zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

Z izboljšanjem kakovosti poslovanja do dviga zaupanja

datum: 04.11.2019
vir: Vrhovno sodišče

Na današnji tiskovni konferenci je Vrhovno sodišče predstavilo mednarodno večkrat nagrajen projekt Izboljšanje kakovosti sodstva. Gre za projekt, namenjen dvigu kakovosti sojenja v najširšem smislu, v okviru katerega je največ pozornosti namenjene sodniškim veščinam, prenosu znanja, izobraževanju sodnega osebja ter postopkovni pravičnosti.

Že nekaj časa statistični kazalniki kažejo obvladovanje prejetih sodnih zadev, kar je rezultat različnih ukrepov, namenjenih tako boljši učinkovitosti kot izboljšanju kakovosti sojenja. Gre za izboljšanje kakovosti sojenja v najširšem smislu, torej za celoten postopek od vstopa v sodno zgradbo naprej, v katerem se sprejemajo odločitve ali opravi sodno dejanje. Bistveno je tudi, kako sodni sistem približati udeležencem v sodnih postopkih, da se bodo ti počutili slišani in spoštovani. S tem se ukvarja projekt Izboljšanje kakovosti sodstva, ki je bil  mednarodno prepoznan in za predstavljene rešitve večkrat nagrajen.  

Projekt Izboljšanje kakovosti sodstva, ki je pred dnevi prejel prestižno mednarodno nagrado Kristalna tehtnica v sodstvu ter danes tudi v kategoriji Nove rešitve pri kompleksnih izzivih certifikat dobre prakse EPSA 2019  zasleduje cilj kakovostnega dela sodnikov in sodnega osebja vse od prvega dne nastopa sodniške službe oziroma zaposlitve. Dodatno pa se v okviru t.i. dela Postopkovna pravičnost  ukvarja z vsemi, ki vstopajo v stik s sodiščem in je namenjen izboljšanju uporabniške izkušnje (Oblikovalsko priznanje projektu Postopkovna pravičnostProjekt Postopkovna pravičnost prejel še eno priznanje). 
 
Izboljšanje kakovosti sodstva je kompleksen projekt sestavljen iz več komponent. V okviru prvega dela projekta se izvajajo aktivnosti, namenjene dodatnemu usposabljanju sodnikov in sodnega osebja, kot denimo mentorstvo novim sodnikom in sodnikom, ki so zamenjali pravno področje sojenja ter usposabljanje na delovnem mestu za nove sodne osebe. Kot eden izmed ukrepov za izboljšanje kakovosti sodstva so bili pripravljeni tudi vodniki in opomniki po posameznih vrstah sodnih postopkov ali v zvezi z organizacijo dela in položaja sodnikov ter sodnega osebja. Razvili so tudi delavnice sodniških veščin z uporabo supervizijskih tehnik, v zvezi s katerimi so kasnejše analize pokazale, da so med sodniki prve stopnje ne glede na njihovo pravno področje ali na območje sodišča, na katerem sodijo, dosegle zastavljene cilje - izmenjavo dobrih praks in veščin, poenotenje sodne prakse ter podporo sodnikom pri povsem življenjskih vprašanjih, ki se postavljajo ob sojenju. Na delavnicah, ki se izvajajo v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju (CIP), pa se sodnikom med drugim pomaga tudi na praktičen in interaktiven način priti do lastnih rešitev v zvezi z aktualnimi težavami, ki se pokažejo pri sojenju, ter jim omogočiti učinkovito soočanje s stresnimi situacijami v razpravni dvorani in zunaj nje. Dodatno je bilo v sodelovanju s CIP uvedeno tudi spletno usposabljanje za novo zaposleno sodno osebje, ki je prilagojeno pravnemu področju in profilu zaposlenega na novem delovnem mestu. 
 
V okviru dela projekta Postopkovna pravičnost je sodstvo prvič vzpostavilo celovit komunikacijski sistem, kjer lahko uporabniki v enostavnem in razumljivem jeziku dobijo informacije, ki jih potrebujejo. Namenjen je vsem, ki vstopajo v stik s sodiščem, ne glede na vlogo, v kateri se nahajajo. Obsega gradiva, ki ponujajo razumljive razlage o delovanju sodstva, poteku najpogostejših sodnih postopkov in o različnih vlogah na sodišču. Pripravljene so različne brošure o najpogostejših sodnih postopkih in različnih vlogah udeležencev v njih, obsežnejša brošura, v kateri je na splošni ravni predstavljen sodni sistem ter animacija o sodnem sistemu in o pričanju na sodišču. Poleg tega je bil zaradi prostorske problematike oz. zaradi razpršenosti ljubljanskih sodišč pripravljen še zemljevid sodnih stavb v Ljubljani skupaj z vsemi osnovnimi podatki. Najpomembnejši in najuporabnejši izdelek projekta pa je nova spletna stran nasodiscu.si, kjer so predstavljeni tipični sodni postopki skupaj s posameznimi fazami, različne vloge na sodišču, koristne informacije pred obiskom sodišča, izvedbo postopka, itd. Spletna stran predstavlja ažurne, preverjene in potrjene vsebine, ki so jih pripravili predstavniki sodstva in so lahko v pomoč vsem ljudem, ki pridejo v stik s sodiščem. 
 
"Projekt smo zasnovali zaposleni v sodstvu in temelji na pristopu „od spodaj navzgor“”, je izpostavila vodja delovne skupine vrhovna sodnica mag. Nina Betetto. Delovna skupina šteje 12 članov, tudi po enega predstavnika Sodnega sveta in Ministrstva za pravosodje. V delo projektne skupine za sodnike je vključenih 16 sodnikov, v delo projektne skupine za sodno osebje pa 14 zaposlenih. Sodelovalo je 26 avtorjev priročnikov in 38 avtorjev programa e-izobraževanja za sodno osebje. Pri ustvarjanju dela Postopkona pravičnost, pa je sodišče k sodelovanju pritegnilo zunanjega podizvajalca, s čigar pomočjo je sodišče med drugim dobilo analizo stanja uporabniške izkušnje, obsežen priročnik ter ostala komunikacijska gradiva.

Bolj škoduje tisti, ki zločin prekriva, kot tisti, ki prijazno sodi. Gracijanov dekret.
Magis nocet qui crimen celat quam qui amicabiliter iudicat.