zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Javne finance
Upravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 1259naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
UPRS Sodba I U 1868/2018-31UP0003424421.05.2020Upravni oddelekUPRAVNI POSTOPEK - VARSTVO KONKURENCEToženkino izvajanje si je deloma v nasprotju, saj so na eni strani ti TV programi t.i. must have programi, na drugi strani pa so obvezni del TV paketa in niso kriterij izbire za naročnika – končnega potrošnika. Odločbe tako v tem delu že iz tega razloga ni mogoče preizkusiti. Iz odločbe tudi ni jasno, zakaj naj bi se za slovensko ozemlje upoštevni proizvodni trg določil na podlagi...varstvo konkurence - koncentracija podjetij - postopek presoje koncentracije - priglasitev koncentracije - obrazložitev odločbe - kršitev pravil upravnega postopka - načelo zaslišanja stranke v postopku
UPRS Sodba I U 2336/2018-27UP0003518909.03.2020Upravni oddelekDAVKIDejansko stanje davčni zavezanec lahko dokazuje z različnimi dokaznimi sredstvi, tudi z zaslišanjem stranke ali pa priče, vendar morajo biti dokazi tako listinski, kot tudi izpovedbe strank ali prič skladni in prepričljivi, da sodišče prepričajo. Po drugi strani pa je splošno uveljavljena ter zakonsko utemeljena obveznost vodenja ustreznega knjigovodstva ob spoštovanju SRS in je povezana...davek od dohodkov pravnih oseb - davek od dohodka iz dejavnosti - davčno (ne)priznani odhodki - verodostojna knjigovodska listina - dokazovanje
UPRS Sodba I U 8/2020-14UP0003226704.03.2020Upravni oddelekTUJCIOdločba o dovolitvi zadrževanja je konstitutivnega značaja, saj podeljuje tujcu, ki je že v postopku odstranitve, pravico do zadrževanja v RS. Tovrsten akt se izda, če je izpolnjen eden izmed zakonsko predpisanih pogojev iz 2. odstavka 73. člena ZTuj-2. Pristojna organa prve in druge stopnje sta v konkretnem primeru pravilno uporabila določila ZTuj-2, na katerih sta utemeljila sprejeto...tujec - dovolitev zadrževanja - pogoji za dovolitev
UPRS Sodba I U 463/2018-14UP0003227004.03.2020Upravni oddelekZDRAVSTVENA DEJAVNOSTTožnik v tožbi ni navedel nobenega konkretnega razloga oziroma argumenta, zakaj bi bila izpodbijana odločba nezakonita, sodišče pa procesne ali materialno-pravne nezakonitosti tudi ni našlo ne glede na skopo vsebino v tožbi.pacientove pravice - kršitev pacientovih pravic - seznanitev s podatki - posredovanje zdravstvene dokumentacije - smrt pacienta
UPRS Sodba I U 299/2020-13UP0003226304.03.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJAOkoliščine, ki so bile razlog za izrek ukrepa omejitve gibanja, izhajajo iz uradnih zaznamkov in poročil ter elektronskih sporočil. Čeprav je tožnik nekatere kršitve sicer zanikal, pa sodišče, na podlagi opravljenega zaslišanja tožnika, na katerem je tožnik priznal, da je v azilnem domu imel težave s hišnim redom in na katerem je sodišče ugotovilo, da je tožnik neprepričljiv glede...mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - kršitev javnega reda in miru - nastanitev v centru za tujce
UPRS Sodba I U 2567/2018-14UP0003227504.03.2020Upravni oddelekTUJCI - UPRAVNI POSTOPEKJezikovna razlaga zakona jasno napeljuje na sklep, da je treba pojmovno zvezo „najmanj 24 mesecev“ razlagati ob upoštevanju tudi teleološke razlage (razlage po namenu) in sistematične razlage zakona ter ustavi-skladne razlage zakona. V tem smislu ima tožnik prav, da je pomembno, da je imel tožnik dovoljenje za zadrževanje v trajanju 36 mesecev in da so pomembne okoliščine, zakaj je prišlo...dovoljenje za začasno prebivanje tujca - osebne okoliščine - obrazložitev odločbe - razlaga zakonske norme
