Delovno sodišče v Kopru
Ferrarska ulica 9
6000 Koper

tel.: (05) 668 32 70
fax.: (05) 639 52 51
e-mail:

Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča: Marinela Maras
Podpredsednica sodišča: Dragica Umek

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ in Zakonu o medijih je, v kolikor ni tu drugače navedeno, predsednik oziroma predsednica tega sodišča.

 Opozorilo v zvezi s sporočili po e-pošti.

vprašajte nas



Vaše ime in elektronski naslov sta potrebna le za morebitno posredovanje odgovora in ju ne shranjujemo za nadaljnjo uporabo.

znova