zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

Zadovoljstvo javnosti - raziskava 2013

Raziskava 2013

  

ZADOVOLJSTVO JAVNOSTI Z DELOVANJEM SLOVENSKIH SODIŠČ

 

Vrhovno sodišče republike Slovenije se zaveda pomena zaupanja javnosti v delovanje sodišč. Zagotavljanje kakovostne storitve za stranke sodnih postopkov je poleg neodvisnosti in nepristranskosti, odgovornosti, integritete in poštenosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času ena temeljnih vrednot sodstva. Sodstvo je odločeno krepiti odnose z laično in strokovno javnostjo, zaposlene pa vzpodbujati v njihovem strokovnem in poklicnem razvoju, jim nuditi najboljše možne pogoje za delo ter krepiti občutek skupne pripadnosti in ponosa na delo v sodstvu.

Dozorelo je spoznanje, da je treba vodstvom sodišč in ostalim pristojnim institucijam ter državljanom nuditi čim bolj natančne in jasne informacije o delovanju sodišč. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je z namenom udejanjanja tega cilja pripravilo raziskavo o zadovoljstvu različnih javnosti z delovanjem sodstva. V raziskavo, ki so jo izvedli strokovnjaki Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, so tako bile vključene naslednje skupine deležnikov v sodstvu: splošna javnost, strokovna javnost (odvetniki, pravobranilci in tožilci), uporabniki sodišč in zaposleni.

Rezultati izvedene raziskave so v določenih pogledih vzpodbudni, vendar ni prostora za pretirano zadovoljstvo. Zaupanje javnosti v sodstvo je namreč nizko, prenizko. Pomembno pa je poudariti, da tudi tisti uporabniki, ki v postopkih pred sodiščem niso bili uspešni, višje ocenjujejo nepristranskost, neodvisnost in strokovnost sodnikov ter potek sodnega postopka kot splošna in celo strokovna javnost. S ponosom nas navdajajo izredno dobre ocene odnosa in strokovnosti sodnega osebja. Opogumlja nas tudi občutek pripadnosti zaposlenih in njihovo zadovoljstvo z delom v ožjih organizacijskih enotah.

Kljub pomembnim premikom na bolje je še veliko prostora za izboljšave pri poteku postopkov, predvsem z vidika kakovosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času. Glede na to, da se zavedamo tudi pomembnosti zunanjega pogleda, moramo strokovno javnost aktivneje vključiti v delovanje sodišč ter izboljšati in okrepiti komunikacijo med sodišči in ostalimi institucijami. Zaposlenim je potrebno omogočiti bolj spodbudno okolje v smislu napredovanja in razvoja ter omogočiti boljši pretok informacij med vodstvi sodišč in zaposlenimi.

Ob predstavitvi prve obsežne raziskave o delovanju sodstva se zahvaljujem sodelavcem in zunanjim strokovnjakom, ki so sodelovali pri njenem nastanku in izvedbi, ter predstavnikom strokovne javnosti in zaposlenim v sodstvu za njihovo pomoč in sodelovanje v raziskavi. Raziskavo bomo ponavljali, tako da bomo lahko sproti ugotavljali zadovoljstvo javnosti z delovanjem sodišč in na podlagi pridobljenih informacij sprejemali ukrepe za izboljšanje stanja v sodstvu.

Svoje delovanje lahko izboljšujemo predvsem s strokovnim in predanim delom. S takim pristopom bomo dosegli tudi večje zadovoljstvo različnih deležnikov s sodstvom, kar bo pomembno prispevalo k trajnemu dvigovanju ugleda sodstva v javnosti.

Branko Masleša
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

 

 

SPLOŠNA JAVNOST

Metodologija: V telefonski javnomnenjski v oktobru 2013 raziskavi je sodelovalo 730 anketiranih posameznikov iz celotne Slovenije izmed preklicanih 6000 gospodinjstev s stacionarnim telefonskim priključkom.

Analizirane vsebine:

 • Zaupanje v institucije
 • Dejavniki zaupanja ljudi v sodstvo
 • Integriteta sodnikov
 • Delovanje sodišč
 • Delovanje sodišč v prihodnje in izkušnje posameznikov na sodiščih

 

STROKOVNA JAVNOST

Metodologija: Spletno anketo so v oktobru 2013 izpolnjevali pravobranilci Državnega pravobranilstva, tožilci Državnega tožilstva in člani Odvetniške zbornice. Povezava do spletnega vprašalnika je bila poslana na e-poštne naslove 1515 odvetnikov, 195 tožilcev in 57 pravobranilcev. S precej nizko odzivnostjo strokovne javnosti smo pridobili le 108 odgovorov na anketo, kar predstavlja 6,1 % stopnjo odgovora.

Analizirane vsebine:

 • Percepcije o slovenskih sodiščih
 • Pretok informacij
 • Lastnosti sodišč
 • Sodno osebje in postopek
 • Obravnave

 

UPORABNIKI

Metodologija: Na slovenskih sodiščih je v oktobru 2013 potekala anketa med uporabniki oziroma strankami o njihovem zadovoljstvu z delovanjem slovenskega sodstva. K anketi je sodno osebje pozivalo obiskovalce slovenskih sodišč po zaključenih obravnavah ali drugih opravkih na sodiščih, vprašalnike pa so uporabniki izpolnjevali samostojno in jih anonimno oddali v pripravljene nabiralnike. Uporabniki slovenskih sodišč so izpolnili 859 anketnih vprašalnikov.

Analizirane vsebine:

 • Splošno o sodstvu
 • Dostop do informacij
 • Dostop do sodišča in notranjost sodne zgradbe
 • Delovanje sodišča
 • Sodniki in postopek

Uporabniki - primerjalna analiza

 

ZAPOSLENI

Metodologija: V oktobru 2013 je potekala raziskava o zadovoljstvu na delovnem mestu med zaposlenimi v sodnem sistemu Republike Slovenije. Anketo je na svoje e-spletne naslove prejelo vseh 4.454 zaposlenih na dan 30. septembra 2013, upoštevajoč aktualne kadrovske podatke. Vprašalnik je v celoti izpolnilo 1.545 zaposlenih, kar predstavlja 34,7-odstotno stopnjo odgovora.

Analizirane vsebine:

 • Pretok informacij
 • Delovno mesto
 • Zadovoljstvo na delovnem mestu
 • Merila kakovosti
 • Medosebni odnosi
 • Možnosti napredovanja in nagrajevanja
 • Odnosi z nadrejenimi
 • Delovne obveznosti
 • Cilji in vrednote sodišča
 • Opremljenost z znanjem in prenos znanj
 • Delitev odgovornosti
 • Razvoj kariere

Zaposleni - primerjalna analiza

 

Poglobljena analiza rezultatov raziskave

Najnovejša raziskava - 2017

Vse pravo obstaja zavoljo ljudi. Hermogenijan.
Hominum causa omne ius constitutum.