.10.2019Upravni oddelekŠOLSTVOSodišče se strinja z izpodbijano odločbo, da ni mogoče ugotoviti, da je tožnica na posvetih izvedla pet referatov, razen tega pa navedenih dogodkov ni mogoče šteti kot mednarodno konferenco v smislu tretjega odstavka 20. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Za vrednotenje po 2. točki č) razdelka 20 člena Pravilnika mora biti nedvoumno in jasno ugotovljeno,...napredovanje v naziv - svetnik - mednarodni kongres ali konferenca - upoštevanje dodatnega strokovnega dela - zaposleni v vzgoji in izobraževanju
UPRS Sodba I U 1165/2019-10UP0002883002.10.2019Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnik je pri podaji prošnje sam izpostavil, da v Bosni in Hercegovini ni imel težav, in da je razlog, da so z družino odšli iz izvorne države, zdravljenje njegove hčerke in posledično boljši življenjski pogoji za celotno družino, na osebnem razgovoru pa je dodal, da je bil napaden leta 2009 in da ga je zaradi tega strah pred vrnitvijo, saj ga v izvorni državi celo čaka usmrtitev, saj...mednarodna zaščita - ekonomski razlog za vložitev prošnje - pogoji za priznanje mednarodne zaščite - zdravstveni razlog - diskriminacija Romov - državljanstvo
UPRS Sodba I U 1176/2019-14UP0002883202.10.2019Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČSodišče mora pri odločitvi o stroških postopka upoštevati obseg brezplačne pravne pomoči in stroške le-te odmeriti tako, da jih dobi povrnjene Republika Slovenija in ne nasprotna stranka. Določilo 46. člena ZBPP se ne nanaša na organ za brezplačno pravno pomoč in iz navedenega razloga to določilo ne more biti pravna podlaga za izdajo takega sklepa, kot ga je izdala tožena stranka. V...brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - zmotna uporaba materialnega prava
UPRS Sodba I U 1843/2017-11UP0002873202.10.2019Upravni oddelekTUJCITožničin odhod iz RS pred njenim izbrisom iz registra stalnega prebivalstva ni mogel bil posledica tega izbrisa, ali izbrisa njene hčere, saj je zanj izvedela šele, ko je z družino že živela v Republiki Makedoniji; zato tudi ni izpolnjen pogoj dejanskega življenja v RS.dovoljenje za stalno prebivanje - državljani držav naslednic nekdanje SFRJ - pogoj dejanskega življenja v RS - upravičena odsotnost
UPRS Sklep I U 1061/2017-18UP0002942202.10.2019Upravni oddelekUPRAVNI SPORTožnik je izrecno izjavil, da v celoti umika predmetno tožbo. Sodišče je glede na navedeno na podlagi drugega odstavka 34. člena ZUS-1 ustavilo postopek.tožba v upravnem sporu - umik tožbe - ustavitev postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 1238naslednja › zadnja »

Kdo bo varoval varuhe?
Quis custodiet custodes?