UPRS Sodba I U 300/2020-7UP0003229104.03.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJADejanje preganjanja po drugi alineji drugega odstavka 26. člena ZMZ-1 se lahko izvaja tudi preko diskriminacije zaradi pripadnosti določeni narodnosti v obliki pravnih in upravnih ukrepov oziroma zbira različnih ukrepov, vključno s kršitvami človekovih pravic, ki so dovolj resne narave ali ponavljajoče, da predstavljajo hudo kršitev človekovih pravic. Preganjanje predstavlja nedoločen...mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja - navajanje nepomembnih ali zanemarljivih dejstev - varna izvorna država - preganjanje
UPRS Sklep I U 64/2020-10UP0003229504.03.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOROkoliščina, da je tožnik brez pojasnitve zapustil Azilni dom in se vanj ni vrnil, je v obravnavani zadevi nesporno izkazana. Tožnik ne izkazujejo več pravnega interesa za tožbo v tem upravnem sporu. Sodišče je zaradi pomanjkanja pravnega interesa tožbo tožnika zavrglo, ker upravni akt, ki se izpodbija, očitno ne posega več v pravico ali neposredno na zakon oprto korist tožnika.mednarodna zaščita - samovoljna zapustitev azilnega doma - zavrženje tožbe - pravni interes
UPRS Sodba I U 20/2019-9UP0003228204.03.2020Upravni oddelekCESTE IN CESTNI PROMETTožniku je bila veljavnost vozniškega dovoljenja, omejena na podlagi izdanega zdravniškega spričevala, da mora tožnik najkasneje čez šest mesecev opraviti kontrolni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. To dejstvo je zadosten razlog za omejitev veljavnosti vozniškega dovoljenja.vozniško dovoljenje - zdravniško spričevalo - omejitev
UPRS Sklep I U 257/2020-6UP0003234002.03.2020Upravni oddelekUPRAVNI SPORProcesna predpostavka za vložitev tožbe zaradi molka prvostopnega organa ni podana, ker tožnik pred vložitvijo tožbe zaradi molka organa od tožene stranke ni zahteval odločitve o vlogi v sedmih dneh od prejetja zahteve (drugi in tretji odstavek 28. člena ZUS-1). Tako ni mogoče govoriti o molku organa po določbi 28. člena ZUS-1, zato je tožba tožnika zaradi molka organa preuranjena in...tožba v upravnem sporu - tožba, vložena zaradi molka organa - procesne predpostavke za vložitev tožbe zaradi molka organa - preuranjena tožba
UPRS Sodba I U 252/2020-7UP0003225826.02.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožnik je izvorno državo zapustil zaradi razlogov ekonomske narave, saj je tako ob vložitvi prošnje kot na osebnem razgovoru s tem v zvezi navajal le zdravstvene razloge in revščino, češ da je bilo njegovo ekonomsko stanje podpovprečno in da zaradi bolezni ni mogel delati. Tožnik je sicer navedel, da denarja za zdravljenje ni imel, vendar je istočasno pojasnil, da je zdravljenje v državnih...mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja - navajanje nepomembnih ali zanemarljivih dejstev - varna izvorna država - prosilec iz Alžirije
UPRS Sodba I U 1534/2019-18UP0003226026.02.2020Upravni oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVO - TUJCI - UPRAVNI SPORTožnik je (šele) k tožbi priložil dva časopisna članka, ki se ne nanašata na tožnika in na podlagi navedenih člankov ni mogoče sklepati, da bi tožniku ob izročitvi v BIH grozilo mučenje ali nečloveško ravnanje ali bi bila ogrožena njegova pravica do življenja.izročitev tujca tuji državi - pogoji za izročitev - tožbena novota
UPRS Sodba I U 430/2019-7UP0003359925.02.2020Upravni oddelekDAVKI - IZVRŠILNO PRAVOV upravnem sporu tožnik izvršilnih naslovov ne more izpodbijati, ker sta postala izvršljiva dne 3. 7. 2010 (sodba Okrajnega sodišča v Brežicah) oz. dne 9. 9. 2013 (sklep Carinskega urada). Prvostopenjski organ tako v postopku davčne izvršbe ni pristojen preverjati vročitve izvršilnega naslova tožniku in posledično izvršljivost le-tega, temveč ima zgolj pristojnost, da na podlagi...davčna izvršba - rubež denarnih sredstev - izpodbijanje izvršilnega naslova - odločba o prekršku - neplačana globa za prekršek - zastaranje - zastaralni rok
