zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Zoisova št. 2
4000 Kranj
01100-6370421780

Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovni organ):

Koda namena: GOVT
Namen/rok plačila: opis zadeve, ki se plačuje in rok plačila
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN: SI5601100-8450085872
referenca: SI11 42170-7110006

Sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačilo
Št. računa za razporeditev priliva:
IBAN: SI5601100.........(navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)

Pomembno:
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča, dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov in sklic na številko. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

TRR za predujme
(P, N, D, I, In, Ig,VL, INS, R, Z, Pom, Pl, Dn.št., K)
01100-6000021363, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)

TRR za varščine, kavcije (I, In, Ig, VL, K, Kpd)
01100-6960421758, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)

TRR za denarne kazni, za kazniva dejanja in druge gospodarske prestopke
01100-8450019039, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)


TRR za druge globe, denarne kazni in odvzem premoženske koristi
01100-8450019136, sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)


TRR za povprečnine oz. sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka
01100-8450175209. sklic na št. 00 1022-99 (z navedbo opr. št. zadeve)


TRR za prekrške:


01100-8450074426
PR: globa, redovna globa
ZSV: globa, redovna globa

01100-8450074135
PR: povprečnina, stroški sodišča, stroški prekrškovnega organa,
odvzem premoženjske koristi, stroški privoda priče,
ZSV: povprečnina, stroški sodišča, stroški prekrškovnega organa,
odvzem premoženjske koristi, stroški privoda priče

01100-6000014864
PR: varščine

01100-8450085290
PR: globe za prekrške po občinskih odlokih

01100-8450096154
PRUZ: globe

01100-8450095863
EDPS: posebni stroški sodišča

01100-8450158040
PR, PRUZ, EPVD: sodne takse

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>Dokazovati mora tisti, ki nekaj trdi.
Affirmanti incumbit probatio.