UPRS Sodba I U 664/2018-10UP0003383825.02.2020Upravni oddelekJAVNI RAZPISI - UPRAVNI POSTOPEKPo določbah ZUP mora biti odločba obrazložena (prvi odstavek 214. člena ZUP). Če ni, je to dopusten razlog za vložitev tožbe v upravnem sporu v smislu petega odstavka 94. člena ZUJIK, po katerem je vložitev tožbe v upravnem sporu dovoljena zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. Pomanjkljive...javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 1847/2019-13UP0003364425.02.2020Upravni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČV pravdni zadevi je bil postavljen tožbeni zahtevek na ugotovitev, da spada celotna nepremičnina s parc. št. 1379/1 k.o. ... v skupno premoženje pravdnih strank ter da znaša delež vsake pravdne stranke na navedeni nepremičnini do 1/2. Navedeno narekuje upoštevanje vrednosti spornega predmeta v višini, kot jo je navedel tožnik v tožbi in kot jo je sprejelo sodišče v pravdni zadevi. V...brezplačna pravna pomoč - odmera stroškov in nagrade odvetniku - določitev vrednosti spornega predmeta
UPRS Sodba I U 241/2020-7UP0003233421.02.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJANe iz prošnje za mednarodno zaščito niti iz osebnega razgovora s tožnikom ne izhaja, da bi bil tožnik preganjan iz katerega koli izmed razlogov iz 26. in 27. člena ZMZ-1. Tožnik v preteklosti ni bil žrtev preganjanja, niti ni najti utemeljenega razloga, da bi bil ob vrnitvi v izvorno državo soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi preganjanje ali resno škodo, kot jo določa 28. člen ZMZ-1.mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja - navajanje nepomembnih ali zanemarljivih dejstev - varna izvorna država
UPRS Sodba I U 1752/2018-13UP0003362719.02.2020Upravni oddelekDAVKI - IZVRŠILNO PRAVOPonovna presoja drugostopenjskega organa, ki je hkrati tudi nadzorstveni organ (organ, ki odloča o zahtevi predlagatelja za odpravo oz. razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici), ni dopustna. Odločanje slednjega o zakonitosti konkretne prvostopenjske odločbe, je izključena, če je o pritožbi ali drugem pravnem sredstvu zoper isto odločbo že odločal in to odločbo presodil kot zakonito....davčna izvršba - odprava odločbe po nadzorstveni pravici - odločitev o pritožbi - zavrženje zahteve za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici
UPRS Sodba I U 1863/2019-13UP0003233619.02.2020Upravni oddelekPRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJATožena stranka je pravilno ugotovila bistvene neskladnosti v tožnikovih izjavah in mu zato ni mogla verjeti. Pravilno je sklepala, da tožnik v izvorni državi ne bi bil deležen dejanj preganjanja zaradi krvnega maščevanja.mednarodna zaščita - pogoji za priznanje mednarodne zaščite - ekonomski razlog za vložitev prošnje
UPRS Sodba I U 36/2020-11UP0003233819.02.2020Upravni oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVO - TUJCI - UPRAVNI SPORTožena stranka je opravila poizvedbo o morebitnih ovirah pred izročitvijo tožnika pri MNZ in v zvezi s tem prejela odgovor, da izvršitev odločbe o izročitvi tožnika ni mogoča do pravnomočno zaključenega in izvršljivega postopka v zvezi z mednarodno zaščito. Do te, ključne okoliščine, se tožena stranka v izpodbijani odločbi ni opredelila.izročitev tujca tuji državi - pogoji za izročitev - razlog za zavrnitev izročitve - pravica do azila - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba I U 330/2019-9UP0003376318.02.2020Upravni oddelekDAVKIV zadevi je sporen tožnikov popravek izstopnega DDV po izstavljenem dobropisu, pri čemer tožniku pravica do popravka ni bila priznana zaradi obstoja nevarnosti izgube davčnih prihodkov. Tožnik je bil z dejstvi, ki jih je ugotovil prvostopenjski davčni organ in na katerih temelji očitek slabovernosti, seznanjen z zapisnikom o davčnem inšpekcijskem nadzoru in nato še z izpodbijano odločbo,...davek na dodano vrednost (DDV) - popravek obračunanega DDV - pravica do popravka izstopnega ddv - dobropis - nepriznanje popravka izstopnega ddv - dokazno breme tožnika
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 1259naslednja › zadnja »

Breme dokazovanja leži na tožniku.
Actori incumbit onus probandi.